HARMATOZZATOK

Harmatozzatok égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

Mert az emberek ott tévelygenek,
Hol te égi fényed útján nem vezérled
Ôket, édes Üdvözítőnk!

Áldás, dícséret és hála néked:
Mert fényes világunk s legfőbb boldogságunk
Te vagy, édes Üdvözítőnk!

A prófétáknak lelkei láttak
Szent jelenésekben s téged békességben
Vártak, édes Üdvözítőnk!

Te ember lettél, s új tant hirdettél.
A jövendölések beteljesedének
Rólad, édes Üdvözítőnk!

Hiszünk tebenned, égi szent követ:
Út, igazság, élet hittel vallunk téged
Istenünknek, Üdvözítőnk!

Ím, az áldozat, melyet bemutat
Szolgád Fölségednek: jöjj el és szenteld meg,
Ó kegyelmes Üdvözítőnk!

Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat
Bánatot gerjesszen bűnös szíveinkben.
Ó segíts meg, Üdvözítőnk!

Szent az egy Isten három személyben.
Az Atyaistennel és a Szentlélekkel
Szent vagy, édes Üdvözítőnk!


Müller Péter ~ Titkos tanítások

A vallás elválaszthatatlan a csodától.
És itt nemcsak a csodás tettekről és legendás eseményekről
van szó, hanem az imádságról is.
Imájában az ember azt kéri az Istentől, hogy tegyen csodát.
Csoda alatt azt érti, hogy lépjen át az Úr a kérlelhetetlen
törvényeken, és változtassa át a nehéz valóságot.
Könnyítsen a súlyos életterheken, lágyítson a fájdalmon,
segítsen gondolatai, reményei és vágyai megvalósulásában.
Keresztény szóval az imádság kegyelmet kér törvény helyett.
A kegyelem pedig - ebben a kőkemény törvényvilágban - csoda. Müller Péter ~ Szeretet

'Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk. Aki a legkedvesebb. 
Lelkünkhöz közelálló. Olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni.
 A szeretet mélyebben van. Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, társadalmi elvárásnál mélyebben. A szeretet nem kötelesség, nem feladat. Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot.
A szeretet: a szabadság jegyében áll.'


Müller Péter ~  Titkos tanítások

Azt mondod, látod és azt mondod, érted.
De azt, hogy miért van, mégis újra kérded.
Kerestél, kutattál, s feltártál sok csodát,
De nem találtál többet, mint lábnyomaid porát.

Mert szemeddel mindig a távolt kutattad,
És a célokat mindig másoknak mutattad.
Nem vetted észre, hogy a véletlen csodája
Benned van elrejtve, s nem a nagyvilágban.

Nem. Nincs az útnak vége, csak a tükrön át kell lépni,
Meg kell tanulnod most önmagadra nézni.
Te magad változz, hogy a titok örök fénye
Felragyogjon Benned és felébredjél végre.

Légy a csend mestere, bírd tudatod szóra,
És a legmerészebb álmaid válnak valóra.


Müller Péter ~ A szív melege

A szeretet az egyetlen, amit nem kell 
és nem is lehet mutatni.
Sem mutatni, sem jelezni, sem beszélni róla.
A szeretet meleg, mint a kályha.
Odatartod a tenyeredet, és érzed.
Felé fordítod az arcod, és sugárzik.
Egy ember körül, aki szeret, más légkör van.
Meleg van!


 TIÉD A NAP

Nem tudom neked adni a napot,
De tudok adni egy pillanatot,
Mikor megállíthatod a rohanó időt,
Kiszakítva belőle minden erőt.

Nem tudom a napot neked adni,
Sugarával meleget árasztani,
De elküldöm neked szívem melegét,
Áldásként küldöm, legyen a tiéd

Nem tudom a napot adni neked,
De adom a szeretetemet,
Ha fontos neked, kezedbe veheted,
Ha megérintett, magaddal viheted.

A napot neked adni nem tudom,
Hiszen nincs is saját napom,
De van egy kis lángom, csak neked,
Amely szeretetedért tőlem egy köszönet.

Dévényi Erika


 LÉLEKRŐL

Újra megtanulok könnyet ejteni,
De most nem csak a könnyekért,
Nem az elmulasztott percekért,
És főleg nem azért a holnapért.

A máért ejtek most egy könnyet,
Hiszen mindig van egy pillanat,
Amit ha meg nem teszünk akkor,
Akkor megváltozhat az a holnap.

Mert megkaptunk egy lehetőséget,
Hiszen kimondhatjuk azt hogy nem,
Mert még él bennünk a lelki ismeret,
És az sohase mond neked egyet.

Mert a lélek az tisztán születik meg,
Tiszta akar maradni azon az élten át,
És tisztán szeretne tovább menni,
Ha eljő értünk a megváltó halál.

De addig csak rajtunk múlik, hogy
boldog vagy senyved egy élten át,
Mert mi döntjük el mit teszünk, de ő
mondja ki feletted az utolsó szó jogán.

Tanulj meg könnyet ejteni a mába,
De ne a tegnapér és ne a holnapért,
Hiszen ma kell megtagadnod azt ha
lelked ellen törnek, ezt tedd a szívedért.

Forrás ~ Internet 'Légy az, kiből árad a nyugalom. Légy az, kire nem hat a hatalom.
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet. S menj oda, hol fázik a szeretet.'

Gárdonyi Géza


HALOTTAK NAPJÁRA

Emlékezz ma mindenkire, kiket szerettél, s már nincsenek,
De azokra is gondolj, kik itt vannak még veled.
Gyújts gyertyát az elhunytnak, s az élőnek egyaránt,
Hadd lobogjon mindenkiért egy aprócska gyertya láng.

Lobogjon a gyertya, a harcban elhunyt lelkekért,
Kik meghaltak az én s te létedért,
Kik családjukat vesztették el, kik egyedül maradtak,
Kik értem, érted s értünk mindent feladtak.

Végül emlékezz azokra, kik nem lehetnek már veled,
S egy perc erejéig, csendben hajtsd le a fejed,
Majd gyújts gyertyát az elhunytnak, s az élőnek egyaránt,
Hadd lobogjon mindenkiért egy aprócska gyertya láng.

Bojtor Zsuzsanna


Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban