Szűz Mandala


Asztraia a görög mitológiában Zeusz és Themisz leánya, az igazság istennője, a szemérmesség nővére. Asztraia eredetileg az aranykor boldog emberei között élt, de látva az emberek erkölcsi romlását, kénytelen volt elhagyni a földet, és visszatérni az égbe, ahol a Szűz csillagzat néven ismert.
Az ókorban Artemisz (Diana) és Pallasz Athéné (Minerva) a leigázhatatlanság szűz istennői, másrészt Hesztia (Vesta) tiszteletére rendelt papnők is szakrális funkcióval rendelkeztek. Az állam életének kiegyensúlyozottságát és állandóságát jelképező tűzhely őrzése volt a feladatuk. A Szűz havának szimbolikája az aratást és a betakarítást uralja. Nem mellékes, hogy a Szűz havának az olümposzi vallás szerint Démétér, a gabonaistennő volt a védnöke.

 

A Szűz jelleme

 

A Szűz földies, változékony jegy, aki az elemzés, az aprólékosság és a perfekcionizmus megtestesítője. Ha kell, apró mozaikokra szedi szét a (fizikai) valóságot, hogy aztán a részek igazságát megvizsgálja. Éppen ezért alkalmas elemzői munkára, mert a részletekhez kitűnően ért. A kikerülhetetlen adottságokhoz alkalmazkodik. Önkorlátozása ismert; rangsorol, takarékoskodik, beoszt. Hasznos szeretne lenni, nem szolgálni. Keresi a helyét egy nagyobb egységben. Mivel a részletekkel foglalkozik, fogékony a hétköznapok problémáira, s meg is oldja azokat. Híres rend és tisztaságmániájáról, bár ez nem egészen helytálló – a Szűz a káoszt próbálja legyőzni – kisebb nagyobb sikerrel. Árnyéka is a részletekben való elveszésben, a szélsőséges racionalitásban és kritikusságban keresendő. Nagy a biztonságigénye, szorong a kiszolgáltatottságtól. Állandóan résen van, mindig figyelmesen szemléli és ellenőrzi a struktúrát és benne önmagát. Nemcsak a világ káoszát szeretné megszüntetni, hanem folyamatosan megpróbálja a saját érzéseit is egyensúlyban tartani. Fellépése gyakorlatias, evilági (életrevaló). Olyannak mutatja magát, mint akivel semmi nem történhet – kész a dolgok megragadására. Nem akar imponálni, de meghökkenteni sem. Az életre úgy tekint, mint egy hétköznapi, normális feladatra, amit meg kell oldani. A világgal természetes a viszonya, mindig megtalálja a helyes szavakat. Az érzéseit igyekszik kontrolláltan megmutatni a világnak. Időnként elégedetlen; kritikájának hangot is ad. Törekszik a rendre, betartja a szabályokat. A hatodik jegyként közvetítő szerepet tölt be a lehetséges és a lehetetlen között – hisz a csodákban, bár biztosan tudja, hogy nincsenek. A szorgalmas szerepét játssza. Igyekszik pontos lenni, de ez nem mindig sikerül neki, ennek ellenére az igyekezet nagy benne. Kiválóan alakítja a megértést tanúsító szerepét. Figyelmesen meghallgatja mások panaszait – tanácsai bölcsek. Általában jól átlátja a helyzeteket. Sokat olvas, vagy olvasottnak mutatja magát. Az ellenkező nemmel szemben semlegesnek mutatja magát. Nem akaszkodik rá senkire. Igyekszik tudatosan szétválasztani a gyakorlati életet a szerelemtől. Talán csak frivolan kritikus stílusa árulkodik arról, hogy milyen fontos számára a találkozás. Egy Szűz tudja ugyan kezelni a mindennapokat, de az odaadás titkaiba másnak kell bevezetnie.

Forrás: Advaita

 

Oroszlán Mandala

 

Az argoszi síkság északi szegélyén magasodó hegyekben élt a nemeai oroszlán, s rettegésben tartotta az egész hegyvidéket. A görög mítosz szerint Ekhidna kígyóistennő volt az oroszlán anyja, és az állatot Héra küldte büntetésül erre a vidékre. A fenevad a városhoz közeli területeken garázdálkodott, és addig még senki sem tudta legyőzni, mert bőre az acélnál is keményebbnek bizonyult. Héraklész félisten vállalkozott arra a feladatra, hogy megöli az oroszlánt. Egy kis városban, Kleónaiban szállt meg egy szegény parasztnál, akinek fiával szintén az oroszlán végzett. Héraklész útra kelt, megkereste a vadállat barlangját, és mivel azon két kijárat volt, betömte az egyiket. Az oroszlánt hosszas birkózás után buzogányütéssel elkábította, és puszta kézzel megfojtotta. Az oroszlán azonban még holtában is kemény feladat elé állította Héraklészt, mivel páncélos bőrét nem lehetett lefejteni. Ezért csak a gyémántnál is keményebb oroszlán karmokkal sikerült az állatot megnyúznia. Magára vette az acél keménységű bőrt, így maga is legyőzhetetlenné vált. Visszatérve Kleónaiba, a szegény paraszt feláldozta Zeusz tiszteletére utolsó kosát. Zeusz pedig fia, Héraklész tiszteletére, emlékül az égre helyezte el az oroszlánt, így született meg az oroszlán csillagkép.
Az állatok királya méltó képviselője a legmelegebb hónapnak. E forró égövi ragadozó ékessége a búzaszínű sörény, amely kalászkoszorúként, illetve napkoronaként övezi fejét.

 

Az Oroszlán jelleme

 

Tüzes, szilárd jegy. Az ego (Nap) csúcspontjának a jegye, ezért itt az ego korlátlan kiterjesztésének, érvényesülésének igénye jelenik meg. Ez egyben a potenciális lehetőségek jegye is(vágyak, kívánságok, akarat).Keresi és vágyik a pompára, eleganciára, jólétre. Az elismerés, a megerősítés kiemelt fontosságú nála. Sokszor naiv és rászedhető, főleg hízelgéssel. Erős kapcsolatra törekszik a külvilággal, a tekintélyelvűség előtérbe kerül. Fontos azon keretek megtalálása, ahol egyéniségét, önközpontúságát harmonikusan megvalósíthatja. Az én-központúság szélsőséges egoizmushoz, öntetszelgéshez, despotizmushoz, mértéktelenséghez vezethet. Jelenhez kötődése megnehezítheti önismereti útját, hiszen inkább az "eredendően célba érkezett" benyomását igyekszik kelteni a világban. Fellépése magabiztos. Nem lehet nem tudomást venni róla. Egyenes tartás, a figyelem előre irányul. A másikat nyíltan megnézi, a tekintete elől nem lehet kitérni. Az ellenkező nemű mindig érdeklődést mutat egy Oroszlán irányába. A nő nagy erővel hat a környezetére – a férfiak csapatba verődnek körülötte. A férfi magától értetődő módon autoriternek hat – akik királyról álmodnak, azok erősen vonzódnak hozzá. Szerepjátéka a nagyság megmutatása. A nagylelkűt játssza, de aztán rögtön határokat is szab. Senki nem jöhet túl közel a trónhoz, hacsak nem hódolni akar. Magabiztosnak és nagyvonalúnak mutatkozik. Beismeri ugyan saját hibáit, de méltósággal: "Én kritizálom magam, ezért nincs szükségem kritikára." Egy dolgot különösen jól tud: "delegálni", azaz képviselni, felvállalni, valahol megjelenni, ott lenni. Partnerkapcsolataiban a nagyság benyomását tudatosan kelti – ő aztán igazán tudja, hogy a fellépéstől függ minden. Különösen akkor, amikor társkapcsolatról van szó (már az első csók előtt eldőlt, hogy ki irányít). Nem egyszerűen dominanciavágyról van szó, sokkal inkább a méltó kiegészítést keresi, csak a nyilvánosság előtti kritikát nem viseli el. Semmi kifogása a gyengéd erőszak ellen, csak autoritását ez ne ássa alá. Mindent elvisel, de senki sem becsülheti alá őt. Igazából egyenrangúságra vágyik, ugyanis méltóságon alulinak találná, ha állandóan lefelé vagy felfelé kellene néznie.

Forrás: Advaita 
 

Rák Mandala


Az alakzat a híres görög hős, Héraklész emlékét őrzi. Neki egy alkalommal a sokfejű vízikígyót (Lernai Hydra) kellett legyőznie. A küzdelem kezdetben szerencsétlenül alakult. Ahányszor csak levágott egy kígyófejet, annak helyére mindannyiszor két másik fej nőtt. Az állatok a rák kivételével mind Héraklész mellett álltak. A rákot Héra istennő azért küldte oda, hogy fogja meg a hőst. A rák Héraklészt valóban sarokba szorította, ő végül mégis legyőzte a vízikígyót. Héra úgy köszönte meg a rák segítségét, hogy az állat később csillagkép formában az égbolton foglalt helyet. Június a görög Héra hónapja. Római neve Iunó istennő, innen kapta a június a nevét.

 

A Rák jelleme

 

Vizes, kardinális jegy. Célja a gondoskodás, az óvás, illetve a védettség keresése. Anyáskodó, de egyben sérülékeny gyermeki is. Óvatos és körültekintő. Gyakran előretör, de csak ott, ahol nincs akadály. Nem adja fel az elképzeléseit, kivár. Árnyéka túlzott passzivitásából, érzelmi-lelki biztonságra törekedéséből adódik, ezért fél a külvilágtól, nem vállal felelősséget cselekedeteiért, nem hajlandó felnőni. Manipulál (finoman, vagy nyűgösen). Az otthon képviselője, egyfajta lelki centrumot képez, amely körül a többiek összegyűlnek, mint egy család az anya körül. Lágy, sebezhető, befolyásolható. Halk, óvatos, észrevétlen, feltűnés nélküli. A környezetét is észrevétlenül figyeli. Nem akarja, hogy bármi meglepje őt. Ha barátian fogadják, akkor jó hangulatot áraszt, ha nem, akkor duzzog. Nem tudható igazán, hogy hányadán állunk vele. A környezetét gyakran elbizonytalanítja. Kardinális jegy lévén mindig eléri amit akar, ezért . engedékenysége csak látszólagos, véleményétől soha nem lehet őt eltéríteni. Biztonságot keres a valóságban, védettségre vágyik mindenáron. Ezért előszeretettel választ magának olyan társat, aki mindezt megtestesíti, aki két lábbal áll a földön és aki mellet megélheti a tökéletes védettség érzését. A biztonság azért ilyen fontos számára, mert önmagában nem találja meg azt.

Forrás: Advaita 

Ikrek Mandala


Léda, egy halandó nő ikerpárt szült Zeusznak. A félisteneket Kastornak és Polydeukésnek (Polluxnak) nevezte el. Volt még testvérük Klytaimnéstra és Helena is, kinek később elrablása szolgál majd a trójai háború ürügyéül. Volt azonban még két ikerpár, akik halandóak voltak, Idas és Lynkeus. Idas leányára Kastor és Polydeukés szemet vetett és elrabolta. Így a két ikerpár között viszály támadt. Egyszer, amikor Kastorék őrizetlenül hagyták marhacsodájukat, Idas és Lynkeus úgy döntött, hogy kárpótlásul elrabolják az állatokat. Kastor és Polydeukés azonban rájött a tervre, és nagy összecsapásra került sor, melyben Idas egy dárdával végzett Kastorral, Polydeukés pedig Lynkeusszal. Az életben maradt Idas és Polydeukés végső harcát Zeusz zárja le, fia javára. Idasnak meg kell tehát halnia. Fiát Polydeukést pedig azzal kárpótolta testvére elvesztéséért, hogy választhat két megoldás között. Az első az, hogy bár félisten, mégis örökké élhet az Olümposzon a többi isten társaságában. A másik pedig, hogy megmarad halandónak és élete napjainak egyikét a föld alatt tölti Kastorral, a másikat pedig az égi palotában, testvérével. Polideukés nem élve az örök élet lehetőségével, de élve testvére iránti szeretetével ez utóbbit választotta. Zeusz büszke volt bölcs döntésű fiára, ezért örök életűvé tette őket az Ikrek csillagképben.
Az Ikrek havában Hermész uralkodik. Római neve Mercur és a hónap az ő édesanyjáról, Maia istennőről kapta a május nevet.

 

Az Ikrek jelleme

 

Levegős, változékony jegy. Számára minden változik, minden többirányú. A kommunikáció témáját képviseli. Az információk özönével törekszik az elismerésre. Nem képes legyökerezni egy adott kapcsolat, érdeklődés, tevékenység, gondolat mellett. Egyidejűleg több szerepet is játszik. Tetszik neki, hogy mindenbe beleütheti az orrát, mindenkit ismer, és mindenütt ott lehet. Sokat hall, sokat lát, gyakran meghallgatják, sokszor látják. Könnyed, nem bonyolult és rugalmas. Az élet felszínén él, mindig ugrásra készen: mozgékony, kíváncsi, érdeklődő. Ahol két ember nem érti meg egymást, ott mindig szükség van rá, mint közvetítőre. Az ő feladata a hírvitel az emberek közé. Az Ikrek számára is tartogat az élet problémát. Zsákutcába juthat, ha már nem mozoghat többet, ha már nincs semmi új megtapasztalni való. Mivel ahhoz van hozzászokva, hogy az energiáit kifelé adja le, hogy ide-oda mozogjon, ezért nem tud magával mit kezdeni, ha a sors az ismert utakat lezárja. Árnyéka túlzott kíváncsiságából, türelmetlenségéből, sokoldalúságából adódik. A pillanatnyi aktualitás intellektuális feldolgozása elvonja figyelmét a mélyebb, nagyobb, átfogóbb összefüggésektől. Mindent ismer, de semmit sem igazán. Megállni és alaposan megvizsgálni egy adott dolgot/jelenséget, megkötöttséget jelent számára. Fellépése ügyes, ravasz, kommunikatív, éber, figyelmes, eleven és vidám. Minden eleven rajta, gyorsan és sokat beszél, könnyen köt kapcsolatokat. Szeme vidáman mozog ide-oda, kezével gesztikulál. Általában gyorsan a tárgyra tér, tudni szeretné hol vár rá akadály – szeretné a lehető leggyorsabban elérni a célját. Urbánus alkat, szereti az emberek sokaságát. A másik nem számára semleges, de a hódítás játékát élvezi, belebonyolódni viszont nem szeret túl mélyen a kapcsolatokba.
Mindig tud a nap legújabb eseményéről tudósítani – érdekes, de hétköznapi. Örül, ha szórakoztatónak gondolják, ez megerősítés számára arról, hogy ő szívesen látott ember a közösségben. A meglepetésekre van beállítódva, könnyen változtat helyet egy közösségben, és ily módon – ha tudattalanul is – közvetítővé válhat az emberek között.

Forrás: Advaita 
 

 

Bika Mandala 


Létrejötte a görög mitológiában a hüaszokhoz, vagyis a nimfákhoz kapcsolódik. A nimfák Atlasz leányai, számuk kettő és hét között ingadozik. Fiútestvérük Hüasz volt, kinek elvesztése után a hüaszok belehaltak a bánatba. Zeusz ezért az égre emelte őket, és a Bika csillagképbe helyezte el.
Krétában (mínoszi kultúra) is központi szerepet kapott a bikakultusz (bikaugrás, bikafejű ivóedény). A krétai király (Mínosz) bikaőstől származtatta magát. Thészeusz győzelme Minotaurusszal szemben (Athén győzelme Kréta felett). A görögöknél is rituális feladat a bika legyőzése. Heraklész is legyőzi Poszeidon vad fehér bikáját. Zeusz bika képében (megtermékenyítő erő) csábítja el Europát. Dionüsszoszt is sokszor ábrázolják bikaként, vagy bikaszarvakkal.
A késő egyiptomi kultúra Ozirisz bikaalakjával, és Ízisz istennő tehénalakjával kapcsolta össze. Az istennő szarvait alkotó holdsarló (a tradíció szerint a Hold erőben van a Bikában) lehetett a mintája a Bika asztrológiai jelének. Oziriszhez köthető az egyiptomi Ápisz bika tisztelete. A termékenység isteneként tavaszi rituális futásával megtermékenyítette a föld. Az Ápisz bikák szarva között időnként előforduló napkorong a tavaszi napéjegyenlőségre utal. Az antik hagyományban a Bika hónap istennője Aphrodité.

 

A Bika jelleme

 

A Bika földies, szilárd jegy. Biztonságra, stabilitásra törekvő jellem, éppen ezért a bizonytalanság elviselhetetlen számára. Örömét leli a gyűjtögetésben, a dolgok felhalmozásában, illetve a földies örömök (táplálkozás, szórakozás, testiség) megélésében. Csak ritkán impulzív, általában türelmesen képes várni azokra a dolgokra, amik fontosak neki. A leganyagiasabb jegyek egyike, a pénz is hozzátartozik a biztonságról alkotott elképzeléséhez. Híven megtartja, amit megígért, megbízható és erre nagyon büszke. Olyan szerepet vett magára, amely az élet bizonytalan dramaturgiájában megnyugtatóan és stabilizálóan hat másokra. Így köréje gyűlnek, és melegednek mellette az emberek. Egészen valódi, egészen emberi, egészen kézzelfogható: praktikus, életre való, társas. Problémája az lehet, hogy függésbe kerül ezektől a dolgoktól. Legnagyobb félelme az ürességtől való félelem. A legmélyebb krízis, amibe kerülhet, az egyedüllét, a veszteség és az elengedés kényszere, a sors, pedig pontosan erre szeretné megtanítani, hogy tanuljon meg elengedni.
A Bika mindenféle életenergiát beszippant, összegyűjt, megköt, és tárol. Az áramlás megszakad, a világgal való erőcsere megakadályozódik benne. Minden, ami az idők folyamán lelkének gyűjtőmedencéjében felhalmozódott, elnehezíti, megbénítja, fogva tartja. Az energiák fogsága okozza mozdulatainak lelassulását, görnyedtségét, erőinek gátoltságát. A Bika annak az időnek az áldozata, amely sohasem múlik el. A múltja hozzáragad, nem talál ki a rég befejezett történetekből, elveszített reményekből és az elhalványodott érzésekből. Ha képes lezárni a múltat, teljesebb és gördülékenyebb életet élhet.

Forrás: Adviata

 

Kos Mandala


A görög mitológia hagyományában az Aphroditénak szentelt állatok közé tartozott. A kosról szóló, ismert legendák közül minden bizonnyal az aranygyapjas történet a legszebb, amely az ókori Görögországból származik. Élt ezen a területen egy király, Athamasz. A Felhő asszony, Nephelé volt a felesége. Volt két gyermekük is: egy lányuk, akit Hellének hívtak, és egy fiúk, Phrixosz. Sokáig éltek boldogságban, de egy napon Athamasz elűzte feleségét, és Inóval lépett frigyre. Nephelé visszaszállt az égbe, és ott azt a parancsot adta a többi felhőnek, hogy egy csepp esőt se küldjenek a görög király földjére. Így hát hiába szántottak-vetettek, szárazság és éhínség köszöntött az országra. A király követeket küldött Delphoiba, hogy tanácsot kérjen Apollón szent jósnőjétől, Püthiától. Hogy mit mondott a jósnő, azt Athamasz sosem tudta meg, mert a hazatérőket a város határában Inó fogadta, és mézes szavakkal, drága ajándékokkal megvesztegette őket. Így a zarándokok Apollón jóslata helyett azt jelentették a királynak, hogy mindaddig nem fog esni az eső, amíg a Felhő asszony két gyermekét fel nem áldozzák Zeusz oltárán. A két gyermek, Phrixosz és Hellé ezalatt a réten legeltették a nyájat, mivel gonosz mostohájuk Inó miatt már nem volt maradásuk a palotában. A pásztorok és az állatok között éltek és különösen egy szép, szelíd kossal játszottak sokat, mert ennek a gyapja mind egy szálig aranyból volt. Egyszer, amikor senki sem figyelt rájuk, ez a kos, akit egyébként Hermész isten küldött, emberi hangon megszólalt és elmesélte nekik, hogy milyen veszély fenyegeti őket. Azt javasolta, hogy üljenek fel a hátára, és a gyerekek hallgattak a szóra. A kos belevetette magát a tengerbe, és az ázsiai partok felé úszott. A kis Hellé azonban, aki bátyja nyakába kapaszkodott, az út közepén nagyon elfáradt, és hiába bíztatták, elgyengült, lecsúszott a kos hátáról, és a tengerbe fulladt. Ezt a tengert – a mai Dardanellák helyén – Hellé tengerének nevezik. Phrixosz, a megmenekült fiú hálaáldozat gyanánt feláldozta a kost Árész oltárán. A kos jótettéért jutalmából az égboltra került Kos csillagképként.
A Kos hónapnak Árész, a Háború istene az ura. Római nevén ő Mars, innen ered a március elnevezés. A tavasz beköszönte nem csak békés mezőgazdasági munkák kezdetét jelentette, hanem a hadi vállalkozások megkezdésére is jelt adott. Ez a magyarázata, miért épp egy harcias isten lett a március patrónusa.

 

 A Kos jelleme

 

A Kos kardinális, tüzes jegy. Világa a cselekvés világa, megragadja az életet. Tudatában van erőinek és képességeinek, a saját útját járja. Teszi a dolgát, követi saját impulzusait. Mivel erősen törekszik az önérvényesítésre, gyakran keveredik konfliktusba a külvilággal. Erejét és erősségét is a konfliktusokból nyeri. Ha nincs ellenállás, akkor szenved, energiái kimerülnek, életereje csődöt mond. Inkább harcolni és veszíteni, mint ellenfél nélkül maradni. Az élet is ilyen legyőzendő ellenfélt jelent számára. Impulzív, kiáradó személyiségvonásainak köszönhetően hajlamos a meggondolatlan, elsietett cselekedetekre, döntésekre. Sokszor nem veszi figyelembe mások érdekeit, némely helyzetben viselkedése tapintatlannak tűnhet, ám ez nem más, mint egyenesség és őszinteség, mely az egyik legnagyobb erénye. A nyílt konfliktusokat és kihívásokat szereti, az álságos viselkedéssel nem tud mit kezdeni.
Párkapcsolatában impulzív, törekszik a dominanciára Életteli, energikus társra vágyik, a lagymatag emberek harcra ösztökélik, türelmetlensége miatt nehezen viseli a nyugodt, kivárós jellemeket.
Ha képes harcos energiáit egy magasabb cél vagy idea szolgálatába állítani, akkor már nem az életet, csak az abban előforduló nehézségeket fogja legyőzni.

Forrás: Advaita Mandala zodiákus

Remélem kedves érdeklődő,Oldalam tartalmait figyelemmel kísérő kedves Látogatók örömmel tekintették végig a Mandala sorozatot és a Mandala és a csakrák sorozatot.
Hiszen a Mandalák,mint energetikai ábrák,illetve meditációs ábrák segítségünkre lehetnek az energia felvételére és az energetikai töltekezésre is.
Hiszen a Mandalák színeikkel,formáikkal és szimbolikájukkal fontos energia töltést adnak át,ha meditációs ábraként tekintünk rájuk,illetve szemléljük  energiájukat.
A sorozat harmadik része a Mandalák és a zodiákus,azaz a csillagjegyek jellegzetes energiát hordozzák,ezzel lehetővé téve a belső hangolódásunkat.
Hiszen a zodiákus jellegzetességeinek megértése segít bennünket az önismeretünkben,így az önmagunkra hangolódásra,de ami talán ennél is több,hogy képesek legyünk másokra hangolódni,illetve a körülöttünk élő szeretteink,családunk és a baráti,ismerősi körünket is jobban megismervén és ennek kapcsán jobban elfogadjuk,illetve jobban összehangolódhatunk energiájukkal.

"Vigasztalást azoktól kapunk, akik egyetértenek velünk, fejlődésünket azok szolgálják, akik nem."
Marlo Morgen

Sokféle leírásával találkozhatunk a zodiákus jellegzetes tulajdonságaival,de azt gondolom,most egy különleges leírást oszthatok meg a kedves Látogatókkal!
A zodiákus jellegzetes tulajdonságai mellett a jegyek mitológiai analógiáit is megismerhetjük.
A mitológia jellegzetes archetípusokat ír le,az isteni tulajdonságokkal kapcsolja össze és felfedezhetjük a leírásban ezeket az isteni minőségeket.
Így alkot teljességet a Mandalák időtlen univerzális energiáit, a bennünk,illetve a velünk kapcsolatban élők tulajdonságainak időtlen bölcsességben gyökeredző isteni minőségeit!

Fogadják szeretettel,olvassák szeretettel!

 


A hetedik csakra elnevezései

Szahaszrára-csakra, korona-csakra, fejtetőközpont, ezerszirmú lótusz

Szimbóluma az "Ezerszirmú lótuszvirág", melynek elhelyezkedése testünkön -
a fejtető közepén található, és felfelé nyílik.
Alapelve a tiszta lét, melyet legkönnyebben meditáció közben érzékelhetünk: ibolya, fehér, illetve arany színeket megjelenítve.

A hetedik csakrához tartozó tanulási feladatunk, a belső látás segítségével felsőbbrendű ismeretek megszerzése, eggyé válás az örökléttel, egyetemes tudatosság megismerése, elsajátítása.

A korona nem rendelkezik rá jellemző fejlődési időszakkal. 
Vannak emberek, akiknél a csakra egész életükben szunnyad. 
Ennek oka, hogy ez a csakra szorosan összefügg a szellemi érdeklődéssel, Isten keresésével, és csak akkor fejlődik ki, ha ilyesmivel foglalkozunk.

Sokan keresik szellemi útjukat, de soha sem szabad csak az egyik csakrára fókuszálni. 
Gyakran okoz problémát, hogy még a szellemi tanítók között is van olyan, aki csak a felső csakrák fejlődésére fókuszál,és az alsóbb,földhöz kapcsolódó csakrák működését mellőzi tanításaiból. 
Ez a hiba azonban a mi fizikai síkunkon szinte azonnal érzékelhető, mert a "földtől való elrugaszkodás a személy és energia rendszere felborulását okozza.


Hatodik csakra elnevezései

Ádnyá-csakra, homlok-csakra, a „harmadik szem”, a tudás szeme, a belső szem (a parancs-csakra)

Ehhez a csakrához tartozó életfeladatok, 12 éves kor után kezdenek a megkülönböztetésen és az ítélőképességen keresztül kialakulni. 
Ekkor kezdjük értékelni és érzékelni mások cselekedeteit és meggyőződését. 
Amikor egy gyermek kamaszkorba lépve elkezdi kritizálni környezetét, az mutatja, hogy csakrájához tartozó életfeladatok kezdenek kialakulni, de ezt sajnos a környezet nem mindig tolerálja. 
Ilyenkor a csakrán gyakran sérülések keletkeznek, ami kihat az aurára is, súlyosabb esetekben pedig az aura egyes részeinek elvékonyodásához vezethet.

A csakrához tartozó tanulási feladatok a felismerés, az intuíció, a belső értékek kifejlődése, és a kommunikáció minden területen való használata.


A 6. csakra szimbóluma a Kilencvenhat szirmú lótuszvirág. 
Melynek helye, testünkön az orrgyök fölött egyujjnyira, a homlok közepe táján, kb. kétujjnyira a homlok mögött található, és előrefelé nyílik.


Az ötödik csakra elnevezései

 Visuddha-csakra, nyak- csakra, torok csakra, kommunikációs központ.

Szimbóluma a Tizenhat szirmú lótuszvirág, melynek helye a testünkön, a gége alatt a nyakon található, a központi energia vezetékből előrefelé nyílik.


A hozzátartozó életfeladatok kifejlődése 7 éves kortól kezdődik, és szoros összefüggésben áll az önkifejezéssel.

A hozzá tartozó tanulási feladatok a kommunikáció, kreatív önkifejezés, nyitottság, közel és távol látás, függetlenség, inspiráció, a lét finomabb síkjai felé vezető út.

Amikor valamilyen torokfájásra utaló jeleket, vagy akár beszédproblémát érzékelünk, akkor minden esetben valamilyen kommunikációs probléma áll a háttérben.

Amikor visszafojtott indulatok, gondolatok rekednek bennünk, nem tudjuk kikommunikálni a problémát, bármilyen külső tényező, korlátozó személy miatt, akkor súlyosabb esetekben a gége, száj, beszéd technika tartós károsodására lehet számítani.
A kommunikációs képességeink felélesztésével a probléma csökken, hiszen az önkifejezés alapvető életfeladatunk egyike.


A negyedik csakra elnevezései
 
Anáhata-csakra, szív-csakra, szívközpont.

A szívcsakra 3 és 7 éves kor között, a külvilággal fenntartott kapcsolatokon keresztül fejlődik.

A hozzá tartozó tanulási feladatunk a szív tulajdonságainak kibontakozása, szeretet, együttérzés, jószívűség, önzetlenség, odaadás, gyógyítás.

Szimbóluma a Tizenkét szirmú lótuszvirág, melynek helye, a mellkas közepén található, szegycsonttól kicsit balra a szív felé helyezkedik el. 
Testünkön előrefelé nyílik a központi energia vezetékből.
A szívcsakra összeköti a 3 alsó - földhöz kapcsolódó, és a 3 felső - mennyei szférákhoz kapcsolódó csakrákat.

Alapelve, a lét odaadása, mely csak a szeretet adásán és kapásán keresztül működik.

Aki nem tud adni, annak gondja van a "kapással" is, és aki nem tud kapni, annak problémát okoz az adás is. 
E kettő harmóniája szükséges a szívcsakra megfelelő működéséhez.

Amikor a szívcsakrán keresztül áramoltatjuk a szeretetet, olyan életet élhetünk, mely harmonikus, kiegyensúlyozott, veszekedésektől mentes.

A feltétel nélküli szeretet átadása során, szinte katartikus élményt élhetünk át.


Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban