Naponta olvasd el, emlékeztesd magad arra, aki vagy!


 1. Te magad a nem fizikai létezés fizikai megnyilvánulása vagy
 A mindenség, amit ti Istennek neveztek nem egy befejezett állapotot takar, ami arra vár hogy megértsétek. Te magad vagy a vezető gondolat, és azért vagy itt hogy még több után kutass, még több olyan dolog után ami jó érzéssel tölt el, ami a frissesség és a csodálatos emelkedettség érzését adja.
 Lényegében Ti hozzátok el a mennyországot a Földre.

 2. Azért vagy itt ebben a fizikai testben, mert Te így döntöttél 
 Megragadtad a lehetőséget, hogy megtapasztald ezt az időben és térben létező finom kontrasztot. Várakozásokkal telve érkeztél, hogy egyéb, az öröm érzését kereső teremtménnyel együtt részt vegyél a társteremtésben és finomabbra hangoljátok az akaratlagos gondolat teremtő folyamatát.
 Az hogy mit, hol, mikor és kivel teremtesz szintén a Te döntésed eredménye.

 3. A létezésed alapja a szabadság; létezésed célja az öröm 
 Szabadon dönthetsz arról, hogy az örömhöz vezető új utakat fedezz fel. 
Mert az öröm érzésében fejlődni fogsz és ezen fejlődési folyamat által hozzájárulsz a Mindenség kitágulásához. 
Azonban hasonlóan szabadon választhatod a kötöttségek és a fájdalom útját is...., 
de bármi is legyen az amit az egyén választ, azért történik mert az egyén úgy gondolja hogy az fog neki segíteni egy jobb közérzet elérésében.

 4. Ti vagytok a Teremtők; Minden gondolatotokkal teremtetek
 A vonzás univerzális törvénye értelmében annak az eszenciáját fogod bevonzani magad számára, aminek a figyelmedet szenteled - akár kívánatos, akár nem kívánatos dologról van szó.
 Gyakran van úgy, hogy mulasztás vagy hiba eredménye a teremtés. 
De tudnod kell az érzéseid alapján, hogy az amit bevonzottál (teremtettél) egyezik-e azzal amit valóban akartál vagy sem. 
Hova fókuszálod a figyelmedet?

 5. Bármi, amit csak el tudsz képzelni a tiéd, élvezheted, használhatod, birtokolhatod
 Amint megkérded magadtól, hogy miért is akarod azt a valamit, a vágyad eszenciája aktiválódik, és az Univerzum hozzálát, hogy azt megteremtse számodra. 
Minél intenzívebbek a pozitív érzéseid, annál gyorsabban jut el hozzád. 
Éppen olyan egyszerű egy kastélyt teremteni, mint egy gombot.

 6. Amint megválasztod a gondolataidat, az érzéseid fognak téged vezetni
 A Te szerető belső éned érzelmek formájában ajánlja fel útmutatását. 
Játszadozz el valami kívánatos vagy nem kívánatos gondolattal, és érezni fogod a kapcsolódó kívánatos vagy nem kívánatos érzelmeket. 
Változtasd meg a gondolatot és ezzel meg is változtattad a kapcsolódó érzelmeket - megváltoztattad a teremtést. 
Kísérletezz több döntéssel mindennap!

 7. Az Univerzum csodálattal adózik lényed előtt, mert ismeri a szándékaid teljes spektrumát 
 Komoly szándékoktól vezérelve döntöttél úgy, hogy a Földre érkezel, és az Univerzum folyamatosan vezet téged választott utadon. 
Amikor jól érzed magad, akkor abban a pillanatban többet engedsz magadhoz eljutni abból, ami iránt kifejezted - magasabb tudatossági szinten - igényedet. 
Testet öltött lélek vagy.

 8. Lazulj el saját, természetes jó közérzetedben. Minden rendben. (Valóban)!
 Az eszenciája mindannak amit értékelsz, folyamatosan áramlik be a valóságodba. 
Amint egyre több értékelnivalót találsz, úgy nyitod meg magadban egyre több útját annak, hogy még több olyan dologra lelj, amit méltányolni és értékelni tudsz. 
Ahogy gondolkodsz úgy rezonálsz. Ahogy rezonálsz, úgy vonzod be.

 9. Gondolatfolyamok teremtője vagy az öröm egyéni és egyedi ösvényén 
 Senki sem tudja lekorlátozni, hogy hova irányítod a gondolataidat. 
Az örömteli megtapasztalások útjainak sincs korlátja. 
A saját boldogságodhoz vezető úton, te fogsz rátalálni arra, hogy mi az ami boldogít, mit akarsz csinálni és mire vágysz.
 Azáltal hogy meghagyod másoknak a saját tapasztalataikat egyúttal lehetővé teszed, 
hogy megéld a sajátjaidat.

10. Azon feladatok amiket el kell végezned és azon értékek amik gazdát cserélnek, csak az Örömre irányított figyelmed melléktermékei 
 Az általad örömtelivé változtatott utazásod során a ténykedésedhez inspirációt találsz, a források tárháza kimeríthetetlen lesz és az érzéseidből tudni fogod, hogy teljesíted az élet értelmét. 
A legtöbb embernél ez pont ellentétes irányban működik, 
ezért legtöbben alig lelik örömüket abban amit csinálnak vagy abban amijük van.

 11. Teljességgel helyénvaló hogy betegség vagy fájdalom megtapasztalása nélkül lépj ki a testedből 
 Sem betegséget sem fájdalmat nem kell bevonzanod, hogy indokot találj a testedből való kilépésre. 
A természetes állapot az egészségről és jó közérzetről szól, csak megérkezünk, maradunk majd távozunk. Szabadon dönthetsz másként is.

 12. Nem tudsz meghalni; Te maga vagy az örök élet
 Elegánsan úgy dönthetsz, hogy egy kis pihenésre vágysz és finom átmenettel visszatérsz tiszta, nem fizikai, pozitív energiaállapotodba. A Te természetes állapotod az örökkévalóság. 
Jó szórakozást hozzá! Nem tudod elrontani, de befejezni se.

 Abraham-Hicks hitvallása

 

 

Benjamin Franklin számadása életéről


Úgy kívántam élni, hogy ne vétsek soha, s legyőzzem a természeti hajlam, szokás és társaság kísértéseit. Mivel tudtam, vagy legalább azt hittem: tudom mi jó s mi rossz, elgondolkodtam miért is ne cselekedhetném mindig az egyiket és miért ne kerülhetném el a másikat messzi. Azonban hamarosan látnom kellett, hogy nagy fába vágtam a fejszémet. Míg minden igyekezetemmel egyik hibámat tartottam szemmel, észrevétlen becsusszant a másik; a szokás rajtaütött a figyelmetlenségen; a hajlandóság néha erősebbnek bizonyult a meggondolásnál. Végül megbizonyosodtam afelől, hogy magammal kötött elvi megállapodásom, mely szerint az erkölcsösség egybevág legszemélyesebb érdekeimmel, nem elegendő ballépéseim megakadályozására; megcsontosodott rossz szokásokat kell letörnöm, majd jókat megszereznem és elplántálnom, mielőtt viselkedésem egyenletes helyességében megbízhatnék. E célból a következő módszert dolgoztam ki.

Tizenhárom erény címszavába gyűjtöttem mindazt amit magam elé mint szükségest vagy kívánatost tűztem, majd minden címszóhoz mellékeltem egy rövid utasítást az erény mibenlétéről. Az erény címszavai s a hozzá fűzött címszavak így hangzottak:
1. MÉRTÉKLETESSÉG
Ne egyél a tunyulásig, ne igyál a részegségig.

2. CSÖND
Csak úgy szólj, ha a magad vagy mások javát szolgálod; kerüld a fecsegést.

3. REND
Legyen meg minden holmid helye; legyen meg minden tevékenységed ideje.

4. HATÁROZOTTSÁG
Határozz mit kell tenned; hiánytalanul tedd meg amit elhatároztál.

5. TAKARÉKOSSÁG
Csak úgy költekezz, ha mások vagy a magad javát szolgálod; ne pocsékolj.

6. SZORGALOM
Ne veszíts időt; hasznos dolgon munkálkodj mindig; mellőzz minden fölös tevékenységet.

7. ŐSZINTESÉG
Bántó módon senkit félre ne vezess; jámboran s méltányosan gondolkodj, s ha szólsz eképpen szóljál.

8. IGAZSÁG
Senkit igaztalanul meg ne sérts; iránta való kötelességed el ne mulaszd.

9. MÉRSÉKLET
Kerüld a végleteket; de légy türelmes a legvégső határig azok iránt, akik megsértenek.

10. TISZTASÁG
Ne tűrd sem tested,sem ruhád, sem környezeted tisztátalanságát.

11. NYUGALOM
Állj ellent az apró bosszúságnak; a hétköznapi és elkerülhetetlen hibák ne zavarjanak.

12. MAKULÁTLANSÁG
Ritkán élj a kéjjel; céljának egészségedet vagy a nemzést tekintsd; csömörig, erőd fogytáig, mások vagy magad békéjének, jóhírének rovására ne űzd.

13. ALÁZAT
Kövesd Jézust és Szókratészt

Lévén szándékom mindezen erényekből életmódot formálni, úgy véltem nem volna tanácsos, ha figyelmemet egyszerre osztom meg valamennyi között, hanem egyenként építem őket életembe; s mikor az egyik már véremmé vált, akkor térek a másikra, és így haladok tovább, míg végére nem járok mind a tizenháromnak. Minthogy pedig némely erények előbbi elsajátítása könnyítheti dolgomat a továbbiakban, e célszerűségi sorrend szem előtt tartásával formuláztam meg az erények lajstromát.
Elsőül állítottam a Mértékletesség-et, mert az elmében hűvös tisztaságot teremt, mely oly fontos, ha résen kell állnunk megcsontosodott szokásaink szüntelen vonzása és az örökös kísértések ellenében. Emez erény teljes birtokában könnyebb megfelelni a Csönd parancsolatának. Vágyam az volt hogy tudásom is gyarapodjék, míg erényeimet öregbítem, és meggondolván hogy a beszélgetések során több tudományra tehet szert az ember a füle, mint a nyelve útján: igyekeztem tehát letenni a fecsegés, szójátékfaragás, tréfálkozás szokásáról, mely csak a semmirevaló társaság előtt kedves, épp ezért az erények sorában második helyre a Csönd-et tűztem. Ettől s a soron következő Rend-től reméltem, hogy több időt biztosítanak mind erénytervezetem valóra váltásához, mind tanulmányaimhoz. Ha pedig a Határozottság egyszer véremmé válik, megerősíti majd akaratomat a további erények birtokba vételéhez; Takarékosság és Szorgalom megszabadít megmaradt adósságaimtól, majd jóléthez és anyagi függetlenséghez segítvén megkönnyíti az Őszinteség és Igazság gyakorlását, etc., etc.
Majd eszembe vettem, hogy Püthagorasznak az Arany Versek-ben adott tanácsához híven önvizsgálat volna szükséges naponként; ehhez pedig a következő rendszert dolgoztam ki. Kötöttem egy kis könyvet, melyben minden erénynek külön lapot nyitottam. A lapokra hét-hét hosszanti vonalat húztam, megjelölvén mindeniket egy-egy erény kezdőbetűjével. E keresztvonal mentén, a hét megfelelő napjánál kis fekete ponttal jelölhettem, milyen hibát találtam a napi önvizsgálat során. A 7 alapelv, amely segíthet minket a belső békénk és boldogságunk megtalálásában

1. Az egészség: belső béke. Következésképpen gyógyulni annyi, mint megszabadulni a félelemtől. Ha azt tűzzük ki célul, hogy a testet változtatjuk meg, akkor megfeledkezünk arról: egyetlen célunk a belső béke megteremtése.

2. Létezésünk lényege a szeretet. A szeretetnek pusztán anyagi ok nem lehet akadálya. Ennélfogva hiszünk abban, hogy a tudatnak nincsenek korlátai, nem létezik lehetetlen, és elvileg minden betegség megfordítható. És mivel a szeretet örök, a halálra sem kell félelemmel tekinteni.

3. Adni annyi, mint kapni. Ha figyelmünket arra összpontosítjuk, hogy adjunk, hogy eggyé váljunk a többiekkel, akkor a félelem megszűnik, és mi képesek leszünk elfogadni a gyógyítást önmagunk számára.

4. Minden tudat összefügg. Következésképpen minden gyógyítás öngyógyítás. Belső békénk magától átsugárzik a többiekre, ha önmagunk számára már sikerült elfogadnunk.

5. Más idő nem létezik, csak a MOST! A fájdalom, a bánat, a depresszió, a bűntudat és a félelem összes többi formája eltűnik, ha a tudat a pillanat szeretetére és békéjére koncentrál.

6. Döntéseinket úgy hozzuk, hogy a bennünk élő békevágyra hallgatunk. Nincs jó vagy rossz viselkedés. Az egyetlen érvényes döntés a félelem és a szeretet közötti választás.

7. Az igazi egészség és boldogság útja a megbocsátás. Ha nem ítélkezünk, elengedjük a múltat, és jövőnket megszabadítjuk a félelemtől. Ha így teszünk, meglátjuk, hogy mindenki a tanítónk, és hogy minden pillanat újabb lehetőség a boldogságban, békében, szeretetben való gyarapodásra.
 

A gyereknevelés tíz buktatója

1. Ne legyen bűntudatunk gyerekeinkkel szemben! Ne érezzük magunkat bűnösnek amiatt, hogy munkába járunk, és nem töltünk 24 órát a közvetlen közelükben. A tapasztalatok szerint az óvodába, iskolába járó gyerekek jobban beilleszkednek a társadalomba, mint az otthon dédelgetett kicsik.

2. Ne azzal mutassuk ki az érzelmeinket, hogy mindenféle fölösleges dolgot vásárolunk a gyerekeknek! A kis jutalmakhoz fűződjenek konkrét teljesítmények.

3. Ne akarjunk százszázalékos szülők lenni! Senki nem tud mindent tökéletesen végrehajtani. Ne hajszoljuk tehát túl magunkat. Inkább várjuk el, hogy a gyerekek is megfelelően teljesítsék a maguk napi feladatát.

4. Ne engedjük, hogy a gyerekek naponta 6-8 órát tévézzenek, és igyekezzünk ellenőrizni a nézett filmek tartalmát.

5. Vacsora közben ne nézzünk tévét! Az esti étkezés legyen kellemes, családi esemény, amikor mindenki elmeséli a napi élményeit.

6. Ne veszekedjünk a gyerekek előtt! Igyekezzünk a vitákat egymás között elintézni. Ne használhassa ki a gyerek, hogy a szülők nem egyformán ítélnek meg bizonyos dolgokat.

7. Ne a gyereken vezessük le a feszültséget! Próbáljunk meg többet pihenni, relaxálni vagy sétálni. Menjünk el néha a gyerekek nélkül színházba vagy moziba.

8. Legyünk egységesek a gyereknevelés kérdéseiben! A fontos dolgokat lehetőleg már a gyerekek születése előtt tisztázzuk.

9. Ragaszkodjunk az elképzeléseinkhez és elveinkhez! Ne hágjuk át a saját magunk által felállított szabályokat.

10. Szeressük egyformán a gyerekeket! Ne hasonlítgassuk őket össze egymással. Ne kényeztessük el az egyiket a másik rovására.

Forrás - Internet
EGY ÉLET A KEZEDBEN

Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulnak bűnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.

A TE GYEREKEID HOGYAN ÉLNEK?

Dorothy Law Holtz
 

  
„Isten nevében megáldalak,
és imádkozom boldogságodért és a szépségért,
 amit mások életébe csalsz.
Szereteteden át Isten áramlik keresztül,
és mikor szeretsz, akkor Istent sugárzod mások felé.
A Szeretet Isten Jelenléte.
Isten és a Szeretet ugyanazon dolog.
Így mikor Szeretsz valakit,
akkor Isten hozod el életükbe.”Tízmilliószoros nap - 2013 július 12.

Kiemelten fontos, hogy ezeken a napokon arra gondolj, amit teremteni szeretnél az életedben!
Figyelj magadra és légy tudatos!
Ellenőrizd gondolataidat, a benned felmerülő érzelmeket.
Tudatosan fókuszálj a pozitívumokra.

Teremts olyan körülményeket magadnak, hogy minél több számodra pozitív helyzettel, 
személlyel, körülménnyel találkozhassál ezeken a napokon.
Ünnepelj! 
Adj hálát minden jóért, ami az életedben már jelen van.

Ne felejtsd! 
Amire figyelmedet irányítod, azt fogod megteremteni. 
Senki nem fogja helyetted eldönteni, hogy ez most neked jó vagy nem jó.
TE VAGY AZ IRÁNYÍTÓ! 
Csak Te tudod a gondolkodásodat meghatározni.

Küldj szeretetteljes gondolatokat szeretteidnek, embertársaidnak, 
a Föld teremtményeinek és magának a Földanyának.
Teremts magadnak és „utazó-társaidnak” szeretetet, békét, bőséget és boldogságot. 
Adakozz! 
Adj minél többet önmagadból, önzetlenül, tiszta szeretetből.

Minden olyat tegyél meg, amit szeretnél, hogy tízmilliószoros erővel hasson!

Alapigazságok
Az élet 11 alapigazság

1. alapigazság – „Fájó úgy szeretned valakit, hogy az nem viszonozza az érzelmeidet. Viszont sokkal fájóbb az, hogy úgy kell szeretned őt, hogy nem kapsz erőre bevallani neki, amit iránta érzel.”
2. alapigazság – „Szomorú az életben az, amikor találsz valakit, aki nagyon sokat jelent számodra, aki a mindened, aztán a végén kiderül, mégsem ő az igazi, és hagynod kell őt elmenni.”
3. alapigazság – „Az igaz barát az, aki mellé leülhetsz egy hintában, a verandán anélkül, hogy szólnátok egymáshoz egy szót is. De amikor felálltok és továbbmentek, az az érzésetek támad, ez volt életetek legjobb beszélgetése.”
4. alapigazság – „Sosem tudod értékelni igazán azt, amid van, csakis akkor, amikor elveszítetted. De hiányt is csak akkor érezhetsz valami után, mikor az felbukkant az életedben. Előtte nem.”
5. alapigazság – „Elég egy perc, hogy elrabolja valaki a szíved, elég egy óra, hogy felkeltse az érdeklődésed, és elég egy nap, hogy megszeresd. Azonban egy élet sem elég ahhoz, hogy őt elfelejtsd.”
6. alapigazság – „Ne keresd a szépet, mert az sokszor átver téged. Ne vágyj a gazdagságra, mert az is mulandó. Inkább keress egy olyan személyt, aki mosolyt csal az arcodra, mert egy mosoly elég ahhoz, hogy a legszürkébb napod is felragyogjon.”
7. alapigazság – „Álmodd azt, amit álmodni szeretnél. Menj el oda, ahová menni szeretnél. És légy az, aki lenni szeretnél. Mert egy életed van, és egy lehetőséged arra, hogy véghezvigyél mindent, amit elterveztél.”
8. alapigazság – „Helyezd magad mindig a másik személy helyébe. Ha fájdalmat érzel, valószínűleg neki is fáj.”
9. alapigazság – „Egy véletlenül kiejtett szó képes tüzet gyújtani. Egy könyörtelen szó képes egy életet romokba dönteni. Egy találó szó képes megnyugtatni. És egy gyöngéd, érzelmes szó képes gyógyítani és megáldani.”
10. alapigazság – „A legboldogabb embereknek általában nem a legjobb adatik meg mindenből. Ők csupán attól boldogok, hogy az útjukban álló lehetőségeket a legjobban képesek kihasználni.”
11. alapigazság – A szeretet egy mosollyal kezdődik, egy csókkal növekszik, és egy könnycseppel végződik. Amikor megszülettél, mindenki mosolygott, te pedig sírtál. Úgy éld az életed, hogy annak utolsó percében te légy az, aki mosolyog, és a körülötted lévők sírnak.”

Az örömteli nevelés tíz pontja


 
Az örömteli nevelés 10 pontja

1. Imádság Háza lesz az otthonom.
Lesz ideje az imának, és azt az időt imára is fogom szánni. 
Megteremtem a helyet és az időt, és a gyerekeket is hívom, 
hogy találkozzanak Istennel.
2. Szépséget teremtek magam körül,
és nem hagyom, hogy más vonja el a figyelmem.
3. Nem fogok kapkodni.
Sürgős dolgok nem léteznek. 
Csak az amatőrök kapkodnak.
4. Ha a stressz hullámhegyei jönnek, hálával fogom legyűrni őket.
Stressz elleni stratégiám a hálaadás. 
Egyszerre csak egy érzés lehet a szívemben, és én mindig hálás akarok lenni.
 Érzés ellen érzéssel harcolok.
5. Imádkozom, hogy csak erőt adó szavakat ejtsek ki a számon.
Szavakat, amik erőt adnak ezeknek a gyerekeknek. 
A kegyelem szavait. 
Egyedül a kegyelem légkörében lehet élni.
 Minden más szó, minden más lehelet mérgező.
6. Imádkozom, hogy következetesen következetes lehessek.
Ritmust akarok adni a napoknak, amelyben a gyermekeim is biztonságban érezhetik magukat. 
Megteremtem a mindennapi ünnepeinket, hiszen minden nap a most örömét ünnepeljük.
7. Ha egy gyermekem viselkedése nagyon idegesít, tudni fogom, hogy akkor
éppen őt kell a legközelebb vonnom magamhoz.
8. Mindegyik gyermekemet annyiszor megölelem, ahányszor enni adok nekik.
Hiszen úgy kell ez a gyermekszívnek, mint testünknek az étel. 
Keresem az alkalmakat, amikor megérinthetem őket – minél nagyobbak, annál inkább.
9. A láthatónál fontosabb a láthatatlan.
10. Sokat fogok nevetni.
És a gyerekeket is engedem nevetni.
 Szokássá teszem az örömöt az otthonunkban.

Ann Voscamp


* Tíz lépés a belső békénk megőrzésére
 
Nem kell fenekestől felforgatni az életünket, 
hiszen azt csak nagyon nehezen tudnánk megtenni. 
Apró lépésekkel is nagy eredményeket érhetünk el. 
Itt most 10 olyan lépésről olvashatnak melyek nem időigényesek 
és ha odafigyelünk rájuk a természetünké válhatnak.
  1. Mosolyogj sokat és még jobb ha szívből igazán nevetsz.
  2. Csodáld meg a természet szépségét még ha az csak egy kis virág is a parkban
  3. Simogass meg egy állatot
  4. Nézd hogy játszanak a gyerekek és ha teheted játssz te is velük
  5. Tölts időt a természetben
  6. Lélegezz mélyet a friss levegőn
  7. Élvezd a napsütést egy pár percig minden nap
  8. Mozogj a mozgás öröméért
  9. Hallgasd kedvenc zenéidet
10. Tégy valami kedveset valakinek minden nap


 
PAULO COELHO - DOLGOK AMIKET MEGTANULTAM AZ ÉLETTŐL

• Hogy nem számít, mennyire jó valaki, mindenképpen fájdalmat okoz neked olykor. 
És ezért meg kell bocsátanod neki.

• Hogy évek kellenek a bizalom kiépítéséhez, 
de elég néhány másodperc a lerombolásához.

• Hogy nem kell megváltoztatnunk barátainkat,
 ha megértjük, hogy a barátok változnak.

• Hogy a körülmények és a környezet hatnak ránk, 
de magunkért csakis mi vagyunk felelősek.

• Hogy vagy Te tartod ellenőrzés alatt a tetteidet, 
vagy azok fognak Téged.

• Megtanultam, hogy a hősök olyan emberek, akik azt tették, 
ami szükséges volt, szembenézve a következményekkel.

• Hogy a türelem rengeteg gyakorlást igényel.

• Hogy vannak emberek, akik szeretnek bennünket, 
de egyszerűen nem tudják, hogyan mutassák ki.

• Hogy olykor az, akire azt hinnéd, hogy megadja neked a kegyelemdöfést,
 ha már a földön fekszel, egyike azon keveseknek, akik segíteni fognak neked felállni.

• Hogy csak azért mert valaki nem úgy szeret téged, ahogyan te szeretnéd,
 ez nem azt jelenti, hogy nem szeret téged teljes szívével.

• Hogy sosem szabad azt mondani egy kisgyermeknek, 
hogy az álmok balgaságok: tragédia lenne, ha ezt elhinné.

• Hogy nem mindig elég, ha megbocsát nekünk valaki. 
Az esetek többségében te vagy, akinek meg kell bocsátani magadnak.

• Hogy nem számít, hány szilánkra tört a szíved: a világ nem áll meg, 
hogy megvárja, míg összeragasztod.

• Talán Isten úgy akarja, hogy találkozzunk sok nem hozzánk illő emberrel, 
mielőtt találkozunk az igazival. Így mikor végre találkozunk vele. 
Tudunk majd hálásak lenni ezért az adományért.

• Amikor a boldogság kapuja bezáródik, egy másik kinyílik, 
de sokszor olyan hosszan nézzük a zárt kaput, 
hogy nem vesszük észre a számunkra kinyitott kaput.

• A legjobb fajta barát az, akivel sétálgathatsz vagy beülhetsz egy kapualjba, 
anélkül, hogy egy szót is váltanátok, és amikor elváltok, 
úgy érzed, hogy ez volt életed legjobb beszélgetése.

• Igaz, hogy nem tudjuk igazán, mink van, amíg el nem veszítjük, 
de az is igaz, hogy nem tudjuk, mi az, ami hiányzik, amíg nem birtokoljuk.

• Egyetlen perc kell, hogy megsértsünk valakit, egy óra, hogy megkedveljen minket, 
egy nap, hogy megszeressük, de egy egész élet, hogy elfelejtsük.

• Ne a külsőségekre adj, becsapnak.

• Keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az arcodra, 
mert csak egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy fantasztikussá tegyen egy rossz napot. 
Találd meg azt, akitől a szíved mosolyogni fog!

• Vannak olyan pillanatok az életben, hogy annyira nagyon hiányzik neked valaki,
 hogy szeretnéd kiszakítani az álmaidból a valóságba, hogy megölelhesd.

• Álmodj, amit csak akarsz; menj, ahova szeretnél; légy az, aki szeretnél, 
mert csak egy életed van és csak egy lehetőséged, hogy olyan dolgokat csinálj, amit szeretnél.

Kaphatsz elég boldogságot, hogy kedvessé tegyen, elég nehézséget, 
hogy erőssé tegyen, elég fájdalmat, hogy emberivé tegyen, elég reményt, hogy boldog lehess.

• Képzeld magad mindig a másik helyébe. 
Ha szűkösen érzed magad a bőrében, valószínűleg neki is szűk. 
A legboldogabb embereknek nem szükségszerűen van mindenből a legjobb: 
csak mindenből a legjobbat hozzák ki, amivel életük során találkoznak.

• A boldogság csalóka azoknak, akik sírnak, azoknak, 
akik fájdalmat okoznak, azoknak, akik már megélték.
 Csak így lehet igazán megbecsülni az embereket, akik életünk részei voltak.

• A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal nő, és egy teával végződik.

• A legjobb jövő az elfelejtett múlton alapszik. 
Nem élhetsz jól, ha előbb nem felejted el a múlt csődjeit és fájdalmait.

• Amikor megszülettél, sírtál, és mindenki körülötted mosolygott.

• Éld úgy az életed, hogy mikor meghalsz, te legyél az egyetlen, 
aki mosolyog, és mindenki körülötted sírjon

Tíz lelki jótanács
10 lelki jó tanács

1. Soha ne vitázz senkivel , mert aki még Önmaga érzéseivel harcol , úgysem képes Téged megérteni .

2 Ha nincsenek elvárásaid , soha nem fogsz csalódni .

3. Fogadd el partnered olyannak amilyen , de csak is addig viseld el , amíg mind ez boldogsággal és egészséggel tölt el , hiszen nem áldozatnak vagy a Földön , hanem hogy boldog legyél .

4. Önmagad Lelkét akkor vagy képes képviselni , ha tudod ki az az Én , tehát nem kevered Lelked szükségleteit , vágyaid elvárásaival .

5. Igaz Hitedben akkor élsz , amikor egészséges és boldog ember vagy , hiszen szeretetben élsz , Lelked - Igaz Éned képviseletében . 

Tudd , minden érzést egy szellemiség képvisel , e kép Hittel él minden lény , és mindenki Önmaga Hitét képviseli , legyen az pozitív vagy negatív érzés .

6. Az őszinte szeretetre épült párkapcsolatokban ,a szeretet és megértés - a béke és harmónia elsődleges , és minden anyagi elvárás csak utólagos beteljesülés .

7. Soha ne add fel Lelki értékeid , a becsületet - irgalmat - jóságot az önzetlenséget egyetlen emberi v. anyagi kiváltságodért sem , mert ezzel Önmagad Lelkét tagadod meg - valódi Éned ellen élsz .

8. Legyél alázatos , de soha ne alázkodj meg . legyél tisztelettudó , és soha ne legyél képmutató anyagi v. személyes vágyaid elérése érdekében . 
Legyél mindig Igaz Lelki értékeidhez méltó , és ne add meg magad mások általad hamisnak vélt " igazának " Fogadd el hogy létezik ilyen - olyan vélemény , de soha ne képviseld és támogasd azt .
 Mi az igazság ? 
Soha nem teszek olyat , mely a földi civilizáció bármelyikének is negatív hatást - érzést eredményez !

9. Soha ne élj olyan kapcsolatba ahol félelemet - kétséget - féltékenységet - bizalmatlanság érzel , hiszen csak azt érzed , amivel táplálnak , tehát amit partnered képvisel . 
Mindez a hamisság kapcsolata . 
Feszültté - frusztráltá , majd beteggé tesz Téged . 
Tudd a bizalom az őszinteség kapcsolata , egyértelmű boldog Tiszta Lelki és Tudat állapot .

10. Higgy abban , hogy Isten maga a szeretet és a boldogság - béke és megértés , türelem és jóság , e kép minden cselekedete az önzetlen szeretete által csak is egészséget teremt számodra .


Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban