Egészség asztrológia
Asztrológia

Az asztrológia tudománya az ember és a Kozmosz viszonyát vizsgáló,leíró tudomány!
Nagyon sok kultúrában lelhetjük fel az alkalmazását és fontos jelentőségét!
A mai kor asztrológiája sokkal inkább a Lélek útjának megismerését keresi,tehát nevezhetjük "Lélekközpontú asztrológiának" is!
Megismerni önmagunkat,helyünket és szerepünket a világban,valamint felfedezni a ciklikusságot,mely életünkben is ugyan úgy működik,mint az Univerzumban!
Néhány,reményeim szerint érdeklődésre számot tartó információt osztanék meg erről az ősi,de korunkban nagyon is aktuális tudományról!

Asztrológiai elemek

Aktív, férfias energiák

Passzív, nőies energiák
Tűz elem

Levegő elem
Földelem
Víz elem

Aktivitás, tett erő, kezdeményező készség, vezetői hajlamok
Határtalanság,
szabadságvágy,
kapcsolatok,
kommunikáció, nyitottság a világra és az emberekre
Biztonság, állandóság, az anyagi világhoz való erős kapcsolódás
Érzelmek, empátia,
intuíció, irracionális világra való erős nyitottság
transzcendens
Kos
Jelmondata:
 Én vagyok!
Ikrek
Jelmondata:
Mindent tudni akarok!
Bika
Jelmondata:
Én birtoklom!
Rák
Jelmondata:
Én érzek!
Oroszlán
Jelmondata:
 Én uralkodom!
Mérleg
Jelmondata:
Oszd meg és uralkodj!
Szűz
Jelmondata:
Rend és munka!
Skorpió
Jelmondata:
Én meghalok, hogy újra születhessek!
Nyilas
Jelmondata: Hinni, merni, akarni!
Vízöntő
Jelmondata:
Szabadság, Egyenlőség,
Testvériség!
Bak
Jelmondata:
Én tudom az Igazságot!
Halak
Jelmondata:
Hit, Remény és Szeretet


Asztrológia minőségeink

Kardinális vagy kezdeményező
Fix vagy stabil, állandó
Változó, vagyis az éppen adott megélései uralják
Kos, Rák, Mérleg, Bak

Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő

Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak

A bolygók által hordozott tudatosságok, tulajdonságok
A bennünk leoltott csillagmagok
Személyiségünk két jelölője

Nap

A teremtő férfi elv, a bennünk leoltott „isteni szikra”
Az apa energiái, a kreativitás, döntésképesség, a kiáradás
Hold

A teremtő női elv, a lélek szimbóluma
Az anya energiái, a saját viszonyunk másokhoz, befogadás, elfogadás
Hatásunk a világra

Mars

A létbelépés energiái, minden születésé, teremtésé
Kezdés, beindulás, elindulás, újrakezdés energiája
Merkúr

A kommunikáció, a nyitottság, a tudás és megismerés vágya
A változásban rejlő újra való nyitottság szimbolikája
Vénusz

A szépség és a harmónia szimbóluma
Az élet ajándékainak fogadása és szétsugárzása „Fortuna minor”
Jupiter

Az igazság, a szerencse szimbóluma
A bölcsesség és az elfogadás, megértés szimbóluma „Fortuna major”
A világ hatása ránk

Szaturnusz

A tudatosság, a Tudat szimbóluma, a tanulással, tapasztalással elért bölcsesség szimbóluma, az élet nagy Tanító mestere, a Karma Ura
Uránusz
A megújulás, az újszerűség, a változások, az újszerű eszmék, az újszerű gondolatok szimbóluma, ha nem hagyjuk hatni, bizony robbant!
Neptunusz
Az átlényegülés szimbóluma, amikor a szellem és az anyag tapasztalásai a zavarosból tiszta tudattá válnak, a meditációs transzcendens megélések, a határtalan lélek és szellem!
Plútó
A nagy átalakító, a nagy átformáló, a mély belső átalakulást inspiráló nagy változásokat létrehozó tanító! Még az Uránusz kívül változtat meg, ami belül hat, addig a Plútó belül változtat, ami majd kívül hat!


A Lélek 12 archetipusaA Harcos! „Én vagyok”

Az „Én vagyok” energiája, a létbe lépés és a születés energiája, amikor is a lélek elindul a születéssel a földi útjára és tapasztalásai sorozatára!
 Erő és lendület jellemzi, hiszen most indul a „Hős útjára”!
Telve életörömmel, élni akarással és tett erővel!
Benne van a „harc energiája”! A kezdeményezés energiája!
A versengés energiája, hogy a rangsorban elfoglalt helye mérhető lehessen!
A tűz elemét és a megnyilvánulás „marsikus” energiát hozva magával!
Asztrológiai szimbóluma: a Kos
Numerológia szimbóluma: a hármas számÉletörömök! „Én birtoklok”!

A biztonság és a földi minőségek közötti értékek megtalálása, felfedezése! de nevezhetnénk a lélek a Földön való lehorgonyzását is! Fellelni, felismerni, hogy az „Élet szép!”
Megismerni ezt a csodálatos világot és magunkénak tekinteni ezeket az értékeket!
Szép élet, jó élet, minőségi élet!
Valamint a „biztonság” fontos minőségei, hogy gondoskodva van rólunk!
A földelem és a „vénuszi” energiák megnyilvánulása!
Asztrológiai szimbóluma: a Bika
Numerológia szimbóluma: a hatos szám„Mindent tudni akarok”! A megismerő!

A Lélek elindul megismerni a körülötte lévő világot! Nyitottság, érdeklődés, megismerni vágyás jellemzi!
A körülötte lévő világ megismerésének a befogadása, megismerése!
Tanulás, tanulni vágyás, rend és rendszer kialakítása!
A „, merkúri” energiák nyitott és befogadó energiáival!
A levegő elem nyitott és táguló, de egyben átlényegítő minőségeivel is!
Asztrológiai szimbóluma: az Ikrek
Numerológia szimbóluma: a négyes szám


               
„Én érzek”! Gondoskodó szeretet!
A megérkezés, a biztonság megtapasztalása, a nyitottság után fontos az érzelmi biztonság, a kapcsolatokban rejlő biztonság megtapasztalása! A valahová és a valakihez tartozás energiája!
A hogyan a gyermek elindul megismerni a körülötte lévő dolgokat, de fél szemmel az édesanyját keresi, és az adott pillanatban hozzábújik!
Tehát a tudatosulás ebben az állapotában az érzelmi biztonság és a gondoskodó szeretet megélése, megtapasztalása válik fontossá!
Jelenti az anyai szeretet minőségeit és az otthon biztonságot adó energiáit! Eleme a víz, és a „holdias” energiákat jelent!
Asztrológiai szimbóluma: a Rák
Numerológia szimbóluma: a kettes szám „Én uralkodom”! 

Önbizalom, önértékelés, belső méltóság kialakulása! Helyem és szerepem a világban! Az egyéniség= egy-én-iség! Miben vagyok egyedi és nélkülözhetetlen!
A kellő tapasztalatok birtokában a lélek megtalálja helyét és szerepét a világban! Az önbizalom és az önértékelés minősége!
Az apa fontos szerepe ebben, hiszen az apa adja az önbizalmat, azzal, hogy a hitet és meggyőződést erősíti magunkban és a körülöttünk lévő világban!
Vagyok valaki! A korona az önbizalmat jelenti, a jogar a hatalmat, az országalma a felelősséget! Ezek az uralkodói attribútumok! Eleme a tűz, és a bennünk lévő „Nap” energiáit szimbolizálja
Asztrológiai szimbóluma: az Oroszlán
Numerológia szimbóluma: az egyes szám„Rend és munka”

Az alkalmazkodás és a beilleszkedés energiái! A munka és a rend, rendszeresség megélése és megtapasztalása!
Megértése annak, hogy nem csak lenünk, hanem tennünk is kell!
Hiszen életünk értelme, hogy „hasznosak” legyünk a világban!
Fontos szimbóluma a „tudás oltára” szimbólum!
Minden, amit ma a „tudás oltárán” áldozunk, az később fog szárba szökkenni az életünkben!
Egyensúlyt találni személyes igényeink és a velünk kapcsolatos elvárások rendszerében!
„Áldozatot hozni lehet, de áldozattá válni nem!”
A földelem és a merkúri aspektusokat valósítja meg!
Asztrológiai szimbóluma: a Szűz
Numerológia szimbóluma: a négyes szám „Harmónia”

Harmóniában lenni önmagunkkal és a világgal!
Nagyon fontos lélek állomás, hiszen itt dőlnek el kapcsolataink minőségei! Itt válnak kapcsolataink harmonikussá vagy harc, illetve csatatérré, önmagunkkal a világgal!
A világgal, a kapcsolatainkkal való harmónia megléte a bennünk lévő harmóniát tükrözi!
Az „élet tánca” szimbólum azt jelenti, hogy mennyire vagyunk képesek együtt rezegni a körülöttünk lévő világgal és emberekkel!
Eleme a levegő, és a vénuszi energiát harmónia minőségeit mutatja meg számunkra!
Asztrológiai szimbóluma: a Mérleg
Numerológia szimbóluma: a hatos szám „A Kísértések”

A kísértések az életünkben tanító jelleggel jelennek, meg, hogy meg tanuljunk választani dolgok közül! Az úgynevezett „szabad akarat” tanítása! sokan vetik fel és „jó és a rossz” problémáját! A jó és a rossz tulajdonképpen egy dolog két szélső pontja!
Három fontos kísértés létezik az életünkben!
A „pénz, hatalom, élvezetek”! minden a szebbnek vagy könnyebbnek látszó dolgok gyakorolnak nagyobb hatást ránk, de igazán akkor döntünk jól, ha nem a kísértéseknek próbálunk áldozataivá válnunk!
Eleme a víz, energiája a „plútói energiák”! Életünk kis halálai!

Asztrológiai szimbóluma: a Skorpió
  Numerológia szimbóluma: a nyolcas szám  „Hinni, merni, akarni”!

Amikor már kellő személyes tapasztalatot szereztünk, válunk képesek másikat is vezetni, irányítani, óvni, védeni! Ismerjük önmagunk értékeit, képesek vagyunk döntéseket hozni, képesek vagyunk a jót és a rosszat felismerni és különválasztani! Ekkor jön el az idő, hogy mások segítségére legyünk, lehessünk! Képviselni a földi és égi törvényeket és igazságokat!
Egyensúlyban hozni ezeket a törvényeket és igazságokat! Ugyan senkinek nem mondhatjuk meg, hogy mit tegyen, mert ezzel a tanulási folyamatait gátolnánk, viszont élhetünk „példa értékű” életet, melyet lehet követni!
Eleme a tűz, energiája a „jupiteri energiák”!
Asztrológiai szimbóluma: a Nyilas
Numerológia szimbóluma: az ötös számA Bennünk élő „mester” illetve tanító”!

 „Csak a tudás a hatalom”!
A lélek útjának egy fontos tudati állomása, hogy amit összegyűjtöttünk tapasztalatot és tudást, tovább, illetve átadjuk!
Sokan hiszik azt, hogy ha valaki idős, érett korba érkezik a „partvonalon” kívül kerül az életben! Pedig éppen erre a tudásra, tapasztalásra és bölcsességre van ahhoz szükség, hogy tanítók lehessünk! Nagyon fontos szerep a tanító szerepe, hiszen meghaladja az anyagi világ értékrendjében való illeszkedés állapotát, felismeri az élet nagy igazságait, olvas a „sors könyvében”! rájön, hogy az élet értelme a tanulás és tapasztalás!
Eleme a föld, energiája a „szaturnuszi” energiák
Asztrológiai szimbóluma: a Bak
Numerológia szimbóluma: a hetes szám „A Vándor!”

„Szabadság, egyenlőség, testvériség”!
 A szerepeinktől a szerepszemélyiségeinktől való megszabadulás adja a szabadságot! Hiszen a szabadság a „lehetőségek választása”! Mindaddig még ezt meg nem értjük, meg nem éljük, és meg nem tapasztaljuk, nem lehetünk „szabadok”!
De a lélek útjának ezen állomása a folyamatos megújulás és újrakezdés energiája is egyben!
 Eleme a levegő, energiája az „Uránusz” energiája!
 Asztrológiai szimbóluma: a Vízöntő
Numerológia szimbóluma: a nulla, mint az újrakezdések jelölője„Az Egyetemes Szeretet!”

Az élet vizét a földre öntő angyal az egyetemes szeretet szimbolikája! Az önzetlenség, a másokért tevékeny élet szimbolikája!
„Mit tudnék tenni, hogy az élet vizét a földre öntve, jobbá tehessem a világot”! A „minden értelmet meghaladó szeretet és bölcsesség”!
Nem véletlen az Angyal szimbólum, hiszen ez már egy magas lelki minőséget szimbolizál! Megélni az önmagunkban lévő egységet, megtapasztalni a „test-lélek-szellem” hármas egységét és megérteni, hogy bennünk és általunk a Teremtő dolgozik!
Egységet megélni, egységben lenni a körülöttünk lévő világgal és az Univerzummal egyszerre!
Eleme a víz, energiája a „Neptun” energiák!
Asztrológiai szimbóluma: a Halak
Numerológia szimbóluma: a kilences szám

 
 
 
 
 
Asztrológia alkatok és betegséghajlamaik


A Kos
jelmondata: Én vagyok!
jellemzői: bátor, kezdeményező, irányító alkat
tanulandó feladata: a türelem
betegségei: fej és a fejen lévő szervek problémái
A Bika
jelmondata: Én birtoklok!
jellemzői: a biztonság erős igénye
tanulandó feladata: az elengedés
betegségei: nyaktáji problémák, pajzsmirigy és súlyproblémák
Az Ikrek
jelmondata: Mindent tudni akarok!
jellemzői: nyitottság, érdeklődés, kommunikáció
tanulandó feladata: elmélyülni a dolgokban
betegségei: a hangadás valamint a karok, kezek problémái
A Rák
jelmondata: Én érzek!
jellemzői: otthon, család, gondoskodó szeretet
tanulandó feladata: az érzelmek megfelelő kezelése
betegségei: pszichoszomatikus problémák, gyomor és nemi szervek, mell
Az Oroszlán
jelmondata: Én uralkodom!
jellemzői: bátorság, nagylelkűség, vezetői ambíciók
tanulandó feladata: szerénység és alázat
betegségei: szív és gerinc problémák
A Szűz
jelmondata: Rend és munka
jellemzői: gondoskodás, pontos, precíz munka
tanulandó feladata: elengedni magát, lazítani
betegségei: emésztés, hasnyálmirigy, vékonybél, felszívódási problémák
A Mérleg
jelmondata: harmónia és békesség
jellemzői: békés és harmonikus élet és kapcsolatok
tanulandó feladata: csak önmaga érdekeit képviselje
betegségei: páros szervek, mint vese, csipő, valamint a bőr
A Skorpió
jelmondata: az élet „kis halálok” sorozata
jellemzői: mély belső megélések, szenvedélyes élet
tanulandó feladata: meg találni a középutat és bízni
betegségei: vastagbél, epe, méh, menses problémák
A Nyilas
jelmondata: Hinni, merni, akarni!
jellemzői: igazság bajnoka, maga és mások igazsága
tanulandó feladata: bölcselkedő helyett bölccsé válni!
betegségei: máj, kiválasztás, méregtelenítés, páros szervek, mint a csípő
A Bak
jelmondata: Én tudom!
jellemzői: eltökéltség, a jövő felé tekintés, tervezés, tudatosság
tanulandó feladata: képessé válni, élvezni az életet!
betegségei: csontok, melléküregek (homlok, arcüreg), bőrproblémák
A Vízöntő
jelmondata: Szabadság, testvériség, egyenlőség!
jellemzői: szabd, független, igaz barát, igazi „egy-én-iség”!
tanulandó feladata: megtanulni a kereteket és betartani a szabályokat
betegségei: alsó végtag, alsó lábszár problémái, visszerek
A Halak
jelmondata: a mindent átható Szeretet
jellemzői: a saját belső törvényei szerint él és magas lelki minőséget képvisel
tanulandó feladata: meg találni a határait és meg is tartani azokat
betegségei: pszichoszomatikus problémák, lelki betegségek


A jegyek pszihoszomatikája
 
KOS
 • fej - arc, felső fogsor
 • Kérdések, amelyeket érdemes feltenni, ha ezen a tájékon jelenik meg bármilyen jelzés, tünet,
 • fájdalom:
 • Mit akarok túlságosan? Hogy állok az önérvényesítéssel?
BIKA
 • nyak - alsó állkapocs, alsó fogsor, kisagyi rész, nyaki erek, nyaki csigolyák
 • Mihez ragaszkodom túlságosan? Mit nem tudok lenyelni?
IKREK
 • vállak, karok - kulccsont, szegycsont, bordák, lapocka, mellkas
 • Hova rohanok? Milyen a kommunikációm?
RÁK
 • mell - gyomor, gyomorszáj, könyök
 • Mit nem tudok megemészteni? Mit szeretne a belső gyermekem?
OROSZLÁN
 • szívtájék - hátgerinc, nagyagy, alkar, csukló
 • Hogy állok a szeretettel?
SZŰZ
 • altest - lép, máj, epe, patkóbél (nyombél), vékonybél, féregnyúlvány, kéz, ujjak
 • Szintén mit nem tudok megemészteni? Hogy állok az elfogadással?
MÉRLEG
 • derék - lumbális rész, vesék
 • Mi a baj a kapcsolataimmal? Hol billentem ki az egyensúlyomból?
SKORPIÓ
 • nemi szervek - vastagbél szakaszai, húgycső, húgyhólyag, petefészek, herék, orr
 • Mit nem tudok elengedni? Vagy mitől akarok görcsösen szabadulni?
NYILAS
 • csípő - fenék, keresztcsont, felsőcomb
 • Van e hitem?
BAK
 • térd
 • Hol vagyok elmerevedve, esetleg beszűkülve? Hogy állok az alázattal?
VÍZÖNTŐ
 • alsó lábszár - boka
 • Hogy állok a szabadsággal?
HALAK
 • lábfej - talp
 • Jó úton járok az életemben?
 

Kristályok és a zodiákus


A Kos drágakövei (március 21. - április 20.)
Drágakövei: rubin, gránát, ametiszt, turmalin,

Jellege: Tűz
Harmonikus színe: vörös
Virága: rózsa (vörös)
Uralkodó bolygója: Mars
Szerelmei: Oroszlán, Nyilas
Személyisége:
A múlt sosem érdekli, hiszen előtte áll a csábító jövő. Élete örök száguldás, rohanás. Türelmetlen, cseppet sem higgadt, kitartó, megértő. Könnyen barátkozik, ezért a barátság is gyakran időleges nála, de ha valakit a barátjává fogad, azért képes tűzbe menni. Nem ismeri a félmegoldásokat. A harcban kíméletlen, azonban képes megbocsájtani. Hajlamos túlzásokba esni, nem igazán érzi a határokat. Könnyen kritizál másokat, ám ha őt negatívan minősítik, azt nem bírja elviselni. Képtelen diplomatikusan fogalmazni, éppen ezért gyakran a legnyersebben hozza mások tudtára nemtetszését. Mindig magából indul ki, nem képes megérteni, ha más erőtlen, vagy ugyanazt a feladatot lassabban végzi el. A kos számára legfontosabb, hogy bebizonyítsa, vezetésre termett. Elve, hogy győzzön az erősebb. Tanácsadója a szabadság, célja a hírnév, ragyogás, dicsfény elérése. Mivel minden energiáját kifelé sugározza, gyakran szenved a magánytól és a belső üresség érzésétől.
Szerelemben:
Amennyire független és önálló az élet legtöbb területén, épp annyira képtelen az egyedüllétre. Ez összefügg a tűz elem azon tulajdonságával, hogy szüksége van valamire, amit felégethet, amit átmelegíthet és megvilágíthat. A kapcsolatait is intenzíven éli meg, igen könnyen fellángol, de mivel állandó izgalomra van szüksége, ezért a partnerének nagy energiájába kerülhet, hogy folyamatosan életben tartsa a szenvedélyét. Önmaga kiegészítőjét keresi a kapcsolatban, olyan valakit, aki függ tőle, de mégis független társ. Némi időbe telhet, mire ráérez a szex és a szerelem közötti valódi különbségre, mert kezdetben gyakran a gyors hódítások vonzzák, és bizonyos mértékben fél attól az önfeladástól, ami az igazi szerelemmel jár. Ha megtalálta az élete párját, akkor elég hűséges, és büszke a választottjára.
Rubin:
Ájulás, általános fáradtság és alacsony vérnyomás ellen javallott használata. Javítja a vérkeringést, csillapítja a fájdalmat, különösen alkalmas a fejfájás leküzdésére. Egy kis rubin a szív- vagy gyökércsakrára helyezve erővel tölti fel használóját, fokozza a kezdeményező készséget, segít leküzdeni a váratlan hangulatingadozásokat. Elűzi a szomorúságot, és szerencsét hoz birtokosának. A kő átalakítja a túlfeszített harag blokkolt energiáját.
Gránát:
Csökkenti az agresszivitást, erősíti az önbizalmat, stabilizálja a vérnyomást, és megszünteti a lehangoltságot. Szexuális ösztönök fokozására és potencianövelésre is kiváló! Elűzi a lidérces álmokat, nyugtat, segít kiegyenlíteni az energiákat.
A Bika drágakövei (április 21. - május 20.)
Drágakövei: smaragd, türkiz, rózsakvarc, akvamarin, zafír, jade,

Jellege: Föld
Harmonikus színe: napsárga, zöld
Virága: ibolya, krizantén, verbéna
Uralkodó bolygója: Vénusz
Szerelmei: Rák, Szűz, Bak


Személyisége:
A nyugalom, megfontoltság, állhatatosság, kitartás jellemzi. Fontos számára a stabilitás és a biztonság. Nehezen alkalmazkodik a gyorsan változó eseményekhez, helyzetekhez, helyszínekhez. Különösen fontos számára az anyagi biztonság, aminek megteremtésére nem sajnál sem időt, sem energiát. Aki számára kedves, az nem szenvedhet hiányt semmiben, így a családszeretet és törődő gondoskodás szintén tipikus tulajdonságai, de tudatosan vigyáznia kell arra, hogy ez hosszabb idő elteltével se váltson át kisajátításba és féltékenységbe. A stabilitást és a biztonságot keresi, mind érzelmi mind pénzügyi viszonylatokban, és ha ezt megtalálja, akkor általában megbízható, türelmes és kitartó. Többnyire állhatatos, szeret mindent az elejétől a végéig módszeresen megvizsgálni. Minden változástól fél. Szereti a rendet maga körül, de nem viszi túlzásba. Hajlamos a lustaságra. Két lábbal áll a földön. Gyakorlati kérdésekben otthon van, de érzelmei irányítják. A Bika férfiak legalább olyan jól főznek, mint a nők. Nem szereti a változatosságot semmiben.
Szerelemben:
Korán érő, hamar szerelembe eső típus. A hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. Partnerétől maximális őszinteséget vár, kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját. Alkalmazkodik partnere igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. A Bikából sugárzik a harmónia, a nyugalom. Megbízható társ és jó szerető. Nehezen kötelezi el magát, mert a házasságot életre szóló köteléknek tartja, de ha igent mond, hűséges és odaadó. Túlságosan ki akarja sajátítani a párját, de ha le tudja győzni a féltékenységét, azzal nemcsak saját életét könnyíti meg, hanem a kapcsolata is tartósabbá válik. A Bika számára az ideális partner, aki megosztja vele a pénz, az étel és az élet szeretetét, de ahhoz is ért, hogyan teremtsen biztonságot neki és közös otthonuknak.
Smaragd:
A hűség, az örök szerelem, fiatalság szimbóluma. Fokozza a vonzerőt, megóv a szembetegségektől, a vírusfertőzésektől. Pszichikai hatásai: félelmek és gátlások feloldása, harmonikus kapcsolatok kialakítása, kiegyensúlyozottság létrehozása, önbizalom növelése.
Türkiz:
A Türkiz feloldja a szomorúságot és a keserűséget, elűzi az elfojtott haragot, nyugalmat hoz létre, javítja kifejezőképességünket. Elűzi a depressziót és segít úrrá lenni a gátlásokon.
Rózsakvarc:
Kimerültség, általános fáradtság ellen kiváló. Javítja birtoklója lelki állapotát, a központi idegrendszer és az agyalapi mirigy tevékenységét.Az Ikrek drágakövei (május 21. - június 21.)
Drágakövei: aranytopáz, achát, akvamarin, hegyikristály, borostyán, gránát, jáspis, tigrisszem,

Jellege: Levegő
Harmonikus színe: világos árnyalatok, elsősorban sárga
Virága: azálea
Uralkodó bolygója: Merkúr
Szerelmei: Vízöntő és Mérleg
Személyisége:
Az Ikrek jel az emberben az egyetemes tudásvágyat, a kielégíthetetlen megismerési és kutatási ösztönt jelenti. Örökös mozgásban van, részletesen meg akarja ismerni az egész világot. Az Ikrek vándorló természetű. Mindent megismerni: ez a célkitűzése. Lételeme a kommunikáció, a kapcsolatteremtés. Nyitott és kíváncsi a világra, szinte minden érdekli. Talpraesett, sokoldalú és ötletes, a meglévővel szemben az új, a még ismeretlen érdekli. Tud nagyon laza és könnyed is lenni. Mindenről tudomást akar szerezni és mindenről van véleménye. Erősen intellektuális beállítottság jellemzi, szeret és tud is beszélni. Könnyen tanul és könnyen teremt kapcsolatot másokkal. Fontos számára, hogy gondolatait megossza környezetével. Kapcsolatteremtő hajlama sok utazásra készteti. Vállalkozó kedvét és gyors felfogóképességét az élet bármely területén kamatoztathatja. Néha nyugtalan és ideges. A legnagyobb hibája, hogy bár széles körre kiterjeszti ismereteit, néha mégis csak a dolgok felszínét látja meg. Szétszórt és nyugtalan, ha valami nem köti le a figyelmét. De igazából azt szereti, ha zajlik az élet körülötte. Társaságokban közkedvelt ember. Mindig tud valami aktuális pletykát, érdekes információt.
Szerelemben:
Az Ikrek játékos és rafinált, a kíváncsiság és a tudásszomj hajtja. Könnyen ismerkedik, gyorsan alkalmazkodik, de ha a társaságban vagy egy kapcsolatban nem érzi jól magát, akkor inkább tovább áll, mint hogy alakoskodnia kelljen. A változatosság utáni vágya olykor már szabatosságba csap át, és könnyen rányomhatják a hűtlenség bélyegét. Szerelmi élete kalandos, változatos, semmiképp sem unalmas. Társait gyakran váltogatja, nem ragad le addig egy embernél, amíg ki nem élte magát. Ha mégis korábban alakít ki komoly kapcsolatot, nagy a valószínűsége, hogy félrelép. Mivel nem fél az egyedülléttől, nehezen kötelezi el magát. Olyan partnerre vágyik, aki mellett nem csorbul a függetlensége, s aki mellett egy pillanatra sem kell unatkoznia. Ritka azaz időszak az életében, amikor éppen nem szerelmes, vagy legalábbis nem mutat élénk érdeklődést a másik nem iránt. Ifjúkori első szerelme olyan nagyhatású az életében, hogy örökké azt akarja megtöbbszörözni szexualitásban és szerelmi érzésekben is.
Topáz:
Megszabadít a gyötrő gondolatoktól, általános erősítő hatása van. Kiváló aranyér, kötőhártya-gyulladás, depresszió és szenvedélybetegségek ellen. Jól kezeli a féltékenységet, a kimerültséget, és mérsékli az indulatokat.
Achát:
Épség, egészség és gazdagság szimbóluma. Megerősíti viselőjét és hozzásegítheti jelentős győzelmek eléréséhez, még szerencsejátékban is. agyhártyagyulladás, bélproblémák, bőr, daganatok, emésztési zavarok, epilepszia, fekélyek ellen kiváló.A Rák drágakövei (június 22. - július 22.)
Drágakövei: ametiszt, holdkő, szelenit, akvamarin, hegyikristály, jade, rózsakvarc, smaragd,

Jelleg: víz
Harmonikus színe: tört fehér, ezüst, szürke, világos lila
Virága: fehér rózsa, nárcisz, liliom
Uralkodó bolygója: Hold
Szerelmei: Skorpió, Halak
Személyisége:
A rák jegyét a legcsaládcentrikusabb jegyként tartják számon. Erősen kötődik a múlthoz, a gyermekkorához, az otthonához, és gyakran jellemzi egyfajta romantikus elvágyódás a "régi szép időkbe". Élénk képzelőereje van, nagyon együtt érző tud lenni, és érzékenysége miatt könnyen felzaklatja magát. Kedélye hullámzása a Hold változásaihoz hasonlítható, és többnyire nagyon befolyásolható. A lelki biztonságérzetre, védettségre vágyik, ebből adódik, hogy olykor gyerekes megnyilvánulásai vannak. Nehezére esik megválni a múlttól, ez ugyanúgy vonatkozik emberekre, mint tárgyakra, dolgokra. Erre a jegyre jellemző a "gyűjtőszenvedély", a jegy szülöttje kívülállók számára sokszor érthetetlen okokból mindent félretesz, gyűjtöget. Kitűnő megérzései vannak, és jó a zenei, művészi érzéke.
Szerelemben:
Gyengéd, szeretettel teli, bensőséges kapcsolatra vágyik. Soha nem fogja elfelejteni, ha egyszer becsapták, és egyébként is nagyon érzékeny, ezért nem árt vigyázni azzal, hogy mit mondunk neki. Ha egyszer meghódították, és odaadta valakinek a szívét, akkor nagyon elkötelezett és hűséges tud lenni. Kitűnő családfő és családanya, és képes bármilyen helyből otthont teremteni. Gyermekeihez talán túlságosan is ragaszkodik. Általában már a kapcsolat kezdetén aggódik a kapcsolat vége miatt.
Ametiszt:
Hisztéria, mandulagyulladás, légúti panaszok ellen kitűnően alkalmazható. Józansághoz, értelemhez, tiszta gondolatokhoz segíti viselőjét. Erősíti az akaratot.
Holdkő vagy szelenit:
Nem várt örömöt, sikert, növekedést hoz, és bármely férfit engedelmessé varázsolja. Félelem, harmónia, skizofrénia kiváló "gyógyszere". Javítja a kapcsolatteremtési képességet.Az Oroszlán drágakövei (július 23. - augusztus 22.)
Drágakövei: gyémánt, borostyán, gránát, rubin, szodalit, tigrisszem, hegyikristály

Jellege: Tűz
Harmonikus színe: Nap sárga és aranysárga
Virága: pünkösdi rózsa, napraforgó
Uralkodó bolygója: Nap
Szerelmei: Nyilas, Kos, Mérleg
Személyisége:
Elsősorban az élet szeretete, vitalitás, túlpezsgő életerő jellemzi. Optimista természetű, tele van bizalommal minden és mindenki iránt. Nagylelkű és segítőkész, erős kisugárzásával sokakat képes belelkesíteni. Szüksége van arra, hogy nagyra értékeljék, dicsérjék és megbecsüljék, hajlamos lehet a színpadiasságra, a drámai fellépésre. Szereti a pompát, a luxust, a szabadságot. Előfordulhat hogy hencegővé és hatalmaskodóvá válik, de ilyenkor a nagyzási hóbortja mögött a kisebbrendűségi érzése húzódik. Erős érvényesülési vágya van, általában céltudatos. Ettől azonban még megmarad játékossága, és az élet élvezetének képessége.
Szerelemben:
Igazi romantikus, szenvedélyes hódító a szerelemben, és elvárja, hogy szerelmét ugyanilyen hévvel és odaadással viszonozzák. Nagyon birtokló tud lenni, viszont hajlandó mindent megadni annak, akit szeret. Nagylelkűsége, lovagiassága, bőkezűsége a partnerkapcsolataiban is megnyilvánul. Ha úgy érzi, hogy nem szeretik, büszkén felvetett fejjel elvonul.
Gyémánt:
Fokozza az önbizalmat, és általános védelmet biztosít. Állandóságot és sérthetetlenséget idéz elő. Megszünteti a bizonytalanságot, félelmet, zavaros álmokat, idegfeszültséget. Javítja az önbecsülést és a kiegyensúlyozottságot.
Borostyán:
Csillapítja a lázat és stimulálja a csecsemőmirigy tevékenységét. Kiválóan alkalmazható fertőzéses betegségek esetén. Javítja a memóriát, oldja a szorongásokat, határozottságot ad, csökkenti az öngyilkossági hajlamot.A Szűz drágakövei (augusztus 24. - szeptember 23.)
Drágakövei: tigrisszem, jáspis, ametiszt, akvamarin, borostyán, zafír

Jellege: Föld
Harmonikus színe: barnás, föld színű árnyaltok, tarka ruhák
Virága: azálea, árvácska
Uralkodó bolygója: Merkúr
Szerelmei: Bika, Bak, Nyilas
Személyisége:
Általában a szorgalmasságot, a tevékenykedés örökös szükségességét a szűz jegyéhez társítják. Gyakorlatias, rendszerető, óvatos, éles eszű, és szereti hasznosnak érezni magát. Jó megfigyelőképessége és kitűnő nyelvérzéke van. Vágyik a külső és a lelki tisztaságra, olykor már rendmániás szinten. Ennek a gyökeres ellentéte is előfordulhat, amikor nagyon rendetlen a jegy szülöttje. Erős önfegyelme van, ha elhatároz valamit, azt többnyire végig is csinálja. Nagyon kritikus tud lenni, sajátos humora is összefügg a kritikusságával, szkepticizmusával. Előfordulhat, hogy kicsinyes és szőrszálhasogató, hajlamos leragadni a részletekben. Kevésbé van bizalommal az élet és általában az emberek iránt, mert fél az ismeretlentől. Nagyon segítőkész lehet, a szolgálat minden szinten közel áll hozzá, született gyógyító is lehet.
Szerelemben:
Hűvös és tartózkodó. A szűz jegyű egyén természetéből fakadóan állandóan elemez, osztályoz, rendszerez, és ez a kapcsolataiban sincs másként. Gyakran valóságos menetrendje van a napjának, amit még a partnere sem boríthat fel. Óvatos a kapcsolataiban, csak lassan lehet meghódítani a szívét, és az elején többnyire nagyon bizalmatlan. A szívéhez közelállóknak viszont mindenben segíteni próbál, és néha már terhes szinten gondoskodó és aggodalmaskodó. Nem nevezhető a legromantikusabb jegynek, viszont a hétköznapok megszervezésében igazi mester.
Tigrisszem:
Feloldja a kényszeres erőfeszítést, felébreszti az elfogadást, mint a harmónia kulcsát. Másnaposság ellen állítólag kiváló. Álmatlanság és álomkór ellen, de asztmára is alkalmazzák.
Jáspis:
Epe-, máj- és vesebetegségek ellen kiváló. Örömöt és boldogságot hoz viselője életébe. Enyhíti a fájdalmakat, kitűnő vérzéscsillapító.A Mérleg drágakövei (szeptember 24. - október 23.)
Drágakövei: opál, korall, akvamarin, hegyikristály, jade, topáz, rózsakvarc, türkiz, smaragd, turmalin

Jellege: Levegő
Harmonikus színe: világoszöld, indigó kék, világos, levegős színek
Virága: orchidea, orgona, gyöngyvirág
Uralkodó bolygója: Vénusz
Szerelmei: Vízöntő, Ikrek, Szűz
Személyisége:
Nincs még egy olyan jegy, amelynek annyira fontos lenne a kiegyensúlyozottság, a szépség és a harmónia, mint a Mérlegnek. Szeret ismerkedni, flörtölni, igazi társasági ember. Nagyon jól tud diplomatikusan fogalmazni, általában kerüli a szélsőségeket, és az ellentétek kiegyensúlyozására törekszik. Gyakran nem képes dönteni, kerüli a konfliktushelyzeteket és rózsaszín eszméket kerget a problémákkal való szembenézés helyett. Békeszerető, és nem túl kezdeményező típus.
Szerelemben:
Nem tud élni kapcsolatok nélkül, és ez nem csak a szerelmi viszonyaira, hanem a barátságokra is vonatkozik. Magatartását nagyban meghatározza az a vágya, hogy megtalálja a kiegészítő párját. Minél több könnyedség, vidámság és flört van egy kapcsolatban, annál jobban érzi magát, nem szereti a drámai szituációkat, a "véresen" komoly döntéshelyzeteket. A külsőségek meglehetősen fontosak számára, apró ajándékokkal, figyelmességgel könnyen le lehet venni a lábáról. Egyenrangú kapcsolatra van szüksége, nem szereti, ha hatalmaskodnak felette. Ha megtalálta az élete társát, akkor nagyon hűséges marad. Még a kevésbé jó kapcsolatoknak is nehezen vet véget, mert nem szeret szakítani.
Opál:
Elűzi a közömbösséget és a depressziót. Serkenti az anyagcserét és a májfunkciókat, egészségesen tartja a nemi szerveket. Segít leküzdeni a félelmet és a hangulatingadozásokat. Hűséget hoz párkapcsolatba és távol tartja a féltékenységet.
Korall:
A legenda szerint, ha egy ilyen kő elveszíti a színét, meghal egy barát.
Mint gyógyító viszont kiegyensúlyozottá tesz, javít a lelki érzékenységen, lidérces álmokat szüntet meg, javul az anyagcsere, és segít túlvészelni lányoknak-asszonyoknak azokat a bizonyos napokat.A Skorpió drágakövei (október 24. - november 22.)
Drágakövei: gránát, hematit, jáspis, ametiszt, akvamarin, borostyán, citrin, rubin, tigrisszem, turmalin

Jellege: Víz
Harmonikus színe: sötétvörös, bordó
Virága: aloevera, bazsalikom
Uralkodó bolygója: Mars, Plutó
Szerelmes: Halak, Rák, Szűz
Személyisége:
A skorpió jegy szülötteit a legtitokzatosabb egyéneknek tartják. Miközben magáról nem szeret túl sokat elárulni, másokat képes nagyon hamar kiismerni, és eltalálni a másik legfájóbb pontját. Erős akaratú, kitartó, törekvő, és többnyire fontos számára a hatalom. Látszólagos nyugalma és keménysége mögött nagyon sérülékeny és finom érzésű. Kissé önfejű, olykor a végletekig ragaszkodik a véleményéhez. Hihetetlenül erős regenerációs képessége van, minden helyzetből képes talpra állni. Jó érzéke van a kutatómunkához, a titkok feltárásához, általában érdeklik a misztikus, elvont dolgok. Gyakran nagyon karizmatikus személyiség, aki nagy hatással van másokra. Hatalmas önfegyelme van, viszont abban mértéktelen, hogy képes az önpusztításig kiállni a számára fontos ügyek mellett.
Szerelemben:
Nagyon szenvedélyes típus a szexualitás hihetetlenül fontos számára és ha szerelmes, akkor "halálosan" szerelmes. Érzelmeit ritkán fedi fel teljesen, mert szereti a helyzeteket az ellenőrzése alatt tartani. Nem bírja a kiszolgáltatottság érzését, és gyakran hiányzik belőle az "ősbizalom". Miközben szkeptikus, bizalmatlan, és fél az odaadástól, mélyen vágyik egy mély, igazi kapcsolatra. Vonzódik a válsághelyzetekhez, egyáltalán nem nevezhető konfliktuskerülőnek.
Gránát:
Csökkenti az agresszivitást, erősíti az önbizalmat, stabilizálja a vérnyomást, és megszünteti a lehangoltságot. Szexuális ösztönök fokozására és potencianövelésre is kiváló! Elűzi a lidérces álmokat, nyugtat, segít kiegyenlíteni az energiákat.
Hematit:
Általános erősítő minden szempontból, kiváló égési sérülésekre, gyulladásokra, kisagyi és lép problémákra. Vérkőnek is hívják, mert magas vastartalma miatt a súrlódó vizet vörösre színezi. Erőt és büszkeséget kölcsönöz viselőjének.
Jáspis:
Epe-, máj- és vesebetegségek ellen kiváló. Örömöt és boldogságot hoz viselője életébe. Enyhíti a fájdalmakat, kitűnő vérzéscsillapító.
A Nyilas drágakövei (november 23. - december 21.)
Drágakövei: zafír, ametiszt, borostyán, gránát, jáspis, türkiz, smaragd, tigrisszem, topáz, opál,

Jelleg: Tűz
Harmonikus színe: kárminvörös és világoskék
Virága: liliom, begónia, százszorszép
Uralkodó bolygója: Jupiter
Szerelmei: Kos, Oroszlán, Ikrek
Személyisége:
A Nyilas jegy szülöttei rendkívül színes egyéniségek. Egyfelől fontos számukra az élet élvezete, másfelől viszont bezárkóznak a saját kis világukba és elmélkednek az élet nagy dolgain. Optimista, szabadságra és függetlenségre vágyó, aki állandóan új tapasztalatokat és célokat keres. Ha nem hisz valamiben, akkor képtelen bármit is tenni az ügy érdekében. Nagyvonalú és joviális, nehezen viseli a hétköznapok rutinját, a "földi" korlátokat. Gyakran filozofikus természetű, foglalkoztatja az élet értelme, a vallás, az ezotéria. Nagyon szórakoztató tud lenni, nem csak kitűnő humora miatt, hanem azért is, mert született színész. Olykor fanatikus, türelmetlen és rebellis, de sosem haragtartó. Előfordul vele, hogy túllő a célon, és "le kell hozni" a valóság szintjére. Barátságos, szeret társalkodni. Mindig magasabb szintre törekszik. Gyűjti a címet, rangot, pozíciót, magasabb szinten eszméket, művészi értékeket, gondolatokat, vallási és filozófiai nézeteket. Ezeket igyekszik összerendezni és egyetlen értékformációvá alakítani, szintetizálni és ezt a külvilágnak megmutatni. Baráti körét is jól pozícionált, híres emberek közül választja.


Szerelemben:
Nem túlzottan romantikus jegy. A Nyilast dinamikussággal és jó humorral lehet elcsábítani. Mindig újabb és újabb ötlettel kell előrukkolni, más és más programot kell szervezni, hogy biztos legyen a siker. A társának elsősorban energikus, ösztönző barátnak kell lennie. A szexualitás számára nem feltétlenül jár együtt erős érzelmi szálak kialakulásával. Gyakran próbálja elkerülni a felelősségteljes helyzeteket, és nem szereti, ha korlátozzák a szabadságát. Vele lehet a legjobb hajnalig tartó beszélgetéseket megélni.
Zafír:
Erősíti az agyat, serkenti az idegsejteket. Erősíti a lelki erőt, megőrzi az elme tisztaságát, távol tartja a rosszat a testtől és a lélektől egyaránt. Kiválóan alkalmazható döntési nehézségek, stressz, szorongás, túlzott aktivitás, valamint álmatlanság ellen is. Legnagyobb előnye, hogy segít a hibákat belátni, és a helyes döntéseket meghozni.
Ametiszt:
Hisztéria, mandulagyulladás, légúti panaszok ellen kitűnően alkalmazható. Józansághoz, értelemhez, tiszta gondolatokhoz segíti viselőjét. Erősíti az akaratot.


A Bak drágakövei (december 22. - január 20.)
Drágakövei: tigrisszem, ónix, borostyán, gránát, jáspis, holdkő, turmalin, hegyikristály

Jellege: Föld
Harmonikus színe: sötétzöld, khaki, fekete
Virága: Fagyöngy, pálma, borostyán
Uralkodó bolygó: Szaturnusz
Szerelmei: Szűz, Bika
Személyisége:
Céltudatos, kötelességtudó, dolgos, és állhatatos típus. A hagyományokhoz, az adott struktúrákhoz vonzódik, nem szeret gyakran változtatni. Önfegyelme óriási, ahogy felelősségtudata is. Testileg és lelkileg is szívós alkat. Egy kissé magának való, hajlamos a munkájába menekülni az érzelmei elől. Sokat ad mások, a "társadalom" véleményére. Gyakran nincs elég önbizalma. A szabályokat és a törvényeket mindig betartja, a kötelességet és a teljesítményt sokszor többre tartja mint az önmegvalósítást. Az idő, a tapasztalatok valódi bölccsé tehetik. Nehezen hozható ki a sodrából, de ha megharagszik, hosszú időre van szüksége, hogy megnyugodjék. Akarata határozott, állhatatos, szívós. Sokat ad a külső méltóságra, a fegyelmezett tartásra.. Nehéz a barátságába férkőzni, de ha egyszer megnyílik, akkor a lelke befogadó és őszinte. Nem szól bele mások dolgába, de az ővébe sem enged beleavatkozni másokat.
A szerelemben:
Mindenekelőtt óvatos, és gyakran a kötelességet a szerelem elé helyezi. Ritkán mutatja ki nyíltan az érzéseit, ehelyett kissé hűvös és tartózkodó, ami egy tüzes jegy számára nagyon zavaró lehet. Meglehetősen sokat aggódik, nem mindig képes "átengedni" magát a szerelemnek. A házasságban is pragmatikus, mindenképpen megvizsgálja jövendőbelije társadalmi és anyagi helyzetét, és előfordulhat, hogy presztízsből házasodik. Hűséges, de férfiként nem ő kéri meg a nő kezét. Az övét kell megkérni. Szereti birtokolni a szeretteit.
Tigrisszem:
Feloldja a kényszeres erőfeszítést, felébreszti az elfogadást, mint a harmónia kulcsát. Másnaposság ellen állítólag kiváló. Álmatlanság és álomkór ellen, de asztmára is alkalmazzák.
Ónix:
Csökkenti az indulatokat, elűzi a szomorúságot, segít átvészelni a nehéz időszakokat. Térdek, lábfej és karok ízületi problémáira kiváló. A vese- és epebetegségekre is jól alkalmazható. Jelentősen javítja a közérzetet, felvidítja viselőjét.
A Vízöntő drágakövei (január 21. - február 20.)
Drágakövei: zafír, akvamarin, ametiszt, borostyán, türkiz, opál, topáz,

Jellege: Levegő
Harmonikus színe: zöld árnyalatok, indigókék
Virága: Orgona, pitypang
Uralkodó bolygója: Uránusz, Szaturnusz
Szerelmei: Ikrek, Mérleg
Személyisége:
Tudja ki ő és mennyit ér. Eredeti, függetlenségre vágyó, forradalmár, újító típus, bár alapvetően nem akar harcolni. Nem tűri, hogy lenyomják, hogy uralkodjanak rajta. A Vízöntő a legobjektívebb jegy, ő tudja a legjobban kívülről látni a dolgokat. Szélsőséges esetben lehet lázadó, anarchista. Lehet, hogy direkt az ellenkezőjét teszi annak, amit elvárnak tőle. Mindenfajta érzéstől, szenvedélytől távol tartja magát. Különös dolgok érdeklik, csodabogárként nem illik bele a rendszerbe, furcsa neki a világ, mintha nem is a földön élne. Emberszerető, társaságkedvelő, idealista típus. Igen erős etikai és morális alapjai vannak. Önálló és független, semmilyen köteléket és bilincset nem tűr. Mindig új utakon szeret járni, ezért sokszor különcnek tartják. Nagyon idealista és humánus, függetlenségre, szabadságra törekszik. Sokat foglalkozik a jövővel, optimista, találékony és nagyon eredeti. Kísérletező hajlama új és szokatlan tapasztalatokhoz juttatják. A barátság mindenek felett fontos számára, hasonló gondolkodású szellemi társak nélkül képtelen létezni. Nagy reformer, és gyakran kiszámíthatatlan. Előfordulhat, hogy az új dolgokat is hamar megunja, és ki akar tűnni a tömegből, más akar lenni, mint a többi ember.
Szerelemben:
Függetlenségét igyekszik megőrizni még a házasságban is. Nem szereti, ha egy kapcsolat nagyon szoros. A szerelemben nem túlzottan szerencsés. Annak ellenére, hogy könnyen barátkozik, zárkózottsága visszafogja, így nehezen talál társat. Ráadásul egy kapcsolatban fontos, hogy tolerálni tudjuk a másik hibáit és alkalmazkodjunk hozzá. A Vízöntők azonban erre szinte képtelenek. A szerelemben is megnyilvánul különcsége, eredetisége. Kiszámíthatatlansága miatt sosem lehet kiigazodni érzésein. Ez pedig igencsak megnehezíti egy szerelmi kapcsolat kialakulását vagy fejlődését. A barátság fontosabb az életében, mint a szerelem, ez gyakran konfliktusokhoz vezet. Érdemes azonban közelebbről megismerni, mert rendkívül hűséges, nyílt és őszinte. Ha meg szeretnénk hódítani őket, akkor műveltségünket és nyíltságunkat kell bevetnünk. Társasági ember, szereti a beszélgetéseket, állandóan újat keres a partnerében. Mivel nagyon nyitott és toleráns, ezért képes mindenben és mindenkiben meglátni a szépet. Nem érzelgős, szerelme inkább szórakozás vagy játék, szívesen játszik a partnerrel. Szeret kísérletezgetni a szexualitásban, nem ritka hogy ezen a téren vonzódik az extrém dolgokhoz, helyzetekhez.
Zafír:
Erősíti az agyat, serkenti az idegsejteket. Erősíti a lelki erőt, megőrzi az elme tisztaságát, távol tartja a rosszat a testtől és a lélektől egyaránt. Kiválóan alkalmazható döntési nehézségek, stressz, szorongás, túlzott aktivitás, valamint álmatlanság ellen is. Legnagyobb előnye, hogy segít a hibákat belátni, és a helyes döntéseket meghozni.
Akvamarin:
Kiváló anyagcsere problémákra, gyomorfekélyre, lép és májproblémákra. Rátermetté tesz, elűzi a félénkséget, reménnyel és bizakodással tölt el, és szerencsét hoz a szerelembe! Oldja a belső blokkokat, segít megvilágosodni és kapcsolatokat teremteni.A Halak drágakövei (február 21. - március 20.)
Drágakövei: ametiszt, jade, akvamarin, hegyikristály, jáspis, smaragd, türkiz, holdkő, zafír, opál

Jellege: víz
Harmonikus színe: világoskék, ibolya, barna
Virága: Szegfű, jázmin, pálma, borókabogyó
Uralkodó bolygója: Jupiter és a Neptunusz
Szerelmei: Rák, Szűz, Skorpió
Személyisége:
A halak jegyűek jellemét éppolyan megfoghatatlannak tartják, mint a tenger alakját. Gazdag fantáziájú, együttérző, befolyásolható és alkalmazkodó jellem. Menekül minden korlátozottság, minden szembesülés ellen, legszívesebben végig álmodozná az életét, ezért a mindennapokkal és a gyakorlati élettel komoly nehézségei vannak. Gyakran előre megérzi az eseményeket, nagyszerű az intuíciója. Hajlamos illúziókba ringatni magát, akár az önbecsapás szintjéig is. Kitűnő zenei érzéke lehet. A konfliktusokat inkább kerüli, mert nehezen tudja megvédeni magát. Áldozatkész jellem, a szeretteiért mindent megtenne. A Halak-jegyű ember kedves, szelíd, bájos, de hangulata változékony, ami megfelel kettős természetének. Ez mások számára - akik nem tudnak ráhangolódni - irritáló lehet. Jellemét nehéz kiismerni, hiszen sokszor önmagával sincs tisztában, ezért sokszor él át meg nem értettséget. Ha szenvedőt lát, azonnal részvét tölti el, ezért sokan kihasználják segítőkészségét és jóindulatát. Szeret elmerülni belső álomvilágában, ennek eredménye a nem mindennapos kreativitás, színes képzelőerő. Látszólag akaratgyenge, az élet zord valósága reménytelenségbe, depresszióba hajszolhatja. Félelmei elől pedig hajlamos lehet alkoholhoz, kábítószerekhez menekülni.


Szerelemben:
Sokat foglalkozik az érzelmeivel, nagyon szentimentális típus. Szerelemben inkább plátói. Együtt érző természete miatt hajlamos átvenni mások érzelmeit is. Meglehetősen könnyen elcsábítható, de nem azért, mert csélcsap természetű, hanem mert olykor sajnálatból, együttérzésből nem akar visszautasítani másokat. Egyáltalán nem céltudatos, sem az életben, sem a kapcsolataiban, de nagyon mély érzésű. Sokszor kitalálja a partner gondolatát. A Halak nagyon gyengéd és beleérző szerető, sok törődésre és babusgatásra vágyik, és ugyanezt megadja társának is.
Ametiszt:
Hisztéria, mandulagyulladás, légúti panaszok ellen kitűnően alkalmazható. Józansághoz, értelemhez, tiszta gondolatokhoz segíti viselőjét. Erősíti az akaratot.
Jade:
Békét és harmóniát hoz viselője életébe. Javítja a kifejezőképességet, önzetlenné tesz. Ésszerű bátorságra és higgadtságra sarkall. Kiváló migrén, influenza, szembetegségek, pajzsmirigy problémák ellen.Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban