Megfontolandó gondolatok az életünkhöz
 
'Ha minden ember kősziklaként tudna állni, az idő és az események folyásában, s nem elé menne a történéseknek, ha megvárná azt, hogy a történések őhozzá érkezzenek, és bölcs gránitsziklaként tekintené, hogy mellette a történések hogyan múlnak el. Mert mindaddig, amíg az emberek elémennek az eseményeknek, balgán azt hiszik, hogy ők irányítják az események folyását. Csak a bölcs képes megérteni, hogy nem kell elémenni semminek, mert minden, amit ő akar, az majd eljön őhozzá, tudván, tudva, hogy az idő nem számít, mert ideje pontosan annyi van, mint amennyi szükségeltetik. Se egy perccel több, se egy perccel kevesebb. Ha ezt minden ember megértené, nem lenne annyi lelki beteg és a fizikai testet is tönkretevő egyéb más betegség.'

​Forrás ~ Internet​


DÉDUNOKÁM SZÜLETÉSNAPJÁN

Aranyosi Ervin ~ Ha egy gyermeket ölelsz

Ha gyermeket ölelsz, kuporodj le hozzá,
guggolj le, hajolj le, légy egy magas vele!
Tedd a pillanatot, így csodálatossá,
szíved szeretetét csepegtesd bele!

Vagy, ha jobbnak látod, emeld fel magadhoz,
mutasd: - könnyű szállni, ha a vágy repít!
Lelkesebb az élet, ha közel ér a naphoz,
a lélek a fényből új erőt merít!

Öleld apró testét, érintsd meg a lelkét,
hadd tudja: - a világ örömteli hely!
Hadd lásson virágot, könnyű szárnyú lepkét,
s ne korlátozd lényét, csak hagyd és figyelj!

Figyeld, ahogy lelke megnyílik, elárad,
magával ragadja száz apró csoda.
Lelkesedni lelke, soha el nem fárad,
s csillagokba vágyna, eljutni oda!

Hagyd csak kiáradni, s engedd visszatérni,
érezze, az élet örök lüktetés!
Hadd tudja, a létben nincsen mitől félni,
s ha visszatér hozzád, várja ölelés!

Forrás ~ Internet

  AZ ÉLET ISKOLÁJA

Kapsz egy testet. Akár tetszik, akár nem, földi léted egész
tartamára ez a tiéd.

Leckékben részesülsz. Teljes óraszámban látogatod az Élet
nevű szabadegyetemet, ahol mindennap módod nyílik arra,
hogy valami újat tanulj.

Nincsenek hibák, csak leckék. A fejlődés próba-szerencse
folyamat, azaz kísérletezés. A 'sikertelen' kísérletek éppúgy a
folyamat részét képezik, mint az 'eredményesek'.

A leckék addig ismétlődnek, amíg azokat meg nem tanulod.
Ugyanaz a lecke a legkülönbözőbb formákban kerül eléd,
amíg meg nem érted a tanulságot.

A tanulás sosem ér véget. Minden életszakasznak megvannak
a maga leckéi, amelyek várnak rád.

A 'majd' nem jobb, mint a 'most'. Mire eljutsz 'oda', az
'amott' még vonzóbbnak tetszik majd.

Mások csupán a te tükörképeid. Semmit sem szerethetsz
vagy gyűlölhetsz valaki másban, ami ne azt tükrözné vissza,
amit magadban szeretsz vagy gyűlölsz.

Rajtad áll, hogy milyenné teszed az életed. Rendelkezésedre
áll minden eszköz és erőforrás. Tőled függ, használod-e őket.
Tiéd a választás joga.

Minden válasz benned rejlik. Az élet kérdéseire magadban
lelhetsz feleletet. Nincs más dolgod, mint figyelni és bízni.

Amikor megszületsz, mindezt elfelejted.

Forrás ~ Internet


 Dsida Jenő ~ Kívánságom - lelked maradjon hófehér

A jó Isten tán nékem is meghallja
Egek felé kiáltó hangomat,
Midőn Teérted fordulok Hozzája…
Hiszen nem kérek Tőle én sokat:
Kérésem csupán egy rövidke mondat
 És minden, minden belefér:
Az élet szürke, csapkodó sarában
Lelked maradjon mindig hófehér!

Ha járva-kelve hallom a világot,
Hazugság minden második szava,
A szívem fáj és vágy ébred fel bennem,
 Hogy fülem inkább mintsem hallana,
 Egy oly világon vágynék akkor élni,
Mely mindig-mindig igazat beszél:
 E csúnya, piszkos, e hazug világban,
 Lelked maradjon mindig hófehér!

Ha ketten, hárman néha összejönnek,
 Miről is folyhat köztük a szó-beszéd?
Egy másik ember lesz az áldozatjuk,
 Kínozzák, szúrják, gyilkolják szegényt.
 Midőn ezt hallod, fuss, szaladj el onnan,
 A szó mielőtt még lelkedhez ér:-
Rágalmat szóró, pletykázó világban,
 Lelked maradjon mindig hófehér!

Forrás ~ Internet

 Agnes Beguin ~ Figyelj és hallgass meg

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg
és Te tanácsot adsz nem teljesíted kérésemet.
Ha arra kérlek, hogy hallgasd meg érzéseimet
és Te elmagyarázod miért rossz, hogy így érzek,
akkor rám tiportál.

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg
és te úgy érzed, hogy valamit tenned kell,
hogy a problémám megoldódjon,
bocsáss meg, de úgy érzem, hogy süket vagy.
Nem kértem mást, csak hogy figyelj rám
és hallgass meg.

Nem kértem, hogy tanácsolj, sem hogy tegyél,
nem kértem mást, csak hogy hallgass meg.
Nem vagyok tehetetlen, csak gyönge és elesett.

Amikor teszel valamit helyettem amit nekem kell megtennem,
csak megerősíted a félelmemet és gyöngeségemet.
De ha elfogadod, hogy úgy érzek, ahogy érzek
még ha ez az érzés számomra érthetetlen is,
lehetővé teszed, hogy megvizsgáljam
és értelmet adjak az érthetetlennek.

Ha ez megtörténik a válasz világossá válik
és tanácsra nincs szükség.
Talán azért használ sok embernek az imádság
mert Isten nem ad tanácsot, sem megoldást,
figyel és meghallgat, a többit ránk bízza.
Tehát Te is, kérlek figyelj rám és hallgass meg.

Ha szólni akarsz, várj egy ideig
és akkor már én is tudok Rád figyelni.
 
Forrás ~ Internet

'Megtettem mindent, amit megtehettem?'

Ennyi az ember erkölcsi kötelessége. Ne hagyjon maradékokat, ne kövesse el a 'jóra való restség' vétkét. A 'Mi lett volna ha...?' gyötrő kérdése akkor kínozza az embert, ha érzi a kihagyott lehetőségeket, mindazt, amit elmulasztott, hogy dolgait rendbe tegye, a világgal, az emberekkel, önmagával. Ha nincsenek maradékok, önvád sincsen. Egy embertől sem követelhető több, mint amennyit adni, tenni tud.
 
Dsida Jenő fiatalon meghalt költő önmagának írt sírfelirata olvasható a házsongárdi temető egyik sírkövén:

'Megtettem mindent, amit megtehetem,
kinek tartoztam, megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását
felejtsd el arcom romló földi mását.'
 
Popper Péter
 
Forrás ~ Internet

Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban