Hajnal Anna ~ Kicsi lábak nyomán

Hiába szól nekem tanácsod bölcs öreg,
szelíden hallgatom, ám nem követhetem.
Nem kell józan utad!
engem kanyargó út s tavaszi ég vár.

Szentebb úton megyek, gyerekek nyomdokain,
picinyke lábak tudják az igaz utat,
mint a tiszta patak
játszva elkanyarog, fut s hazatalál,

mindig hazatalál minden gyermek szíve,
s gyermeki szív az enyém. Jó szellemek őrzik
gyenge, szép tagjaink,
s az örökkévaló szépség kíséri lábnyomunk.

Bátor gyermekszívünk néha veszélybe visz,
de meredek úton fog bizton a bizalom,
hamar könnyek nyomát
hirtelen örömfény játszva letörli.

Tőlem senki se fél, vak rámérez, rám mosolyog,
állat messze követ, fölém hajlik a lomb,
s télen csengve köszönt
kútkávákon a hosszú lecsüngő jégcsap.

Mindig van örömem s ezer könnyem naponta,
mindenki bánata fáj, bárki öröme derít,
így járok utamon
felhő és fény elkísér, velük időzöm s futok.

Nincs ebben sok haszon, ámde így élni szép,
s egy régi mester is így mondta : legyetek kisdedek.
Régiek nyomdokaiba
így lépek én kicsi lábak nyomán.

Forrás ~ Internet
 
NÉVNAPI ÁLDÁS

Névnapod reggelén ezer áldás érjen,
Öröm és szerencse örökké kísérjen.
Bú és bánat téged elkerüljön,
gondolatod, vágyad, álmod teljesüljön.
Boldog Névnapot!
 
Forrás ~ Internet
 

EMLÉKEZÜNK!

VIGASZ

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok.
Hisz Napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van és kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék!

Ha rám gondoltok soha ne sírjatok!
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog.
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.

Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen a szívetek.

Ha rám gondoltok soha ne sírjatok!
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.

Forrás ~ Internet

A BÉKESSÉG

Egy festőt egyszer arra kértek,
rajzolja le a békességet.
A feladat egyszerűnek látszott,
s ő nyomban neki is látott.

Rajzolt tengert, széltől mentesen,
rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
Utasa mind lusta álomba merült...
s a kép összegyűrve a szemétre került.

Nem békesség volt a papíron,
hanem szélcsend és unalom.
Aztán újabb rajzba kezdett,
s egy szundító öreg bácsit festett.

De békességet nem ábrázolt ez sem,
nekiállt hát, hogy tovább keressen.
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat,
békésen legelésző birkanyájat...

A papírkosár lassan tele lett,
s közben be is esteledett.
Ám az este sem volt békés,
messziről hallatszott a mennydörgés.

Vihar közeledett, az ég rengett,
a festő az ablaknál töprengett.
Nézte a szélben sodródó leveleket,
a villámokat, mik átjárták az eget.

A ház előtti tölgy recsegve hajlongott,
kövér esőcseppek verték az ablakot.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen,
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.

Tekintete ekkor ismét a fára esett,
s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán,
úgy a fának szíve táján,
a viharról szinte mit sem sejtve,
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve.

Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég.
Ez hát az igazi békesség.
- Uram, te megmutattad békességedet!
- szólt a festő, és nem tévedett.
Csodálatos isteni békesség ez,
mit a viharban alvó madár jelképez.

A világ legyen bármily nyugtalan,
ha szívünkben Isten békessége van.
Ő minden gondot vállára vesz,
s bennünket szabaddá, békéssé tesz.

Az Ő békessége tökéletes,
minden félelemtől mentes.
Nekünk szánja ezt a békességet,
s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet.
Forrás ~ Internet

 
Garai Gábor ~ Bizalom
 
S ha százszor is becsapnak és ezerszer
csalódom abban, kinek szívemet,
mint álmából a rózsát, kitakartam,
s ha épp az árul el, kit életemmel
fedeztem én,
 
s ha tulajdon fiam
tagad meg,
s ha nem harminc ezüstért,
de egy rongy garasért adnak el engem
barátaim,
s ha megcsal a reménység,
 
s ha kudarcaim térdre kényszerítenek
és elátkozom már, hogy megszülettem,
s ha csak a bosszút hízlalja a hála
híveimben,
s ha rágalom kerít be,-
akkor se mondom, hogy nem érdemes!

Akkor se mondom, hogy nem érdemes
hinni az emberben, akkor se mondom,
hogy megélek magam is, néptelen magányban, 
mert irgalmatlan az élet.-

De csöndes szóval eltűnődve mondom:
bizalmam sarkig kitárt kapu,
nem verhet rá lakatot a gyanú;
ki-bejár rajta bárki szabadon.

Egy besurrant csaló tiszteletére
nem állítok őrséget tíz igaznak!
Kit tegnap itt gyöngeség bemocskolt,
megtisztálkodva ma betérhet újból;
ki kétélű késsel jött ide ma,
köszönthet holnap tiszta öleléssel!

Nem, nem a langy irgalmat hirdetem.
Nem hirdetek bocsánatot a rossznak,
kegyelmet a hazugnak,
nem tudok
mentséget a könnyes képmutatásra,
s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm,
akár a nyers önzés orvtámadását.

De hirdetem, hogy bűneink mulandók!
Mint a mammut és az ősgyík, a múltba
porlad a gyűlölet és a gyanakvás;
dühünk lehűl,
csak szerelmünk örök.

S halandó gyarlóságai között
csupán maga az ember halhatatlan.
Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen
irgalmas vára bizalomból épül;
s az önmagával vívott küzdelemben
csak jósága szolgálhat menedékül. 
 
VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet


FOHÁSZ

Igen Uram érzem, megöregszem!
Kérlek, őrizz meg engem mindattól,
ami az öregeket kiállhatatlanná teszi.
Védj meg a fecsegés hajlamától.
 
Ne engedd azt hinnem, hogy éppen én vagyok az,
akinek minduntalan mindenkihez szólnia kell.
Add meg a hallgatás örömét.
A belátást, hogy időnként nincs igazam.

Szabadíts meg attól a hiú vágytól,
hogy mások ügyét éppen nekem kell rendbe tenni.
Tégy engem segítőkésszé,
de ne legyek se izgága, sem zsarnok.
 
Adj türelmet, hogy meghallgassam mások szenvedését,
de tégy pecsétet ajkamra, ha egyre növekvő fájdalmaimról
vagy törődöttségemről ejtenék szót.
Add Uram, hogy higgadt és békés legyek,
ne pedig furcsa, ideges, túl pedáns. 
 
Add, hogy belenyugodjak lassú testi és lelki fogyatékosságaimba,
hogy az embereket és a dolgokat elnézően ítéljem meg,
ne pedig megkövesedett előítélettel.

Add Uram, hogy ne legyek személyes bírálója
azoknak, akik engem nem szívlelnek.
Add Uram, hogy ne őrködjek aggodalmasan 'jogaim felett'
hiszen tudom, mindez semmiség a Végtelen árnyékában.

Add Uram, hogy ne legyek mohó maradék örömeimben,
hanem alázatosan engedékeny.
Végül ne engedj elmagányosodnom.
Hiszen tudod Uram, nekem is 
szükségem van egy-két jó barátra. Amen.

Forrás ~ Internet

NÉVNAPI ÁLDÁS

Névnapod reggelén ezer áldás érjen,
Öröm és szerencse örökké kísérjen.
Bú és bánat téged elkerüljön,
gondolatod,​ ​vágyad,​ ​álmod teljesüljön.​'​
 
Forrás ~ Internet


 
 
'Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán.
Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.'

Weöres Sándor

Forrás ~ Internet

Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban