A Mandalák csodás világa!

Már régóta készülök  oldalamon egy sorozatot megjelentetni a Mandalák csodás világáról!
A Mandalák meditációs és gyógyító képek,hiszen a képek csodás színei és forma világa egy hatalmas tradíció korunkban is megnyilvánuló minősége!
Egy csodálatos művésznő Csikós Irén mandaláit választottam bemutatásra, akinek a művein keresztül juthatunk el az öngyógyítás,illetve a lelki és szellemi felemelkedés eszközeiként használható mandalák megismeréséhez és napi meditációs életünkben való alkalmazásához!
A képen látható mandala címe a Nyugalom, ezzel az energiával kezdeném a sorozatot,hiszen talán ez az energia a legfontosabb a mai rohanó világunkban!
Legyen oldalam tisztelgés a művésznő munkássága előtt!
Fogadják szeretettel és alkalmazzák mindennapjaikban!

A MANDALÁK

A mandala a kozmosz illetve különféle istenek hindu vagy buddhista vallási ábrázolása.
Elkészítési folyamata maga is egyfajta meditatív szertartás.
A mandala szanszkrit szó. Misztikus, vagy spirituális kört jelent, szakrális jelkép.
A mandala lehet gömb formájú is. De mindenképpen a központi kiindulást kell alapul venni. 
A sokszögek, és a különböző alakzatok térbeli elhelyezkedésük következtében nagyon ritkán előfordul, hogy a mandala nem kör alakú. 
Ebben az esetben egy függőleges vagy vízszintes tengelyhez rendeződik a művészi munka. 
Az biztos, hogy szabályos, rendezett, és harmóniában van önmagával, és a külvilággal.
A mandala-nézés, rajzolás elterjedt formája a meditációnak, segíti a koncentrációt, harmonizál, kiegyensúlyoz, pihenteti a szellemet, az érzelmeket lecsendesíti. 
A mandalát nézve, a képre koncentrálva harmonizálhatjuk magunkat, a nekünk tetsző képpel gyógyíthatjuk testünk, lelkünk, kikapcsolódhatunk egy kicsit stresszes világunkból, és rég elfeledett igazságokra, emelkedett, tiszta gondolatokra ébredhetünk rá.
Mandalák készítése, színezése, festése gyógyítólag hat a lelkünkre. A színhasználat a lelkünk legmélyéből jön, tehát a színek jelentése adja a személyiségünket. 
Lehetséges, hogy a mandalát, amit most festettél, egy év múlva teljesen máshogy készítenéd el, tehát mutatja akár a jellemfejlődést is.
 
A MANDALA SZÍNEINEK A JELENTÉSE

– Fehér: megkönnyebbülés, tökéletesedés, együttérzés, nyugalom.
– Fekete: titok, megérzés, belátás, újjászületés.
– Szürke: lelki gyógyulás, szelídség, szeretet, hűség.
– Sárga: barátságosság, fogékonyság, természet, intelligencia.
– Kék: elégedettség, ellazulás, harmónia.
– Tűzpiros: rettenthetetlenség, hatalom, változás, szerelem.
– Bíbor: emberszeretet, idealizmus, bölcsesség.
– Rózsaszín: érzékenység, a "belső" gyógyulása, egyetemes gyógyulás.
– Narancs: önkontroll, vitalitás, becsvágy, megérzés.
– Zöld: növekedés, bizalom, kapcsolat, gyógyulás, nyugalom.
– Barna: földközelség, stabilitás, tudatos kötődés a környezethez.
– Ezüst: érzékfölötti, természetfölötti képességek, áradó érzelmek, jólét.


Ismét eltelt egy év!

Így egy héttel a 76-ik születésnapom után megpróbálom megfogalmazni az eltelt egy évemet!
Nem volt egyszerű,hiszen a 'mosoly és a könny' egyaránt jelen volt az életemben!
Volt nagyon sok öröm és derű, hiszen családomban sok boldog és örömteli esemény történt!
Házasság kötés,hiszen első unokám megtalálta élete párját, gyermek születés,hiszen megérkezett drága kis dédunokám, nevezetes házassági évforduló, sorsfordító születésnapok,ami mosolyt és derűt,örömet,boldogságot hozott!
Az élet kettőssége hozott könnyeket is,hiszen sajnálatos események sorozata is történt,ami sajnos bizony sok erőt,hitet és bizakodást igényelt.
Bizalmat abban,hogy Égi segítőink sokszor mérnek ki számunkra megpróbáló,megpróbáltatásokat jelentő eseményeket!
De az élet sajnos mindig körénk teremt szélsőséges energiákat,hogy megérthessük,hogy nem az a fontos,hogy mi történik velünk,hanem,hogy hogyan éljük meg,hogyan reagálunk rá,mit tanultunk belőle vagy általa!
Hiszen még ebben a korban is az Élet iskolájának részeseiként tanulunk és tanítunk egyszerre!
Tanulunk,hiszen folyamatosan megkérdeztetünk arról, hogy ami megszületik lelkünkben, szellemünkben értékként tudjuk-e a nehézségekben alkalmazni!
De tanítunk is azzal,hogy a nem csak a jó dolgok megélése lehet felemelő,hanem a nehézségekben is,hogyan tudunk felemelt fejjel,nyitott szívvel és lélekkel adni,tenni,segíteni!
Adni hitet,erőt,bizalommal teli szeretetet és a Ég kifogyhatatlan szeretetéből fakadó támaszt azoknak,akiknek 'szűk-ség'-ük van erre!
Nagy öröm számomra,hogy oldalam éppen ezen a napon,amikor ezeket a gondolatokat fogalmazom,érte el látogatottsága 2800-adik Látogató számát!
Köszönöm,mindenkinek,aki megtisztelt azzal,hogy  egy immáron életének 76-ik évét élő ember, gondolataira, érzéseire, de leginkább tanulságaira nyitott volt!
Remélem oldalaim továbbra is ezt a lelkiséget és szellemiséget sugározza kedves oldalaimat Látogató kedves olvasóim számára!
Hiszen három erény határozza meg életemet és ad erőt ahhoz,hogy tovább éljem a Földi élet hol jót,hol pedig nehézségeket tartogató útját és erőt,hitet és bizakodást sugározzak továbbra is!
Ez a három erény a Hit, a Remény és a Szeretet!
 
Áldó szeretettel!

Mamika
Születésnapomon

Életemre visszanézve világosan látom,
nem vezetett engem Isten sohasem pórázon.
Bár a teremtésemkor már volt rólam egy álma,
ennek megvalósítását teljesen rám bízta.

Életemnek az elején erre nem gondoltam;
tettem, amit tőlem vártak, s mindig boldogultam.
Felületes keresztényként tengettem életem;
akaratát akkoriban én még nem kerestem.

A figyelmét rólam soha nem fordította el;
megajándékozott mindig, bőven kegyelemmel.
Minden által, ami történt, gazdagodott lényem;
segített, hogy azzá váljak, mit álmodott régen.

Életemből eltelt évnek el kellett röppenni,
hogy a célját és értelmét próbáljam meglelni.
A kegyelmek zuhatagként áradni kezdtek rám;
Istennek az életemet ezáltal átadván.

Szívemnek a legmélyébe befészkelte magát;
útmutatást Tőle várok, hallgatom a szavát.
Vele járva legfontosabb az lett immár nekem,
Őt figyeljem, Neki éljek, s amit kér, megtegyem.

Megmutatta, önmagamat hogyan adjam Neki;
s tudom, amit Ő kér tőlem, be is teljesíti.
Szeretném, hogy az lehessek, mit rólam elképzelt,
mert a szíve vágyaival én szívem is megtelt.

Szüntelenül arra biztat, kövessem az utat,
mit a lelkem nyugalmában kitartóan mutat.
Felé tartván gyakran vannak nehézkes lépések,
elterelnek, kaput zárnak emberi döntések.

Állandóan mellettem van, kezemet megfogja,
eredeti útitervét néha módosítja.
Meggyőződésem, hogy Nála nincsen lehetetlen,
megvalósítja, mit rólam gondolt kezdetekben.

Mert amit Ő teremtéskor rólam eltervezett,
- bár csak későn ismertem fel - homályba nem veszett.
Akadályok ellenére egyre jobban várom,
teljesüljön már be végre Tőle kapott álmom.


Édesanyám születésnapjára!

Mit kívánjak?


Születésed napjára mit kívánjak én?
Tán, hogy adjon meg minden szépet Neked az Ég.
kívánom, hogy légy boldog az életben,
Hisz`elég volt már a szenvedésed.
Ezzel a verssel fejezem ki Neked,
Hogy nagyon szeretlek.
Adjon Neked az Isten minden jót és szépet,
S kit a legjobban szeretsz, utadon végig kísérjen.

Kérj minden jót az Istentől,
mert csak így lesz reménnyel teli a jövőd.
Reménykedj, hogy jó lesz minden,
Csak bízz a jó Istenben.
Könny soha ne csillogjon arcodon,
Tekinteted sugározza csak a boldogságod.

Nagy ajándékot nem adhatok,
De szívem Tiéd amíg csak dobog.
Csak ezt a verset adhatom Neked,
Benne szeretettel teli szívemet.
Boldogság kísérje végig utadat,
Örömmel teli legyen mindig ajkad.
 
Ha sírnod kell, akkor is nevess,
Fojtsd magadba a fájó könnyeket.
Higgye mindenki, hogy nem fáj semmi,
S csak Isten előtt merj zokogni.
Benne soha ne kételkedj,
Hisz`ő mindig ott lesz melletted.
Ne kételkedj a szeretetében,
Hisz`ő adja a legnagyobb kincset az életedben.
A SZERETETET!Márai Sándor:
Arról, hogy a dolgokat meg kell várni...

"Megvárni, egy angyal és egy szent türelmével,
amíg a dolgok — emberek, eszmék, helyzetek —, melyek hozzád tartoznak, eljutnak hozzád.
Egyetlen lépést sem sietni feléjük,
egyetlen mozdulattal, szóval sem siettetni közeledtüket.
Mert bizonyos emberek, eszmék, helyzetek, melyek életedhez, jellemedhez,
vi!ági és szellemi sorsodhoz tartoznak, állandóan útban vannak feléd.
Könyvek. Férfiak. Nők. Barátságok. Megismerések. Igazságok.
Ez mind feléd tart lassú hömpölygéssel, s találkoznotok kell egy napon...
Ha sietsz feléjük, elkerülheted azt,ami fontos és személyesen a tied.
Várj nagy erővel, figyelmesen, egész sorsoddal és életeddel."
Talán valóban születnek néha örök, és megbonthatatlan kapcsolatok. 
Egyesek tényleg rátalálnak arra az egyetlen emberre, aki jóban rosszban kitart mellettük. 
Ez az ember lehet egy házastárs, és ünnepelheted őt álomesküvővel. 
De az is lehetséges, hogy az az ember, akire egy életen át számíthatsz az, az az ember aki igazán ismer, talán még jobban ismer, mint te önmagadat, ő nem más, mint az az ember, aki melletted volt gyerekkorod óta.

Barát az, akire figyelsz, mert fontos számodra a sorsa. 
És figyel rád, mert fontos számára a te sorsod. 
Barát az, aki megért - s akit mélységesen megértesz.
Nem tudtok egymásnak hazudni. 
Túl közel van. Mintha magaddal beszélnél.

(Müller Péter)

 Richard Bach Illúziók c. könyvéből

"A Mester felelt neki, mondván: - Volt egyszer, hogy egy kristálytiszta vizű, hatalmas folyó fenekén különös lények éltek. 

A folyó csendesen hömpölygött mindannyiuk - fiatalok és öregek, gazdagok és szegények, jók és gonoszak - fölött, a víz folyt, ahogyan folynia kellett, a víz csupán kristálytiszta önmagát ismerte. 
A lények mindegyike görcsösen kapaszkodott a folyómeder mélyén heverő ágakba meg kövekbe, mert életük volt a kapaszkodás, az, hogy ellenálljanak a sodró áramlásnak, ezt tanulták születésük pillanatától. 

Végül azonban az egyik lény így szólt: - Elegem van már ebből a kapaszkodásból. 

Bár a saját szememmel nem tudok meggyőződni róla, de bízom benne, hogy a folyó tudja, hová folyik. 
Hagyom hát, hadd sodorjon magával az áramlás, és vigyen, ahová akar. 
Ha továbbra is itt kapaszkodom, belehalok az unalomba.
A többi lény kinevette, és azt mondták: - Te bolond! 


Engedd csak el magad, és az áramlás, amelyet oly nagyra tartasz, majd jól megforgat, odavág és úgy szétmorzsol a köveken, hogy abba hamarabb belehalsz, mint az unalomba!
De a lény nem hallgatott rájuk, hanem elszántan elengedte, amibe addig kapaszkodott, mire valóban rögtön forogni, bukdácsolni kezdett, és az áramlás a kövekhez vagdalta. 

Ám a lény ennek ellenére sem kapaszkodott meg újra, az áramlás így egy idő múlva felemelte a folyómeder fenekéről, és többé már nem ütődött, zúzódott. 
Azok a lények pedig, akik a folyó alján éltek tovább, és nem ismerték a sodródót, így kiáltottak fel: - 
Lássatok csodát!
Ugyanolyan lény, mint mi vagyunk, de ő repül! 
Íme a Messiás, aki eljött, hogy mindnyájunkat megváltson!
És a sodródó így szólott: - Dehogy vagyok én Messiás, vagy akkor ti is azok vagytok. 

A folyónak telik kedve benne, hogy felemeljen bennünket, hogy szabaddá tegyen, ha van merszünk hozzá, hogy elengedjük, amibe kapaszkodtunk. 

Valódi tennivalónk az utazás, a nagy kaland.
De ők csak egyre azt kiáltozták: - Megváltó! - és továbbra is görcsösen kapaszkodtak a kövekbe, és a következő pillanatban a sodródó eltűnt a szemük elől, ők pedig ott maradtak, és legendákat találtak ki maguknak holmi Megváltóról."Mások szeretete feléd tart észrevétlen hömpölygéssel.
Ne siettesd jöttét, ami személyesen a tiéd, rád talál. 
Várd nyitott szívvel, egész sorsoddal, egész életeddel.
A szeretet hangja muzsika: ajándék a léleknek, felüdülés a szellemnek, megkönnyebbedés a szívnek. Ez a szó: szeretet - élettel teli valóság, segít feloldani és feloldódni; megérteni és megértetni; megtartani és elengedni.
Ha meggondolod, melyik földi jelenség áll közelebb hozzád, a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál, vagy egy ember - egyképpen tudsz válaszolni rá: embernek csak ember lehet társa.
A Nap fénytengere felnyitja szemeidet; a Hold ragyogása pihenőre int; a pislákoló csillagok terelnek éjjeli utadon; a kő szilárdsága példát mutat az akarat hajlíthatatlanságára. 

A fa hűs árnyékában felüdülhetsz, és életed dolgai megkönnyebbednek.
Egyetlen fűszál is bizonyság az élet körforgására: kizöldell, szárba szökken, elhalványul, megfonnyad, végül lehanyatlik. 
Ezt teszi velünk is az idő: felmagasztosít, majd porba dönt.
A Föld eme jelenségeit akár felruházhatnád emberi tulajdonságokkal is, hisz az ember képes tündökölni, akár a Nap, s ragyogni, miként a Hold az éj sötétjében.

Képes szárnyalni csillagléptékben, s kitartani hittel a kő szilárdságához mérten.
Képes a nyugalom békéjét árasztani, akár a fa törzse, koronája és levelei teszik ezt méltósággal és alázattal. Képes születni, növekedni, kiteljesedni, megfakulni és kihunyni, majd mindent újra kezdeni.
Mért képes mindezekre?
Mert ember. És az ember hatalmas erővel egyesíti magában a természet földi jelenségeit a világmindenség távoli fényeivel.
Mi volna hát csodálatosabb az embernél? 

Ő az élet - s az életnél semmi sem csodálatosabb.
Ő a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál egy személyben; és mégis több náluk - mert szeretni képes.
Az ember szeretetre született.
Ugyan mit kezdenél a fénylő Nappal, a ragyogó Holddal, a csillagok káprázatával, a kő hajlíthatatlanságával, a fa hűs árnyával és a fűszál élni tudásával a szeretet nélkül?
Kevés ha csak aszerint tudsz élni, amit tőlük tanultál. 

Felőlük megsejtheted, miben áll az élet; annyi bölcsességet táplálnak beléd, amennyi emberi fejbe csak beleférhet.
De egyet, egyetlenegyet nélkülük kell megtalálnod: a szeretet útját.
Mert egyedül az ember képes szeretni és szeretetet elfogadni. 

A szeretet-elfogadás épp oly nagy képesség, mint a szeretni tudás. 
Annak, aki szeret, tulajdona az egész világ: a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál.
A szeretet által előtűnik a fejben a gondolat, beteljesedik az alkotás, termékennyé lesz az akarat, és megvilágosodik az út, amelyet az Élet neked szánt.


Müller Péter 2012-ről

Földünkön jelentős energetikai változások zajlanak, melyek minden ember életét érintik. 
Felgyorsult életünknek jó páran ismerik az okát, azonban sokan kétségbeesetten, értetlenül állnak a változások előtt.

Átalakulásunk oka, a jelenlegi sűrű anyagból való felemelkedés egy rezgésszámú dimenzióba, ahol az alacsony rezgésű energiák már nem hatnak ránk, (félelem, gyűlölet, irigység, féltékenység stb.) vagy már nincsenek is jelen.

Tudom, hihetetlennek tűnik, mert a látszat gyakorta mást mutat, de ezek az energiák már nem sokáig lesznek életképesek.

Sokat hallhatunk, olvashatunk a dimenzióváltásról, hogy zajlik majd, de biztosat senki nem tud, mi is fog történni valójában. 
Számos könyv foglalkozik régóta a témával, több verzió is elképzelhető. Az emelkedés célja, hogy tudatunkat megtisztítsuk és egónkat kordák közé szorítva, lelkünket megnyitva kapcsolódjunk isteni énünkhöz. Ez a folyamat már régóta elkezdődött, idáig azonban nem volt ennyire szembeötlő a változás. A folyamat a maja naptár szerint 2012-ben éri el a tetőpontját. Mit jelent ez?

Azt érezzük, felgyorsul az idő. (Az időt egyébként csak mi, emberek
érzékeljük, más dimenziókban nincs se tér, se idő.) A Földet érő
energiák rezgése fokozatosan emelkedik, az anyag sűrűsége csökken.
Mivel jár ez a jelenség?

Tudatunk kitágul, egyre többször használjuk intuitív érzékelésünket.
Fejlődik finom érzékelésünk, egyre többen tudnak összekapcsolódni Isteni énünkel, másokkal is tudati szinten. 
Testünk is változáson megy át, ennek következtében sokszor érezhetjük magunkat fáradtnak, idegesnek, levertnek ok nélkül. Komoly hangulathullámzások törhetnek ránk a semmiből. 
Ez azért van, mert testünk nehezen alkalmazkodik a hozzánk érkező, új energiákhoz, amíg beépül. Nem kell tőlük megijedni,
hagyjuk, hogy beépülhessenek az új energiák. " Feküdjünk rá arra a bizonyos hullámra és hagyjuk, hogy vigyen magával előre" Sokkal gyorsabban túljutunk a nehezén!

Tudati szinten gondolataink egyre többször és egyre pontosabban
valósulnak meg. A pozitív,teremtő gondolataink is, de a félelmeink,
nehézségeink ugyan így. Ezért is fontos, hogy figyeljünk
gondolatainkra, és tudatosan fogalmazzuk meg őket. Egyre többen
foglalkoznak ezotériával, nyitnak alternatív gyógymódok felé, aminek megvan az előnye is, és a hátránya is. Ha nem vagyunk elég körültekintőek és túl gyorsan akarjuk életünkbe a változásokat
behozni, akkor bajt is okozhatunk, első sorban magunknak, de
környezetünknek is.

A két legfőbb erény, amit mindenkinek meg kell tanulni, ha szeretne a változásokban részt venni: türelem és alázat. E kettő nélkül könnyen kicsúszhat lábunk alatt a talaj! De ha betartjuk a szabályokat, akkor megtapasztalhatjuk a bőséget és szeretetet életünkben!

Ahogy emelkedik a rezgés szint, úgy növekszik a stressz, feszültség az emberek között. Vannak emberek, akik nem akarják a változásokat és nem képesek ezeket az új rezgéseket befogadni. Ők maradnak a saját rezgés szintjükön, viszont azok, akik emelkednek, már nem tudják elviselni a durva energiákat. Ilyenkor a két tábor energiája egymásnak feszül.
Sokszor tapasztalhatjuk, hogy régi barátok, ismerősök maradnak el
mellőlünk és új ismeretségek születnek. A hazugságok, önáltatások
ideje lejárt. Mindenkinek szembe kell néznie saját félelmeivel,
megoldatlan ügyeivel. Mindenki saját magáért felelős, persze
útmutatást kérhetünk, de az úton egyedül kell végig mennünk. Nem szabad elfelejtenünk, sose vagyunk egyedül!

Azok, akiknek azonos a rezgésük, csoportokba szerveződnek és együtt haladnak tovább az úton. Lesznek, akik utolérnek minket és
felzárkóznak, de lesznek, akik végleg elmaradnak. Amikor becsukódik mögöttünk egy ajtó,kinyílik előttünk egy új! Ezt ne felejtsük el. Ne rágjuk magunkat azon, hogy mi lesz majd, hanem éljünk a jelenben, tanulva a múltból! Ez a feladat!

" Aki megtalálta " középpontját" ,messzire sugárzik! Hívójele bejárja a világot, és akinek szól, meghallja s válaszol. Rokon lelkek, ha tiszták, állandó adásban-vételben vannak. Ne félj,hogy társtalan maradsz. Szíved adásban van,és megtalálod a veled "egyívásút".Minden az "adó" erején és tisztaságán múlik."

" Ha csillagodat követed,életed is megváltozik. Régi
szokások,szemléletek és társak is elmaradnak. Mások jönnek helyettük."

Az egónk az egyetlen ellenségünk,ami visszavethet fejlődésünkben.
Az,aki elhiteti velünk,hogy nem vagyunk méltók a változásra, az
emelkedésre,hogy nem is érdemeljük meg a tudást. 
Ne higgyünk neki! 
Az egyik legerősebb fegyver,a szeretet ,mely mindent elsöpör és nincs ellenség,mely szembe szállna vele. Jelenünkben szívcsakránk megnyitása a feladat, ami korántsem olyan egyszerű,mint amilyen könnyű leírnom.
Sok sérelmet, fájdalmat, és feldolgozatlan traumát cipelünk
magunkban,(életek óta) aminek feldolgozására és megbocsájtására most jött el az idő.

Bontsuk le falainkat! 
Merjünk hinni, bízni és szeretni!
Még ha védtelenek is leszünk általa, sebezhetők,de a régi színjátékok már nem folytathatók . " magadat kell átalakítani,ha sorsodon változtatni akarsz. 
Ha belül változol, megváltozik a "kívül"is.
Lelked sugárzása messzire hat, átvarázsolja a külvilágodat. 
De magadon kell kezdeni! 
Ha külső harmóniára vágysz,először magadban kell összhangot teremtened.
Ha szeretetre vágysz: szeretned kell! 
Ha társra vágysz,alkalmassá kell válnod a társulásra.
" Akiben ez a "benső mágnes" működni kezd,nem akarja a másikat sem elnyomni, sem manipulálni -úgy vonz,hogy mindenkit meghagy a maga szabadságában. 

Az emberek ezt megérzik.A vonzásnak ezt az ellenállhatatlan erejét Szeretet-nek hívjuk."

Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban