Önismeret,azaz Lelki tükrünk

Az oldal tartalma
 •  Mi az önismeret?
 • Személyiség típusok
 • Archetípusok
 •  
 • Asztrológia
 • Numerológia
 • Játszmák


Mi is az önismeret? 
Azaz a belsőnkben lévő igazgyöngy megtalálása

Egyfajta lelki tükör, melyben megláthatjuk valódi lényegünk, felismerhetjük önmagunk hozott tulajdonságait, anélkül, hogy minősítenénk magunkat általuk!
Egyszerűen csak felismeréseket tegyünk!
Ha magunkat képesek vagyunk minősítések nélkül felismerni,akkor a körülöttünk lévő embereket vagy a körülöttünk lévő világot is ezzel a minősítés mentes elfogadással fogadjuk!
Megismerni annyi, mint megérteni!
Megérteni annyi, mint elfogadni!
Elfogadni magunkat, a másik embert, elfogadni, hogy a teremtett világunkban rend, rendszer uralkodik, annak ellenére, hogy talán a mindennapok eseményei nem ezt erősítik! 
Sokan azonban még nem állnak készen erre a „belső utazásra”, de természetesen ezt is el szükséges fogadni!
Hiszen egyszerűbb azt vagy arra gondolni, hogy „ilyen az élet! „ilyenek az emberek!” Vagy „ilyen a világ, amiben élünk!”
Legyen mindenkinek a hite szerint!
Akit mégis érdekel ez a lelki tükör, vagy nevezzük belső utazásnak, induljunk el együtt a megismerés és az ezzel kapcsolatos felismerések útján!

A saját utam önismereti utam!

Habár nem voltam már igazán a tanulós életszakaszomban, amikor elkezdtem az asztrológia valamint a numerológia alapjait elsajátítani!
Mind a két témát, ma inkább valami elvont vagy egy rossz szájízzel kimondott „ezotérikus” beállítottságnak nevezik, pedig igazán a világ megismerésének egy-egy módszere vagy lehetősége!
De nagyon fontos a pszihológiai vonatkozása, hiszen a pszihológia a „lélek tudománya”!
Bár a lélek a testhez viszonyítva még mindig kevés figyelmet kap!
Mivel mindig is nagyon érdekeltek a dolgok összefüggéseinek a megismerése, neki vágtam ennek az útnak!
Ezen az úton nyert tapasztalataimból osztanék meg néhányat!
Kezdjük talán a Numerológiával, hiszen a számok mindennapjaink részei!

A személyiség típusai

Kezdjük egy kis pszihológiai áttekintéssel,melyhez segítségül hívom egy általam igen tisztelt és nem rég eltávozott pszihológus,Ranschburg Jenő írását!AZ EMBER viselkedés megismerése, az embert mozgató energiák feltárása, az érzelmek értelmezése, mások és önmagunk megfigyelése már az ókorban a filozófusok egyik központi problémája volt.
A filozófusok megpróbálták a különböző személyekben fellelhető közös tulajdonságokat összegezni, és ezek alapján tipológiákat felállítani. Az ókori filozófiai tanításokból indultak ki, mely szerint a világegyetem négy őselemből tevődik össze:
    - levegő, a szabadság és a kiterjedés,határtalanság minősége
    - föld, a biztonság és állandóság minősége
    - víz, a határtalan érzelmek megnyilvánulása
     -tűz,a teremtő erő, a indulás, a kezdés energiája
Hippokratész és Galénosz szerint, ennek a négy elemnek valamilyen módon tükröződnie kell a személyiségen belül. Abban az időben négy testnedvet írtak le, és úgy tekintették, hogy az őselemek ezekben tükröződnek
Ennek alapján Hippokratész vérmérsékleti típusait a következőképpen jellemezhetjük:
1. Szangvinikus típus.
- Gyenge fogékonyság, de nagyfokú impulzivitás.
- Lobbanékony, érzelmei gyorsan keletkeznek, a viselkedésre intenzíven hatnak, de nem tartósak.
2. Kolerikus típus.
- Erős fogékonyság és nagyfokú impulzivitás
- Érzelmei erősek és tartósak, a személyiséget cselekvésre ösztönzik.
3. Melankolikus típus.
- Erős fogékonyság, de kisfokú impulzivitás.
- Lassan keletkező, de erős érzelmek, a cselekvésre azonban nincsenek ösztönző hatással.
4. Flegmatikus típus.
- Gyenge fogékonyság és kisfokú impulzivitás.
- Érzelmei lassan keletkeznek, nem túl erősek, a viselkedést nem befolyásolják.
C. G. Jung svájci orvos kezdetben Freud tanítványa volt, később azonban szakított mesterével. Koncepciójának fő kérdésfeltevése: vajon a személyiség belső ösztönző ereje önmaga vagy a külvilág felé irányul-e?
E kérdés megválaszolása alapján az embereket introvertált (befelé forduló) vagy extrovertált (a külvilág felé irányuló) típusba sorolja. Az introvertált megfontolt, érzelmileg nehezen kapcsolódó, töprengésre, szorongásra hajlamos, míg az extrovertált vidám, tetterős, gyorsan reagáló, emberi kapcsolatokat szívesen teremtő személyiség.
E. Jaensch német kutató a konkrét kísérletek segítségével igyekezett megismerni a személyiség típusbeli sajátosságait. Érzékelés-, emlékezet- és gondolkodás- lélektani kísérleteinek eredményeként úgy találta, az emberek főként abban különböznek egymástól, hogy lelki jelenségeik egységesen, összehangoltan vagy pedig egymástól elszigetelten működnek. Ennek alapján a személyiségnek két típusát különböztette meg:
1. Integrált típus
- Lelki jelenségeik harmonikus egységben működnek, a külvilághoz kitűnően alkalmazkodnak, könnyen teremtenek emberi kapcsolatokat.
- Figyelmük ingadozó, felfogásuk az összefüggések meglátására irányul.
2. Dezintegrált típus
- Lelki jelenségeik elszigetelten működnek, alkalmazkodó képességük rossz, zárkózottak, idegenül mozognak az emberek között.
- Egész egyéniségükből hiányzik a rugalmasság, figyelmük tapadó, látókörük beszűkült, gondolkodásuk a részekre irányul.

 

A szangvinikus személyiség

Jelmondat: „Figyelj rám, és egy vidám élettel hálálom meg!”
A közkedvelt szangvinikus egy jó szándékú közlékeny, örök mókamester. Ő az, aki az összes típus közül a leginkább igényli a figyelmet. Kiapadhatatlan igénye van a társaságra, a közönségre. Mindent megtesz, hogy észrevetesse magát. Más emberek szeretetétől övezve érzi magát értékesnek. A szangvinikus figyelemigényes viselkedését mintha atomenergia táplálná. Az, hogy élénk és mozgékony, a legtöbbek szerint enyhe kifejezés.
Ha szangvinikus gyermeked (vagy párod) van, készülj fel egy izgalmas, pezsgő életre! Ezek az emberek mindig tevékenyek, bármikor kaphatók egy jó társasági programra, noha érdeklődésük mások iránt többnyire felszínes.
Egy szangvinikus nullától százéves korig bárkivel könnyen teremt kapcsolatot. Részben azért, mert bármikor szívesen kezdeményez beszélgetést, részben azért, mert kíváncsisága folytán minden érdekli. Nagy szemekkel figyel, akármiről mesélsz neki – hogy aztán hozzátehesse, amit ő hallott minderről. A pontosság kedvéért tegyük hozzá: azért bármi nem érdekli. Száraz tényekkel, adatokkal nem tudod megfogni a fantáziáját. Emberek érdeklik, események, sztorik és pletykák. A legjobb pedig, ha mindezt minél színesebb, viccesebb körítéssel tálalod neki.
A szangvinikust könnyen felismered, ha azt nézed, ki beszél a legtöbbet. A típus zabolátlan képviselői képtelenek egy pillanatra is csendben maradni.
A szangvinikus diáknak nehezen megy a „száraz” tárgyak tanulása, viszont ezekből is akármikor könnyen kimagyarázza magát, ha egy kicsi esélye adódik szabadon beszélni. Erre azért szorul rá, mert az órákon képtelen rávenni magát, hogy logikus jegyzeteket készítsen. Inkább rajzolgat, SMS-t ír a pad alatt, vagy levelezik. Esetleg egyszerűen be sem megy az előadásra, hisz mennyivel érdekesebben is el lehet tölteni az időt. Ha ezek után mégis szerez valakitől (lehengerlő dumával, jó kapcsolatain keresztül) jegyzeteket, azt elég könnyen összekavarja, vagy elveszíti.
A szangvinikusnak felnőttként sem sokkal gondterheltebb a lelke. Talán pont azért, mert sosem nő fel igazán. Mindig is játékos és komolytalan marad. Legfeljebb a játékszerek, játszótársak és -terek változnak.
A „komolyabb” típusok nehezen tudnak az ő fejével gondolkodni. Ha időnként mégis lelombozódik, villámgyorsan túlteszi magát rajta. Érzelmei hullámvasútként működnek: gyors váltásokkal fent és lent. Könnyen felindul, de hamar lecsillapodik – szangvinikus szalmaláng, ahogy szokás emlegetni. (Természetesen halmozottan érvényes ez a nőkre, hiszen ők jobban teret engednek az érzelmeiknek, mint a férfiak.)
Érzelmei nem csupán nagy ívűek, hanem sokkal több ember felé is irányulnak, mint a többi típusnál. Ebből a szempontból is habzsolja az életet. Ez persze nem azt jelenti, hogy csapodár. Mindössze azt, hogy könnyed fellépésével, káprázatos mosolyával vonzza magához az ellenkező nem képviselőit, akik nehezen tudnak neki ellenállni (főleg, ha nem is nagyon akarnak).
Pontosan a komolytalansága miatt nem is lehet rá haragudni. (Amivel persze tökéletesen tisztában van, és nem ritkán vissza is él.)
A szangvinikus szó szerint is színt visz az életbe. Általában véve változatosabban öltözködik, mint az átlag. Hajlamos feltűnő kiegészítőket és ékszereket hordani. Ha egy komoly üzleti társaságban felfigyelsz egy öltöny mögül kikandikáló Miki egeres nyakkendőre, biztos lehetsz benne, kivel van dolgod. Autója, lakása is elüt az átlagtól. Itt is szereti az élénk árnyalatokat, a kedélyes hangulatot sugárzó elemeket. Ha megteheti, sportos autót választ, feltűnő színnel, erős hangfalakkal, kabrió változatban, vagy legalább napfénytetővel.
Mint minden típusnál, a szangvinikusnál is ott kezdődnek a bajok, amikor túlzásba viszi az erősségeit. Lelkes és ötletes, vidám és beszédes. De felettébb érdekes szituációkba keveredik, amikor elszabadul személyiségének kisördöge…

 

A kolerikus személyiség

Jelmondat: „Tudom, ki vagyok, és mit akarok!”
Az őselemek közül a kolerikus a tűz típus. Már a megjelenése is tetterőt sugároz: tekintete nyílt, testtartása határozott. Küzd, mint egy lovag, tekintélyes, mint egy király. „Férfi a talpán!” vagy „Céltudatos nő!” – mondják rá nemtől függően. Ő az, akire bármilyen körülmények között nyugodtan rábízhatjuk magunkat.
Amikor a kolerikus komolyan kezébe veszi a dolgokat, biztosak lehetünk benne, hogy célt ér. Vagy legalábbis megteszi, ami tőle telik, mert nem fogja vissza az energiáit.
Dinamizmusát heves, tartós, mély érzelmek táplálják. Amikor viszont rossz passzban van, indulatai könnyen elragadják. A nyugodtabb típusok szemszögéből nézve a kolerikus ilyenkor kifejezetten ingerlékenynek látszik, mert a legkisebb bosszúságokon is felcsattan: hajlamos erősen túlreagálni az eseményeket, és előjön belőle az öntudatos oroszlán.
Személyiségének izzása a körülötte élők szempontjából egyaránt lehet motiváló és kellemetlen is.
A legtöbb helyzetben a kolerikus a kezdeményező, és fontos számára, hogy vezető lehessen. Ebben segíti, hogy kitartó, – amit elhatároz, azt mindenáron véghez is viszi. Mint az összefoglaló táblázatban látjuk: teljesítményorientált, kifelé forduló. Ez abban figyelhető meg, hogy egyrészt sok kolerikusnak a céljai legalább olyan fontosak – olykor fontosabbak –, mint a kapcsolatai, másrészt állandó kontaktusban van a külvilággal. Gyakran kiegyensúlyozatlan, keresi a „kalandokat" és érzékenyen reagál a rá ható ingerekre.
A kolerikus vezetési tehetsége számos pozitív adottság összességeként jelentkezik. Felfogása egy hajszálnyival lassabb ugyan, mint a szangvinikusé, viszont megfigyelő képessége, gondolkodása alaposabb és pontosabb. Elméje kombinatív, figyelme a lényegre irányuló. Lényegesen kitartóbb, mint a szalmaláng szangvinikus. Nem veszik el a részletekben, és nem sértődik meg, mint a melankolikus. Erős akaratú, céltudatos, érvényesülésre törekvő – szemben a flegmatikussal. A változékonyság, az optimizmus és az állandó aktivitás jellemzi.
Nyíltságával könnyen konfrontálódik. A kolerikus nem szeret meghunyászkodni, egyenes gerinccel kiáll az elvei mellett. Ez mindaddig hasznos, amíg nem okoz károkat másokban a magatartása. A versengő kolerikus ugyanis jó eséllyel indul el a céljai felé vezető úton, szélsőséges esetekben viszont mindenkit versenytársnak lát. Nem egyszer a barátain is szeretne túltenni.
Másik kapcsolatromboló hibája, hogy a gyengéi zöméről nem is tud. Pontosabban előfordul, hogy a saját gyengeségeit is mások hibájának tulajdonítja.
A kolerikus erélyes fellépése sokszor előreviszi a dolgokat. Egy jó nevelést kapott kolerikus nem hisztizik, nem viselkedik érzelgős vagy szeleburdi módon. Következetes fellépése és kisugárzása miatt az emberek rögtön hallgatnak rá és elfogadják, amit mond. (Például nincs senki, aki úgy tudna kezelni egy vészhelyzetet, mint ő.)

A melankolikus személyiség

Jelmondat: „Semmi sem lehet elég tökéletes.”
A melankolikus a nagybetűs Gondolkodó. Alaposan elemez, és ismét rendszerbe rak, újra meg újra harmóniára törekszik. Olyan összefüggésekre jön rá, melyek más típusok számára többnyire elképzelhetetlenek. Meg akarja érteni a dolgok működését, a történések miértjét. Ennek és gazdag képzelőerejének köszönhetően a melankolikusok között találunk világhírű képzőművészeket, írókat, költőket, zenészeket, színészeket ugyanúgy, mint matematikusokat, filozófusokat, orvosokat, építészeket, régészeket, kutatókat, feltalálókat – és a sort még hosszasan folytathatnánk.
A szangvinikussal szemben, aki mindenbe belefog, csakhogy azokat félbehagyja, a melankolikus csak néhány dologgal szeret foglalkozni, de amit elkezd, azt igyekszik tökélyre vinni.
Életének legtöbb területén komoly és rendszerezett. Napjait tervszerűen, céltudatosan éli, megjelenése harmonikus. A melankolikus ruhái tiszták, vasaltak és jól illenek egymáshoz. Hajviselete ápolt, környezete rendezett. Különös gondossággal ügyel a részletekre.
A legtöbbünkre ráfér, hogy legyen körülöttünk egy melankolikus, akinek van ízlése, szépérzéke, és veleszületett igényességgel tartja rendben a környezetét. A bonyodalmak itt is akkor jelentkeznek, amikor valaki túlzásba viszi az erősségeit. Egy végletes melankolikussal ugyanúgy nem könnyű együtt élni, mint a többi típus szélsőségeivel: a szétszórt szangvinikussal, a zsarnok kolerikussal, vagy az álmatag flegmatikussal.
Más típusok számára sokszor érthetetlen, hogy egy ilyen különleges és gazdag lelkű személyiség miért gyötrődik ennyit. Annál is inkább, mert a melankolikusok többségét igen jó humorral áldotta meg az Ég. Ez nem csoda, ha figyelembe vesszük, hogy érdekli a dolgok háttere, a részletek, és képes is ezeket fejben tartani. Így aztán nagyon érdekes képzettársításokra képes. Míg a szangvinikus spontán reakciókkal tud mulattatni, addig az ő személyisége intelligens, elgondolkodtató szellemességekben mutatkozik meg.
Sajnos a melankolikus befelé fordulása és önelemzése miatt könnyen válik képzelt beteggé, illetve kisebb-nagyobb mértékben depresszióssá. Ennek ellenére olykor a melankolikus is tud „laza” lenni, de ez sokkal kevésbé felszabadult állapot, mint egy szangvinikusnál. Mint mondtuk, mindkét típus tagjai erősen érzelmi lények, míg azonban a szangvinikusnak akár percről percre változik a hangulata, addig a melankolikus érzelmei lassan jönnek létre – ezután viszont legalább olyan erősek, és általában jóval tartósabbak. Különösen igaz ez a negatív érzések (szomorúság, düh, aggódás) esetében. Miközben ugyanis a szangvinikus gyermeki vigyorral élvezi a saját temperamentumát (kacag a saját bolondságain is), addig ő sokszor igen nehezen viseli az állandó aggodalmaskodás terheit.
Mivel befelé forduló alkat, a melankolikus elsősorban magában tépelődik, ami persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem látszanak rajta érzelmek – a rossz kedve például igencsak észrevehető.
Amikor melankolikus emberrel találkozunk, tapasztalhatjuk, hogy kezdetben elég nehezen enged közel magához. Mégis, nagyon megéri a „munkát”, hogy bensőséges kapcsolatba kerüljünk vele, mert ilyenkor derül ki, mennyire mélyen érző, csupa szív személyiség, aki az érzelmek széles skáláját éli meg…


A flegmatikus személyiség
Jelmondat: „Lassan járj, tovább élsz!”
A flegmatikust arról vesszük észre, hogy először nem vesszük észre. Ennek oka az, hogy semmi kirívó nincs rajta. Megjelenése, tekintete, beszéde kifejezéstelen, jellegtelen, öltözéke visszafogott.
Akárcsak a kolerikus, a flegmatikus sem egy érzelgős alkat. Érzelmei nagyon lassan alakulnak ki, és nem is igazán mélyek. A flegmatikusnak nincsenek erős kitörései sem negatív, sem pozitív irányban: ritkán esik kétségbe, de lelkesnek sem sűrűn látod. A legtöbbször egykedvű, higgadt, kiegyensúlyozott. A többi személyiségtípus szerint a flegmatikus túlságosan földhözragadt, visszafogott. Ennek magyarázata abban keresendő, hogy – a melankolikushoz hasonlóan – képes külső megfigyelőként szemlélni a világ eseményeit. Míg azonban a melankolikust folytonosan aggasztja, amit lát, addig a flegmatikus nyugalmát nehezen lehet megzavarni. Kedvenc szavajárása: „hát..., talán..., nem is tudom..., nekem mindegy…” stb.
A flegmatikus egy igazi galamblelkű személyiség, aki senkit nem bántana meg, és mások között is elsimítja a konfliktusokat. Csak él bele a világba, hálásan fogadja, amit kap, nem rágódik a múlton, és nem aggódik a jövő miatt. Legszívesebben csak szemlélődik és ábrándozik. A flegmatikus nem kapkod, nem ideges, és szinte sosem emeli fel a hangját.
Érdeklődését viszonylag kevés dolog kelti fel, ám ezekkel elmélyülten foglalkozik. Mivel azonban szerényen meghúzódik, ő az a típus, akiről az első beszélgetés alatt azt sem néznéd ki, hogy belemegy a hideg vízbe, aztán később valaki mástól megtudod, hogy tart néhány úszó világcsúcsot. Azt a néhány területet ugyanis, ami képzeletét megmozgatja, az átlagembert messze meghaladó kitartással, akár a megszállottságig tudja művelni. Nem véletlen, hogy a flegmatikusok között találunk szupermaratoni futókat, sakkmestereket, golfozókat ugyanúgy, mint csillagászokat, számítógépes zseniket, irodalmárokat, jogászprofesszorokat vagy épp híres gyűjtőket.
A flegmatikus felfogásában, ítéletalkotásában, szóhasználatában is „kényelmes”, vagyis tömör, velős, tárgyilagos. Emlékezete, figyelme hiányos, mert a legtöbb dolog hidegen hagyja. Sokszor a gondolataiba mélyed, és ráérősen pörgeti a kerekeket…
A flegmatikus általában jó hallgatóság, néha maga a megtestesült lelki szemetesláda. 
Kapcsolataiban legtöbbször nem ő a kezdeményező, és nem is ő szakítja meg a köteléket. Két kapcsolat között jól viseli a magányt, hisz sok barátja van, és kedvenc tevékenységeivel is végtelen időt tud elszöszmötölni. Amikor pedig új ismeretséget köt, könnyen alkalmazkodik a megváltozott helyzethez (mindaddig persze, amíg az nem lesz túl kényelmetlen számára).
Hűséges, de elkötelezettsége néha csupán felszínes. Előfordul, hogy a flegmatikust elsősorban a megszokás motiválja egy kapcsolatban. A problémákat békés egykedvűséggel kezeli: „Úgy még sosem volt, hogy ne lett volna valahogy.” A feszültséget sokáig tűri, és mivel nem akar konfliktust, nem mondja ki nyíltan sem az igényeit, sem a problémáit. Amikor azonban „betelt a pohár”, akkor vagy némán lelép, vagy „hirtelen felindulásból” elkövet valamit…
A flegmatikus általában meg van elégedve a saját életével, nincsenek nagy vágyai. Akár egészen apró dolgoknak tud is örülni, bár ezt nehezen mutatja ki. Sokak szerint komoly nehézséget okoz, ha meg szeretnénk lepni valamivel. A családtagjai jól teszik, ha nagyon fülelnek: nála egy csendes „elmegy”, vagy „nem is olyan rossz ez a pulcsi” jelentése: „ezt szeretném Karácsonyra”.


A Lélek tizenkét aspektusa, azaz a bennünk élő archetípusok, ősképek

Az archetípusokat C.G. Jung fogalmazta rendszerré, és az ő szemléletén keresztül láthatjuk át azokat a tendenciákat, melyeket magunkban vagy magunk körül láthatunk, élhetünk!
Mindnyájan hordozzuk magunkban ezeket az ősképeket, legfeljebb nem tudatosan éljük meg magunkban! Megismerni, annyi, mint, megérteni! Megérteni, annyi, mint tudatosan alkalmazni!
Tudatosan alkalmazni, annyi, mint életünket tudatos tendenciák alapján élni, megélni és nem „elszenvedni”.
Mivel a következőkben tárgyalt két fontos önismereti aspektus, az asztrológia és numerológia, ennek a közös gyökerét, azaz a bennünk élő archetípusokat tekintenénk át a következőkben.
Ahogyan a Lélek legfontosabb földi megnyilvánulása a tanulás és tapasztalás, így az ősképeket is felfoghatjuk egy tanulási, tapasztalási folyamatnak.
Induljunk hát el együtt ezen a 'lélek útja' megismerési folyamaton.
Tekintsük a Lélek útját egy kőrnek, vagy inkább egy emelkedő spirálnak, amikor is a tanulási, tapasztalási úton egy magasabb tudatossági szintre kerülhetünk, de kőrözhetünk is szerepszemélyiségeink útvesztőiben!A Harcos! 'Én vagyok'

Az „Én vagyok” energiája, a létbe lépés és a születés energiája, amikor is a lélek elindul a születéssel a földi útjára és tapasztalásai sorozatára!
 Erő és lendület jellemzi, hiszen most indul a „Hős útjára”!
Telve életörömmel, élni akarással és tett erővel!
Benne van a „harc energiája”! A kezdeményezés energiája!
A versengés energiája,hogy a rangsorban elfoglalt helye mérhető lehessen!
A tűz elemét és a megnyilvánulás „marsikus” energiát hozva magával!
Asztrológiai szimbóluma: a Kos
Numerológia szimbóluma: a hármas számÉletörömök! 'Én birtoklok'!

A biztonság és a földi minőségek közötti értékek megtalálása, felfedezése! de nevezhetnénk a lélek a Földön való lehorgonyzását is! Fellelni, felismerni, hogy az „Élet szép!”
Megismerni ezt a csodálatos világot és magunkénak tekinteni ezeket az értékeket!
Szép élet, jó élet, minőségi élet!
Valamint a „biztonság” fontos minőségei, hogy gondoskodva van rólunk!
A földelem és a „vénuszi” energiák megnyilvánulása!
Asztrológiai szimbóluma: a Bika
Numerológia szimbóluma: a hatos szám
 


'Mindent tudni akarok'! A megismerő!

A Lélek elindul megismerni a körülötte lévő világot! 
Nyitottság, érdeklődés, megismerni vágyás jellemzi!
A körülötte lévő világ megismerésének a befogadása, megismerése!
Tanulás, tanulni vágyás, rend és rendszer kialakítása!
A ' merkúri' energiák nyitott és befogadó energiáival!
A levegő elem nyitott és táguló, de egyben átlényegítő minőségeivel is!
Asztrológiai szimbóluma: az Ikrek
Numerológia szimbóluma: a négyes szám
 


'Én érzek'! Gondoskodó szeretet!
A megérkezés, a biztonság megtapasztalása, a nyitottság után fontos az érzelmi biztonság, a kapcsolatokban rejlő biztonság megtapasztalása! A valahová és a valakihez tartozás energiája!
A hogyan a gyermek elindul megismerni a körülötte lévő dolgokat, de fél szemmel az édesanyját keresi, és az adott pillanatban hozzábújik!
Tehát a tudatosulás ebben az állapotában az érzelmi biztonság és a gondoskodó szeretet megélése, megtapasztalása válik fontossá!
Jelenti az anyai szeretet minőségeit és az otthon biztonságot adó energiáit! Eleme a víz, és a „holdias” energiákat jelent!
Asztrológiai szimbóluma: a Rák
Numerológia szimbóluma: a kettes szám 'Én uralkodom'! 

Önbizalom, önértékelés, belső méltóság kialakulása! Helyem és szerepem a világban! Az egyéniség: egy-én-iség! Miben vagyok egyedi és nélkülözhetetlen!
A kellő tapasztalatok birtokában a lélek megtalálja helyét és szerepét a világban! Az önbizalom és az önértékelés minősége!
Az apa fontos szerepe ebben, hiszen az apa adja az önbizalmat, azzal, hogy a hitet és meggyőződést erősíti magunkban és a körülöttünk lévő világban!
Vagyok valaki! A korona az önbizalmat jelenti, a jogar a hatalmat, az országalma a felelősséget! Ezek az uralkodói attribútumok! 
 Eleme a tűz, és a bennünk lévő „Nap” energiáit szimbolizálja
Asztrológiai szimbóluma: az Oroszlán
Numerológia szimbóluma: az egyes szám


'Rend és munka'

Az alkalmazkodás és a beilleszkedés energiái! A munka és a rend, rendszeresség megélése és megtapasztalása!
Megértése annak, hogy nem csak lenünk, hanem tennünk is kell!
Hiszen életünk értelme, hogy „hasznosak” legyünk a világban!
Fontos szimbóluma a „tudás oltára” szimbólum!
Minden, amit ma a „tudás oltárán” áldozunk, az később fog szárba szökkenni az életünkben!
Egyensúlyt találni személyes igényeink és a velünk kapcsolatos elvárások rendszerében!
„Áldozatot hozni lehet, de áldozattá válni nem!”
A földelem és a merkúri aspektusokat valósítja meg!
Asztrológiai szimbóluma: a Szűz
Numerológia szimbóluma: a négyes szám 'Harmónia'
Harmóniában lenni önmagunkkal és a világgal!
Nagyon fontos lélek állomás, hiszen itt dőlnek el kapcsolataink minőségei! Itt válnak kapcsolataink harmonikussá vagy harc, illetve csatatérré, önmagunkkal a világgal!
A világgal, a kapcsolatainkkal való harmónia megléte a bennünk lévő harmóniát tükrözi!
Az „élet tánca” szimbólum azt jelenti, hogy mennyire vagyunk képesek együtt rezegni a körülöttünk lévő világgal és emberekkel!
Eleme a levegő, és a vénuszi energiát harmónia minőségeit mutatja meg számunkra!
Asztrológiai szimbóluma: a Mérleg
Numerológia szimbóluma: a hatos szám 'A Kísértések'
A kísértések az életünkben tanító jelleggel jelennek, meg, hogy meg tanuljunk választani dolgok közül! Az úgynevezett „szabad akarat” tanítása! sokan vetik fel és „jó és a rossz” problémáját! A jó és a rossz tulajdonképpen egy dolog két szélső pontja!
Három fontos kísértés létezik az életünkben!
A „pénz, hatalom, élvezetek”! minden a szebbnek vagy könnyebbnek látszó dolgok gyakorolnak nagyobb hatást ránk, de igazán akkor döntünk jól, ha nem a kísértéseknek próbálunk áldozataivá válnunk!
Eleme a víz, energiája a „plútói energiák”! Életünk kis halálai!Asztrológiai szimbóluma: a Skorpió
  Numerológia szimbóluma: a nyolcas szám  

 


'Hinni, merni, akarni'!
Amikor már kellő személyes tapasztalatot szereztünk, válunk képesek másikat is vezetni, irányítani, óvni, védeni! Ismerjük önmagunk értékeit, képesek vagyunk döntéseket hozni, képesek vagyunk a jót és a rosszat felismerni és különválasztani! Ekkor jön el az idő, hogy mások segítségére legyünk, lehessünk! Képviselni a földi és égi törvényeket és igazságokat!
Egyensúlyban hozni ezeket a törvényeket és igazságokat! Ugyan senkinek nem mondhatjuk meg, hogy mit tegyen, mert ezzel a tanulási folyamatait gátolnánk, viszont élhetünk „példa értékű” életet, melyet lehet követni!
Eleme a tűz, energiája a „jupiteri energiák”!
Asztrológiai szimbóluma: a Nyilas
Numerológia szimbóluma: az ötös szám
 


A Bennünk élő 'mester illetve tanító'!
 „Csak a tudás a hatalom”!
A lélek útjának egy fontos tudati állomása, hogy amit összegyűjtöttünk tapasztalatot és tudást, tovább, illetve átadjuk!
Sokan hiszik azt, hogy ha valaki idős, érett korba érkezik a „partvonalon” kívül kerül az életben! Pedig éppen erre a tudásra, tapasztalásra és bölcsességre van ahhoz szükség, hogy tanítók lehessünk! Nagyon fontos szerep a tanító szerepe, hiszen meghaladja az anyagi világ értékrendjében való illeszkedés állapotát, felismeri az élet nagy igazságait, olvas a „sors könyvében”! rájön, hogy az élet értelme a tanulás és tapasztalás!
Eleme a föld, energiája a „szaturnuszi” energiák
Asztrológiai szimbóluma: a Bak
Numerológia szimbóluma: a hetes szám 
'A Vándor!'
„Szabadság, egyenlőség, testvériség”!
 A szerepeinktől a szerepszemélyiségeinktől való megszabadulás adja a szabadságot! Hiszen a szabadság a „lehetőségek választása”! Mindaddig még ezt meg nem értjük, meg nem éljük, és meg nem tapasztaljuk, nem lehetünk „szabadok”!
De a lélek útjának ezen állomása a folyamatos megújulás és újrakezdés energiája is egyben!
 Eleme a levegő, energiája az „Uránusz” energiája!
 Asztrológiai szimbóluma: a Vízöntő
Numerológia szimbóluma: a nulla, mint az újrakezdések jelölője'Az Egyetemes Szeretet!'
Az élet vizét a földre öntő angyal az egyetemes szeretet szimbolikája! Az önzetlenség, a másokért tevékeny élet szimbolikája!
„Mit tudnék tenni, hogy az élet vizét a földre öntve, jobbá tehessem a világot”! A „minden értelmet meghaladó szeretet és bölcsesség”!
Nem véletlen az Angyal szimbólum, hiszen ez már egy magas lelki minőséget szimbolizál! Megélni az önmagunkban lévő egységet, megtapasztalni a „test-lélek-szellem” hármas egységét és megérteni, hogy bennünk és általunk a Teremtő dolgozik!
Egységet megélni, egységben lenni a körülöttünk lévő világgal és az Univerzummal egyszerre!
Eleme a víz, energiája a „Neptun” energiák!
Asztrológiai szimbóluma: a Halak
Numerológia szimbóluma: a kilences szám

 

A Lélek 12 archetipusa

A Harcos! 'Én vagyok'

Az „Én vagyok” energiája, a létbe lépés és a születés energiája, amikor is a lélek elindul a születéssel a földi útjára és tapasztalásai sorozatára!
 Erő és lendület jellemzi, hiszen most indul a „Hős útjára”!
Telve életörömmel, élni akarással és tett erővel!
Benne van a „harc energiája”! A kezdeményezés energiája!
A versengés energiája, hogy a rangsorban elfoglalt helye mérhető lehessen!
A tűz elemét és a megnyilvánulás „marsikus” energiát hozva magával!
Asztrológiai szimbóluma: a Kos
Numerológia szimbóluma: a hármas szám
Életörömök! 'Én birtoklok'!

A biztonság és a földi minőségek közötti értékek megtalálása, felfedezése! de nevezhetnénk a lélek a Földön való lehorgonyzását is! Fellelni, felismerni, hogy az „Élet szép!”
Megismerni ezt a csodálatos világot és magunkénak tekinteni ezeket az értékeket!
Szép élet, jó élet, minőségi élet!
Valamint a „biztonság” fontos minőségei, hogy gondoskodva van rólunk!
A földelem és a „vénuszi” energiák megnyilvánulása!
Asztrológiai szimbóluma: a Bika
Numerológia szimbóluma: a hatos szám
'Mindent tudni akarok'! A megismerő!

A Lélek elindul megismerni a körülötte lévő világot! Nyitottság, érdeklődés, megismerni vágyás jellemzi!
A körülötte lévő világ megismerésének a befogadása, megismerése!
Tanulás, tanulni vágyás, rend és rendszer kialakítása!
A „, merkúri” energiák nyitott és befogadó energiáival!
A levegő elem nyitott és táguló, de egyben átlényegítő minőségeivel is!
Asztrológiai szimbóluma: az Ikrek
Numerológia szimbóluma: a négyes szám               
'Én érzek'! Gondoskodó szeretet!

A megérkezés, a biztonság megtapasztalása, a nyitottság után fontos az érzelmi biztonság, a kapcsolatokban rejlő biztonság megtapasztalása! A valahová és a valakihez tartozás energiája!
A hogyan a gyermek elindul megismerni a körülötte lévő dolgokat, de fél szemmel az édesanyját keresi, és az adott pillanatban hozzábújik!
Tehát a tudatosulás ebben az állapotában az érzelmi biztonság és a gondoskodó szeretet megélése, megtapasztalása válik fontossá!
Jelenti az anyai szeretet minőségeit és az otthon biztonságot adó energiáit! Eleme a víz, és a „holdias” energiákat jelent!
Asztrológiai szimbóluma: a Rák
Numerológia szimbóluma: a kettes szám 
'Én uralkodom'! 

Önbizalom, önértékelés, belső méltóság kialakulása! Helyem és szerepem a világban! Az egyéniség= egy-én-iség! Miben vagyok egyedi és nélkülözhetetlen!
A kellő tapasztalatok birtokában a lélek megtalálja helyét és szerepét a világban! Az önbizalom és az önértékelés minősége!
Az apa fontos szerepe ebben, hiszen az apa adja az önbizalmat, azzal, hogy a hitet és meggyőződést erősíti magunkban és a körülöttünk lévő világban!
Vagyok valaki! A korona az önbizalmat jelenti, a jogar a hatalmat, az országalma a felelősséget! Ezek az uralkodói attribútumok! Eleme a tűz, és a bennünk lévő „Nap” energiáit szimbolizálja
Asztrológiai szimbóluma: az Oroszlán
Numerológia szimbóluma: az egyes szám
'Rend és munka'

Az alkalmazkodás és a beilleszkedés energiái! A munka és a rend, rendszeresség megélése és megtapasztalása!
Megértése annak, hogy nem csak lenünk, hanem tennünk is kell!
Hiszen életünk értelme, hogy „hasznosak” legyünk a világban!
Fontos szimbóluma a „tudás oltára” szimbólum!
Minden, amit ma a „tudás oltárán” áldozunk, az később fog szárba szökkenni az életünkben!
Egyensúlyt találni személyes igényeink és a velünk kapcsolatos elvárások rendszerében!
„Áldozatot hozni lehet, de áldozattá válni nem!”
A földelem és a merkúri aspektusokat valósítja meg!
Asztrológiai szimbóluma: a Szűz
Numerológia szimbóluma: a négyes szám 
'Harmónia'


Harmóniában lenni önmagunkkal és a világgal!
Nagyon fontos lélek állomás, hiszen itt dőlnek el kapcsolataink minőségei! Itt válnak kapcsolataink harmonikussá vagy harc, illetve csatatérré, önmagunkkal a világgal!
A világgal, a kapcsolatainkkal való harmónia megléte a bennünk lévő harmóniát tükrözi!
Az „élet tánca” szimbólum azt jelenti, hogy mennyire vagyunk képesek együtt rezegni a körülöttünk lévő világgal és emberekkel!
Eleme a levegő, és a vénuszi energiát harmónia minőségeit mutatja meg számunkra!
Asztrológiai szimbóluma: a Mérleg
Numerológia szimbóluma: a hatos szám 
'A Kísértések'


A kísértések az életünkben tanító jelleggel jelennek, meg, hogy meg tanuljunk választani dolgok közül! Az úgynevezett „szabad akarat” tanítása! sokan vetik fel és „jó és a rossz” problémáját! A jó és a rossz tulajdonképpen egy dolog két szélső pontja!
Három fontos kísértés létezik az életünkben!
A „pénz, hatalom, élvezetek”! minden a szebbnek vagy könnyebbnek látszó dolgok gyakorolnak nagyobb hatást ránk, de igazán akkor döntünk jól, ha nem a kísértéseknek próbálunk áldozataivá válnunk!
Eleme a víz, energiája a „plútói energiák”! Életünk kis halálai!

Asztrológiai szimbóluma: a Skorpió
  Numerológia szimbóluma: a nyolcas szám  
'Hinni, merni, akarni'!


Amikor már kellő személyes tapasztalatot szereztünk, válunk képesek másikat is vezetni, irányítani, óvni, védeni! Ismerjük önmagunk értékeit, képesek vagyunk döntéseket hozni, képesek vagyunk a jót és a rosszat felismerni és különválasztani! Ekkor jön el az idő, hogy mások segítségére legyünk, lehessünk! Képviselni a földi és égi törvényeket és igazságokat!
Egyensúlyban hozni ezeket a törvényeket és igazságokat! Ugyan senkinek nem mondhatjuk meg, hogy mit tegyen, mert ezzel a tanulási folyamatait gátolnánk, viszont élhetünk „példa értékű” életet, melyet lehet követni!
Eleme a tűz, energiája a „jupiteri energiák”!
Asztrológiai szimbóluma: a Nyilas
Numerológia szimbóluma: az ötös szám
A Bennünk élő 'mester' illetve tanító!


 „Csak a tudás a hatalom”!
A lélek útjának egy fontos tudati állomása, hogy amit összegyűjtöttünk tapasztalatot és tudást, tovább, illetve átadjuk!
Sokan hiszik azt, hogy ha valaki idős, érett korba érkezik a „partvonalon” kívül kerül az életben! Pedig éppen erre a tudásra, tapasztalásra és bölcsességre van ahhoz szükség, hogy tanítók lehessünk! Nagyon fontos szerep a tanító szerepe, hiszen meghaladja az anyagi világ értékrendjében való illeszkedés állapotát, felismeri az élet nagy igazságait, olvas a „sors könyvében”! rájön, hogy az élet értelme a tanulás és tapasztalás!
Eleme a föld, energiája a „szaturnuszi” energiák
Asztrológiai szimbóluma: a Bak
Numerológia szimbóluma: a hetes szám 
'A Vándor!'


„Szabadság, egyenlőség, testvériség”!
 A szerepeinktől a szerepszemélyiségeinktől való megszabadulás adja a szabadságot! Hiszen a szabadság a „lehetőségek választása”! Mindaddig még ezt meg nem értjük, meg nem éljük, és meg nem tapasztaljuk, nem lehetünk „szabadok”!
De a lélek útjának ezen állomása a folyamatos megújulás és újrakezdés energiája is egyben!
 Eleme a levegő, energiája az „Uránusz” energiája!
 Asztrológiai szimbóluma: a Vízöntő
Numerológia szimbóluma: a nulla, mint az újrakezdések jelölője
'Az Egyetemes Szeretet!'


Az élet vizét a földre öntő angyal az egyetemes szeretet szimbolikája! Az önzetlenség, a másokért tevékeny élet szimbolikája!
„Mit tudnék tenni, hogy az élet vizét a földre öntve, jobbá tehessem a világot”! A „minden értelmet meghaladó szeretet és bölcsesség”!
Nem véletlen az Angyal szimbólum, hiszen ez már egy magas lelki minőséget szimbolizál! Megélni az önmagunkban lévő egységet, megtapasztalni a „test-lélek-szellem” hármas egységét és megérteni, hogy bennünk és általunk a Teremtő dolgozik!
Egységet megélni, egységben lenni a körülöttünk lévő világgal és az Univerzummal egyszerre!
Eleme a víz, energiája a „Neptun” energiák!
Asztrológiai szimbóluma: a Halak
Numerológia szimbóluma: a kilences szám


Asztrológia

Az asztrológia tudománya az ember és a Kozmosz viszonyát vizsgáló, leíró tudomány.
Nagyon sok kultúrában lelhetjük fel az alkalmazását és fontos jelentőségét.
A mai kor asztrológiája sokkal inkább a Lélek útjának megismerését keresi, tehát nevezhetjük 'Lélekközpontú asztrológiának' is.
Megismerni önmagunkat,helyünket és szerepünket a világban,valamint felfedezni a ciklikusságot,mely életünkben is ugyan úgy működik, mint az Univerzumban.
Néhány, reményeim szerint érdeklődésre számot tartó információt osztanék meg erről az ősi, de korunkban nagyon is aktuális tudományról.

Asztrológiai elemek

Aktív, férfias energiák

Passzív, nőies energiák
Tűz elem

Levegő elem
Földelem
Víz elem

Aktivitás, tett erő, kezdeményező készség, vezetői hajlamok
Határtalanság,
szabadságvágy,
kapcsolatok,
kommunikáció, nyitottság a világra és az emberekre
Biztonság, állandóság, az anyagi világhoz való erős kapcsolódás
Érzelmek, empátia,
intuíció, irracionális világra való erős nyitottság
transzcendens
Kos
Jelmondata:
 Én vagyok!
Ikrek
Jelmondata:
Mindent tudni akarok!
Bika
Jelmondata:
Én birtoklom!
Rák
Jelmondata:
Én érzek!
Oroszlán
Jelmondata:
 Én uralkodom!
Mérleg
Jelmondata:
Oszd meg és uralkodj!
Szűz
Jelmondata:
Rend és munka!
Skorpió
Jelmondata:
Én meghalok, hogy újra születhessek!
Nyilas
Jelmondata: Hinni, merni, akarni!
Vízöntő
Jelmondata:
Szabadság, Egyenlőség,
Testvériség!
Bak
Jelmondata:
Én tudom az Igazságot!
Halak
Jelmondata:
Hit, Remény és SzeretetAsztrológia minőségeink

Kardinális vagy kezdeményező
Fix vagy stabil, állandó
Változó, vagyis az éppen adott megélései uralják
Kos, Rák, Mérleg, Bak

Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő

Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak


A bolygók által hordozott tudatosságok, tulajdonságok
A bennünk leoltott csillagmagok

Személyiségünk két jelölője

Nap

A teremtő férfi elv, a bennünk leoltott 'isteni szikra'
Az apa energiái, a kreativitás, döntésképesség, a kiáradás
Hold

A teremtő női elv, a lélek szimbóluma
Az anya energiái, a saját viszonyunk másokhoz, befogadás, elfogadás

Hatásunk a világra

Mars

A létbelépés energiái, minden születésé, teremtésé
Kezdés, beindulás, elindulás, újrakezdés energiája
Merkúr

A kommunikáció, a nyitottság, a tudás és megismerés vágya
A változásban rejlő újra való nyitottság szimbolikája
Vénusz

A szépség és a harmónia szimbóluma
Az élet ajándékainak fogadása és szétsugárzása 'Fortuna minor'
Jupiter

Az igazság, a szerencse szimbóluma
A bölcsesség és az elfogadás, megértés szimbóluma 'Fortuna major'

A világ hatása ránk

Szaturnusz

A tudatosság, a Tudat szimbóluma, a tanulással, tapasztalással elért bölcsesség szimbóluma, az élet nagy Tanító mestere, a Karma Ura
Uránusz
A megújulás, az újszerűség, a változások, az újszerű eszmék, az újszerű gondolatok szimbóluma, ha nem hagyjuk hatni, bizony robbant!
Neptunusz
Az átlényegülés szimbóluma, amikor a szellem és az anyag tapasztalásai a zavarosból tiszta tudattá válnak, a meditációs transzcendens megélések, a határtalan lélek és szellem!
Plútó
A nagy átalakító, a nagy átformáló, a mély belső átalakulást inspiráló nagy változásokat létrehozó tanító! Még az Uránusz kívül változtat meg, ami belül hat, addig a Plútó belül változtat, ami majd kívül hat!

KOS


Uralkodó bolygója: Mars
Eleme: Tűz
Minősége: Kardinális
Foglalkozásai: katona, orvos, rendőr, tűzoltó, fodrász, varrónő, szabász, sportoló

A Kos jegyű ember jellemzői
 • Aktív, lendületes, lételeme a kezdeményezés, bármiről legyen is szó.
 • Nem igazán alkalmas beosztottnak, mert meglehetősen öntörvényű.
 • A gyors eredmények ösztönzik, a kitartását erősíteni kell.
 • Ha nincs rögtön visszajelzése a törekvésének, új irányt vesz, és más célok felé tekint.
 • Szeret küzdeni, de nincs igazán sok kitartása hozzá.
 • Időnként lehet agresszív, durva, harcias, kötekedő.
 • Nagyon nehéz befolyásolni, a saját feje után megy, sokszor "fejjel a falnak".
 • Harcos, bátor, egyenes.
 • Ha támad, azt nyíltan teszi.
 • A testi agresszió is előfordulhat nála.
 • Fontos számára az önérvényesítés.
 • Szereti a csípős ételeket, aktív ízeket.
 • Valahol mélyen örök gyerek marad, ezért nagyon jó szülő, mert lélekben mindig közel áll a gyermekéhez.
 • Meggondolatlansága gyakran bajba sodorhatja.
 • Nem hagy elég időt a dolgok átgondolására, az ötletét azonnal a tett követi.
 • Ha akadályba ütközik, türelmetlenné válik, ilyenkor törhet ki belőle az agresszió, mindent azonnal akar.
Tanulandó életfeladat
A türelem

BIKA


Uralkodó bolygója: Vénusz
Eleme: Föld
Minősége: Szilárd
Foglalkozása: szobrász, bankár, kertész, szakács, építész, gazdálkodó

A bika jegyű ember jellemzői
 • A nyugalom és megfontoltság állhatatosság, kitartás jellemzi.
 • Fontos számára a stabilitás és a biztonság.
 • Nehezen alkalmazkodik a gyorsan változó eseményekhez, helyzetekhez, helyszínekhez.
 • Élettere a fizikális sík, a kézzel fogható dolgokhoz vonzódik, az ő vezérelve a "hiszem, ha látom" (és fogom, sőt birtoklom).
 • Kulcsszava: az enyém.
 • Nagyon fontos számára a birtoklás.
 • Jellemző lehet rá, hogy többet mutat, mint amennyije, amije valójában van.
 • A belső értékek helyett a külső tárgyakban jeleníti meg a saját értékeit.
 • Abba a csapdába sétálhat, hogy azonosítja magát az általa birtokolt tárgyakkal.
 • Ez aztán a minél a-anyagilag- értékesebb tárgyak hajszolásához vezetheti a jegy szülötteit, mutatva a világnak, hogy mennyire értékes ember is ő.
 • Ajánlott lenne a belsőre is nagy hangsúlyt fektetnie.
 • A megszerzett javaitól nagyon nehezen tud megválni.
 • Általában nehezen változtat mindenen, még a rossz mellett is kitart, mert a másik jelmondata "a járt utat a járatlanért fel ne add", ami szintén egy visszahúzó erő lehet, amennyiben ez egy olyan élethelyzethez, szituációhoz való görcsös ragaszkodást jelent, ami számára teljesen előnytelen, esetleg hátrányos.
 • Fontos számára a testi kontaktus, és általában a fizikai sík örömei, az evés, ivás, alvás, szeretkezés.
 • Nyugodt, és sokáig béketűrő, nehéz kihozni a sodrából.
 • A megtartás fontos számára, nagyon tud ragaszkodni mindenhez, ami az övé.
 • Mivel a Vénusz uralma alatt áll, vonzza minden, ami szép, a művészet, a zene.
 • A megfontolt, kényelmes tempó jellemzi, soha nem kapkod, sőt a sürgetés, siettetés kifejezetten idegesítheti, zavarhatja.
 • Meg kell hagyni számára azt a lehetőséget, hogy a saját dinamikája szerint intézze a dolgait.
 • Vonzódik a természethez, igazán testhezálló életforma számára, ha családi házban él.
 • Amennyiben erre nincs lehetősége, sok szobanövénnyel veszi körül magát.
 • Vonzódik a komoly zenéhez, szeret táncolni.
Tanulandó életfeladat
Az elengedés

IKREK


Uralkodó bolygója: Merkúr
Eleme: Levegő
Minősége: Változó
Foglalkozásai: kereskedő, sofőr, postás, író, riporter, tanár, ügyvéd

Az ikrek jegyű ember jellemzői
 • Könnyű felismerni, mert állandóan mozgásban van, akkor is, ha ül, mert akkor a kezei, ujjai mozognak, vagy kalimpál a lábával, de szinte képtelen mozdulatlan maradni.
 • Kíváncsi, nagyon sok kérdést tesz fel rövid idő alatt, és ezek a kérdések néha már az indiszkréció határát súrolják.
 • Nem érzi, amikor esetleg tapintatlan, mert őt az információ érdekli, és nem kapcsol hozzá feltétlenül érzéseket.
 • Abszolút szellemi ember, mindent a logika oldaláról közelít meg.
 • Az információ áramlása a lételeme, ezért néha abba a csapdába eshet, hogy valahol felszedi a híreket, még máshol kissé szubjektíven leadja, ezt a köznyelv pletykának nevezi, és az ikrek szülött szinte a tudtán kívül belekeveredhet ilyen helyzetekbe.
 • Nagyon jó az írás és beszédkészsége, bár inkább ő a szavak embere.
 • A kommunikációjában türelmetlen, mert a gondolatai nagyon gyorsak, ettől a beszéde is gyors, sokszor hadar.
 • Jól riposztozik, gyors az észjárása, amin esetleg nem is lehet túljárni.
 • A humorérzéke is kiváló, nagyon társasági, szereti, ha rá figyelnek.
 • A kapcsolatok fontosak számára, ő az, akinek a legmagasabb a telefonszámlája, hiszen minden lehetőséget megragad a beszélgetésre, és nehezen tudja azt abbahagyni.
 • Fiatalos lendülttel rohan át az életen, és idős korában is szellemi és fizikai frissesség jellemzi.
 • Türelmetlen, nem tud várni, de amennyiben erre kényszerül, az idő alatt kapcsolatokat köt és máris a kommunikációt hívja segítségül az idő múlására.
 • Nem szeret egy helyben ülni, ezért a változatos elfoglaltságok valók neki.
 • Az egyhangúságot is nehezen viseli, fontos tehát, hogy a mindennapjai se teljenek rutinszerűen.
 • Képes egyszerre több dologgal foglalkozni, pl. TV-t néz, rejtvényt fejt és közben még telefonál, de ő ezt nagyon élvezi.
 • Sokoldalú, széles körű az érdeklődése, de mivel sok minden érdekli, esetleg nem tud egyikben sem elmélyülni.
 • Fontos számára, hogy képessé váljon egy dologban mélyre ásni és azzal a témával kapcsolatban alapos ismeretekre szert tenni.
 • Ő az, aki szinte mindig elkésik, mert egyszerre több dolgot vállal és csinál, és nem méri fel jól, hogy azokkal mikor végez.
 • Meg kell tanulnia élete során a pontosságot.
 • Mivel kettős jegy, olyan mintha szülötteiben két lény lakozna, sőt ezek ott benn folyamatosan vitatkoznak egymással.
 • Változó minőségéből adódóan könnyen alkalmazkodik az új helyzetekhez, lehetőségekhez, sőt igényli is az újat, a változatosságot a szellemi kihívást mindenben.
Tanulandó életfeladata
Egy dologban elmélyülni

RÁK


Uralkodó bolygója: Hold
Eleme: Víz
Minősége: Kardinális
Foglalkozásai: óvónő, tanítónő, tengerész, halász, szülésznő, szakács, cukrász, történész

A rák jegyű ember jellemzői
 • Legjellemzőbb rá az érzelmesség, az érzékenység.
 • A Hold feltölti lélekkel.
 • Mindent érzelmi oldalról közelít, a világot az érzelmein keresztül érzékeli.
 • Erős kötődése van a családjához, hazájához, otthonához.
 • Nehezen, vagy egyáltalán nem tud elszakadni a hazájától, számára külföldön élni szinte lehetetlen.
 • Élénk a fantáziája, nagyon nagy álmodozó.
 • Szívesen gondoskodik másokról, legyen az családtag, barát, munkatárs.
 • Kedvelt helysége a konyha, fürdőszoba, hálószoba.
 • Mivel eleme a víz, a zuhanyzásnál sokkal jobban szeret fürdeni, mert a víz feltölti, megnyugtatja.
 • A szabadidejét is vízparton tölti, hiszem a víznek a látványa is energiát ad számára.
 • A család elsődleges szerepet tölt be az életében, már fiatalon saját családra, házastársra, gyerekekre vágyik.
 • Ő az, aki minél több gyereket szeretne, számára a szülői szerep élete értelme.
 • Gyermekeivel különlegesen szoros kapcsolatban áll, de meg kell tanulnia őket idejébe elengedni, mert ha ezt nem teszi meg, az mind a gyereknek, mind neki ártalmassá válik.
 • Az elengedés egyébként is nehéz számára, mert amihez érzelmek kötik, attól nem tud elszakadni.
 • Az otthon melegének megteremtésében kiváló.
 • Szívesen "rak fészket", hiszen az jelenti számára a stabilitást, a biztonságot.
 • Nem a fényűző otthont részesíti előnyben, hanem inkább a szeretetteljes légkörű, barátságos, kellemes családias hangulatú lakóhelyen érzi jól magát.
 • Mivel a minősége kardinális, szeret vezetni, de ezt indirekt módon az érzelmeken keresztül teszi.
 • A szeretet megnyilvánulásai megvonásával manipulálhat másokat, vagyis érzelmi zsarolóvá válhat, hogy elérje a célját.
 • Azt lenne jó végig gondolnia, hogy ha ilyen eszközzel ér el bármit is, azt a másik ember nem telje szívéből adja, hanem egy kényszer hatására veszik el tőle, és az már nem is olyan értékes, ugye?
 • Szereti, ha a készletei folyamatosan fel vannak töltve, ezért hajlamos raktározni, és akkor nyugodt, ha tele a kamra.
Tanulandó életfeladata
az érzelmeit nem eszközként használni

OROSZLÁN


Uralkodó bolygó: Nap
Eleme: Tűz
Minősége: Szilárd
Foglalkozásai: Színész, rendező, ékszerész, vállalkozó, tanár, bármilyen magas beosztású vezető

Az oroszlán jegyű ember jellemzői
 • Mivel uralkodó bolygója a Nap, ő maga is úgy érzi, arra született, hogy a környezetében, közegében tündököljön, vezessen.
 • Fontos számára a külvilág véleménye, szereti, ha elismerik, felnéznek rá.
 • A hiúsága érzékeny pontja lehet, és beleeshet abba a hibába, hogy azokat az embereket kedveli, akik jó véleménnyel vannak róla, és ez nem biztos, hogy őszinte.
 • Meg kell néznie a hozzá hízelegve közeledő emberek motivációit.
 • Nagyon kreatív, önmegvalósító.
 • Fontos számára a büszkeség, a méltóság.
 • Mivel uralkodásra született, és ő a király, kell egy udvartartás, akik mindig csodálhatják uralkodójuk nagyszerűségét, erre a célra nagy társaságot tart maga körül, hogy kellően nagy legyen a csodálók hada.
 • Az alázat és az önvizsgálat számára az igai kihívás, hiszen ezekkel a dolgokkal nem szívesen azonosul.
 • Az őt körülvevő emberek nem feltétlen őszinték, hiszen a hízelgés és folytonos dicséret eleve nem lehet mindig igaz.
 • Ő viszont nagyon egyenes és őszinte, nyíltszívű és segítőkész.
 • Mindenkin szívesen segít, de ezt jó, ha tudják róla, mert a "nagy jótevő" cím is az övé.
 • A gyerekeket szereti, főleg ha emelik az ő fényét.
 • Kényelmes tempó jellemzi, ha csak teheti, ébredés után szívesen lustálkodik, még az ágyban.
 • A kapott dolgokat, érzéseket természetesnek veszi, mert úgy érzi, az neki jár.
Tanulandó életfeladata
Szerénység, alázat 

SZŰZ


Uralkodó bolygója: Merkúr
Eleme: Föld
Minősége: Változó
Foglalkozásai: könyvtáros, könyvelő, vegyész, kutató, kritikus, író

A szűz jegyű ember jellemzői
 • Alapossága a legjellemzőbb tulajdonsága.
 • Szereti a rendet és a rendszert.
 • Biztonságot nyújt számára, ha mindig tudja, mit hol talál, ha van egy pontos napirendje.
 • Az életében mindennek és mindenkinek megvan a pontos helye.
 • A jegy jelképe az arató szűz, aki a megérett termést begyűjti.
 • Ezért minden tevékenysége a begyűjtésre irányul, vagyis bármit tesz annak oka és célja van, tudja miből mit fog profitálni, az önzetlen adást tudatosan kell fejlesztenie magában.
 • Nagyon gondos, pontos, rendes, kiváló munkaerő.
 • Inkább beosztott típus, mert a kitaposott ösvényeken szeret járni, a kreativitást tudatosan fejlesztenie kell magában.
 • Az új helyzetek, emberek, változások szorongással tölthetik el, mert nem tudja, hogyan állja meg a helyét az új szituációban.
 • Az önbizalma is erősítésre szorulhat.
 • Gyakorlatias gondolkodása nagy segítség a környezete számára is.
 • A részletek pontos kidolgozása is nagyon fontos számára.
 • Takarékossága és gyakorlatiassága eredményeképpen ő az, aki mindig tudja, mit hol kap meg olcsóbban, hol van az a hely, ahol az ellenérték a legreálisabb.
 • Jó kritikai érzékkel rendelkezik, ez esetenként túlfejletté is válhat, ami esetleg már nem építi a másik felet.
 • A véleményét szerencsés akkor elmondani, ha megkérik rá.
Tanulandó életfeladata
Elengedni magát és optimistán nézni a jövőbe

MÉRLEG


Uralkodó bolygója: Vénusz
Eleme: Levegő
Minősége: Kardinális
Foglalkozásai: táncos, színész, diplomata, énekes, recepciós, jogász, manöken

A mérleg jegyű ember jellemzői
 • Ő a legkedvesebb, mindenkivel megtalálja a hangot, és sokat mosolyog, arcán kis gödröcskéjével.
 • Külsőre is eltér, hiszen mindig nagyon csinos, ad a külsejére, számára is nagyon fontos, hogy nagyon jól nézzen ki.
 • A nők díszítőelemeket hordanak, legyen az egy sál, kitűző, fülbevaló.
 • Messziről érezni a körülötte lévő illatfelhőt.
 • A férfiaknak is fontos a külső megjelenés, és a külvilág pozitív elismerése erre vonatkozóan.
 • Mindkét nemre jellemző, hogy szeretnek flörtölni, tetszeni.
 • A jegy szülötte elég erősen társfüggő, tehát nehéz számára az egyedüllét, nem igazán találja a helyét, ha egyedül kell élnie.
 • Ebből adódóan a párkapcsolatában nagyon magas a toleranciahatára, sok mindent elnéz a partnerének.
 • Szereti a társaságot, ahol szívesen van a figyelem középpontjában.
 • Fontosak számára is a kapcsolatok.
 • Nem alkalmas nehéz munka elvégzésére, a könnyed dolgok igazán számára a testhezállóak.
 • A könnyedség egész lényét jellemzi.
 • Sokszor nehezen tud dönteni, hosszasan mérlegel.
 • Imádja élvezni az életet, de a kötelezettségeit halogatja.
 • Ha ránézel, nagyon harmonikus és rendezett, de a környezete nem feltétlen hasonló rendezettséget mutat, hiszen nem szeret pakolni, a dolgait számára kellemes káoszban tartja.
 • Mivel mindenkinek meg akar felelni, nem vállalja fel szemtől szemben a véleményét.
Tanulandó életfeladata
Csak saját magának megfelelni és felvállalni a véleményét.

SKORPIÓ


Uralkodó bolygója: Plútó, Mars
Eleme: Víz
Minősége: Szilárd
Foglalkozásai: nyomozó, kutató, szülész, sebész, régész, kórboncnok, sírásó, asztrológus, pszichológus

A skorpió jegyű ember jellemzői
 • Befelé forduló és távolságtartó.
 • Mindenkivel bizalmatlan, nagyon alapos és mély ismertekre van szüksége a másik emberről ahhoz, hogy megbízzon benne.
 • Nem szereti, ha belelátnak a magánszférájába.
 • Mély érzésű, és nagyon érzékeny lelkületű.
 • Szeret a dolgok mélyére hatolni, érdeklik a titkok, a rejtélyek.
 • Szenvedélyes, lelkes, mindent szívvel-lélekkel csinál.
 • Nem kezd olyan dologba, amihez nem fűzik érzelmek.
 • Hatalmas lelkierővel rendelkezik, és ha mélypontra kerül, vagy saját magát teszi oda, akkor is, mint a hamvaiból felrepülő főnixmadár újra és újra talpra áll és telve energiával folytatja az útját.
 • A cél lebeg a szeme előtt és óriási kitartással halad az általa meghatározott pont felé.
 • Nagyon szélsőséges tud lenni, egyik végletből egy pillanat alatt a másikba kerül.
 • Önmarcangolásra hajlamos, szinte önsors rontó módon tudja kínozni magát, kizárva ezzel a boldogságot az életéből.
 • Mindent mélyen átél, és a maga szenvedélyességével reagál rá.
 • Amennyiben úgy dönt, hogy nem enged a lapjaiba betekintést, póker arcot vesz fel, és ember nem mondja meg, hogy mire is gondol éppen.
 • Még részeg, vagy bódult állapotban is képes magán kontrollt gyakorolni.
 • Ha megbántják, veszélyes ellenféllé válik, mert előjöhet bosszúálló hajlama, és képes bármennyit várni a megfelelő pillanatra, hogy ott és akkorát döfjön bele a másik emberbe, ahol, és amikor neki a legfájdalmasabb.
 • A legjobb szellemi képességekkel rendelkezik és megfelelő ravaszsággal, nagyon jó stratéga, aki nem a csatát akarja megnyerni, hanem a háborút és ezt pontosan tudja is.
 • Nagyon tud szeretni, féltékeny és birtokló, mert min mindent eremet is nagyon komolyan veszi, hűséges.
 • A testi szerelem is az egyik legfontosabb dolog az életében, nagyon nehezen tűri a hiányát, de ugyanakkor önszántából a teljes aszkétizmust is képes választani, és ha így dönt, az sem viseli meg.
 • Kiismerhetetlen.
Tanulandó életfeladata
Megtalálni a középutat, bízni.

NYILAS


Uralkodó bolygó: Jupiter
Eleme: Tűz
Minősége: Változó
Foglalkozásai: ügyvéd, színész, pap, külkereskedő, külképviselő, bíró, politikus, filozófus, pedagógus

A nyilas jegyű ember jellemzői
 • Életvidám és optimista, mindig jó kedélyű és ez a kisugárzás nagyon jó hatással van a környezetére.
 • Könnyen teremt kapcsolatot bárkivel és kedves segítőkész modora mindenki számára megnyerővé teszi.
 • Nyílt és őszinte, emberszerető.
 • Fontos számára a jog és a törvény, sőt a sava maga a törvény, amit ígér, azért azt meg is tartja, az adott szó nála szentség.
 • Kedveli a nagy szőrös állatokat, úgy, mint ló, kutya, de a delfin is a kedvencei közt van.
 • Vonzza minden, ami egzotikus, legyen az hely, étel, vagy ember.
 • A külfölddel élete során szoros kapcsolatba kerül.
 • Nagyon jó a nyelvérzéke, könnyen tanul idegen nyelveket.
 • Mivel uralkodó bolygója a Jupiter ezért kicsit ő a szerencse szülötte, mintha a sors a tenyerén hordozná.
 • Szereti az igénye dolgokat, luxuskedvelő.
 • Mindenből nagyot szeretne, házból, autóból, térből, bármiből.
 • Inkább kivár, de a minőséget fogja megvenni.
 • Nem bírja, ha korlátozzák, lételeme a szabadság.
 • Amint megérzi a korlátokat, menekülőre fogja.
 • A Jupitertől kissé kényelmes lehet, nem kapkod, de mindig mozgásba van.
 • Fontos számára a sport, a testmozgás, ezt az is indokolhatja, hogy hajlamos lehet a hízásra.
 • Beleeshet abba a hibába, hogy az embereket nem az ember értékeik, hanem végzettségük, címük, rangjuk alapján ítéli meg.
 • Élete során szert tesz bizonyos saját maga által kialakított életbölcsességekre, és ezt esetleg kéretlenül is osztja másoknak, mert szerinte élni csak így érdemes.
 • Figyelnie kell arra, hogy segíteni csak azon az emberen lehet, aki ezt akarja, és hagyja, önmagától sajnos senkit nem lehet megmenteni.
Tanulandó életfeladata
Bölcselkedő helyett bölccsé válni

BAK


Uralkodó bolygója: Szaturnusz
Eleme: Föld
Minősége: Kardinális
Foglalkozása: tanár, szobrász, építész, asztalos, geológus, bányász, alpinista, artista, mérnök, grafikus

A bak jegyű ember jellemzői
 • Célra koncentráló és kitartó.
 • A hivatása a legfontosabb mindenek előtt.
 • Nem zavarják a puritán körülmények, mert a végcél hajtja előre.
 • Nagyon jó munkaerő és inkább igényli a vezetést, nagyon jól tud alkalmazkodni.
 • Külsejét tekintve az egyszerűség jellemzi, saját magát sem díszíti, inkább a sötét - elsősorban fekete - színeket részesíti előnyben.
 • Kitartó és állhatatos.
 • Mivel az uralkodó bolygója a Szaturnusz, ami a karma őre, aki bak szülöttel kerül kapcsolatba, biztos megtanul valami számára nehéz és kényelmetlen tanítást, hiszen a Szaturnusz a korlátozásokról is szól, egy bak szülött mellett korlátokkal, akadályokkal, találjuk szembe magunkat.
 • A hivatásában feltétlenül eredményessé válik, de élete sajnos nem egy diadalmenetként kezdődik, a nehéz előrehaladás jellemzi, neki sokkal, több nehézséggel kell megküzdenie, mint a többi jegy szülöttének.
 • A Szaturnusz egész életében tanítja a bak szülöttet, és aki kapcsolatba kerül vele, az is részesül a tanításból.
 • Nagy akaraterővel, állóképességgel és szívóssággal rendelkeznek.
 • Az akadályok ösztönzik.
 • Nagyon megbízható és lelkiismeretes, fegyelmezett, takarékos, egyenes.
 • Önmagával szemben nagyon szigorú kritikus, és bizony lehet borúlátó, pesszimista.
 • Kissé merev, nem tudja elengedni magát, folyamatosan tevékenykedik, mert akkor éri magát értékesnek, ha tesz valamit.
 • Az érzelmeit nem mutatja ki, azokat a tettein keresztül érzékelteti.
 • Érzelmileg bizalmatlan, csak nehezen enged közel magához valakit, de akit a szívébe zárt ahhoz egy életen át hűséges marad.
Tanulandó életfeladata
Képessé válni, lazítani és élvezni az életet

VÍZÖNTŐ


Uralkodó bolygója: Uránusz, Szaturnusz
Eleme: Levegő
Minősége: Szilárd
Foglalkozásai: reklámszakember, felfedező, pilóta, informatikus, szociológus, asztrológus, divattervező

A vízöntő jegyű ember jellemzői
 • A jegy szülötteit különös kettősség jellemzi, hiszen az Uránusztól polgárpukkasztó, feltűnő, kirívó lesz, ugyanakkor a Szaturnusz, ami viszont visszafogottá és a klasszikus értékrend követőjévé teszi.
 • Lehet hirtelen és higgadt, de a lázadó magatartás mindenképpen jellemzi, ez megmutatkozhat az öltözködésében, a nézeteiben a szabályokhoz való alkalmazkodásában.
 • Nem tűri a korlátokat, és ez annak bármilyen formájára vonatkozhat.
 • Humánus és emberszerető, de soha nem az egyes embert segíti, hanem mindig egy nagyobb embercsoport segítségére siet.
 • Vonzódik a technikai újdonságokhoz, és felvillanyozza minden modern dolog.
 • Gyors gondolkodású, kiemelkedő szellemi képességekkel rendelkezik.
 • Jó spirituális adottságai lehetnek.
 • Extravagáns, és szabadságszerető.
 • Szereti az izgalmas, váratlan helyzeteket, számára az élet akkor jó, ha tele van meglepetésekkel.
 • Nagyon eredeti egyéniség, kissé távolságtartó, hideg.
 • Racionális, az ész vezeti a döntéseiben, de mindig idejében cselekszik.
 • Független, önálló személyiségek, és ezt meg is őrzik életük során.
Tanulandó életfeladata
Megtartani a kereteket, betartani a lényeges szabályokat

HALAK


Uralkodó bolygója: Neptun, Jupiter
Eleme: Víz
Minősége: Változó
Foglalkozása: fotós, művész, színész, író, költő, festő, zenész, orvos, ápoló, pszichológus

A halak jegyű ember jellemzői
 • Mély érzelmek, fejlett empátiás készség jellemzi.
 • Könnyen beleéli magát a másik ember lelkiállapotába, de ezzel a képességével vissza is tud élni oly módon, hogy kitapogatja a gyenge pontjait és pontosan tudja, hogyan kell mozgatni a másikat.
 • Ez a működés csak abban az esetben káros, ha az előbbi képességét a saját hasznára és a másik ember kárára teszi, amennyiben arra alkalmazza, hogy manipulálja és kihasználja, de a fejlett halak szülött ugyanezzel a képességével örömet és boldogságot képes vinni a másik ember életébe.
 • Nagyon jó az intuíciós készsége.
 • Képes feláldozni magát a másikért.
 • A személyiségének nincsenek éles kontúrjai, nem szívese szembesül a valósággal, egy saját magának gyártott álomvilágban képes élni, és nem is szeretne felébredni.
 • Amennyiben megpróbálják a realitás talajára állítani, kisiklik a kezünk közül, mert nem hajlandó szembenézni a számára rideg valósággal.
 • El a realitástól, ez lehetne az egyik jelmondata.
 • Képes a képzelet világában élni, és ha gyenge, erre segít rá a különböző tudatállapot módosító szerek használatával.
 • A személyisége könnyen befolyásolható, és az akaratereje nem túl erős, ezért könnyebben függővé válik, mint a többi jegy szülötte.
 • Mégis, mivel ő a tizenkettedik jegy, ő áll a fejlődés csúcsán, hiszen ha fejlett, képessé válik az önzetlen odaadása és szeretetre.
Tanulandó életfeladata
meg találni a saját határait és tartani azt.Numeroszkóp kifejtésének rendszere


'Ki vagyok én?   Mi vagyok én?' -  'Mi az én életfeladatom?'


A Numerológia a számok tudománya. A ma ismert és alkalmazott módszerét Pythagorasnak köszönhetjük. Az ókori gondolkodóknál nem váltak külön a természettudományos ismeretek az embertől, így a természettudományos megfigyelések éppen úgy érvényesek az ember személyiségére is. A születési dátumunk alapján meghatározhatjuk a személyiségünk hozott minőségeit, illetve azt a fontos kérdést, hogy mi is az életfeladatunk!

Sokan egész életükön átkeresik a választ erre a kérdésre, hiszen ha megtaláltuk önmagunk és a hivatásunk jól működik az életünk. Ott kapunk folyamatos frusztrációt,ahol nem tanultuk meg életleckéinket. A meglévő számok azok a tulajdonságaink,aminek birtokában éljük az életünk.

Ezeket hoztuk magunkkal,mert ezért már megdolgoztunk. Míg a hiányzó számok a felépítendő tulajdonságainkat jelölik. Gyakran ezekhez az életleckékhez mások segítségére van szükségünk (szülők, társak, gyermekek, barátok). Így tanulunk általuk,hiszen minden találkozás rávilágít mit kell még tanulnom magamról másoktól. A Numerológia rendszere lehetőséget jelent önmagunk és kapcsolataink titkainak feltárására,valamint arra a fontos feladatra világít rá,miért is vagyunk itt. Ehhez egy rövid összefoglaló a megismerés rendszere.Numerológia, azaz a számok tudománya
Minden szám üzenetet hordoz, közvetít
A születési dátumunk, egy esemény dátuma, de bármilyen szám, amivel találkozunk
A számok minősége
Meghatározza a töltést, amivel az irányultságunk megnyilvánul
Páratlan számok 1-3-5-7-9
Páros számok 2-4-6-8
Férfias, teremtő, alkotó erő
Független, szuverén, kreatív
„individualista önmegvalósítás”!
Nőies, befogadó, elfogadó
Empatikus,
„másokért élés”!
Megjegyzés: a nulla érték nélküli szám, mégis a sorsfordulók száma
A számok mennyisége
Az életünkben vállalt történések mennyisége, a megélendő események mennyiség
Sok szám a születési dátumban
Kevés szám a születési dátumban
pl: 1999 12.31.
2000 01.01.
Tömegsors, azaz a korszak, amiben élünk
1999 például a férfias, teremtő, individualista évezred, melyben az évszázad a kilences, azaz az istenkeresés évszázada
2000 a nőies, befogadó, belső értékekre összpontosító évezred lesz
Így válik jelen évezredünk „újkorrá”, azaz a Nők évezredévé
Ezáltal válik értelmezhetővé, hogy a különböző korokban, különböző tömegsors nyilvánul meg, illetve később az évtizedek is egy hasonló sorstendenciát határoznak meg egy azonos korban születő vagy élő ember számára
Egyéni, vagy személyes sors
Az évtized, év, hónap, illetve nap által szimbolizált érték
Sors, vagy küldetés szám
A születési dátumunk egytagú összeadásával, valamint egyszerűsítésével kapott érték
Pl. 1999 12.31. azaz 1+9+9+9+1+2+1+2=34 3+4=7
Pszihikai szám
Amit hiszünk vagy gondolunk magukról, a születésnapunk száma
Az előző példát tovább elemezve
31, azaz 3+1=4
Vagyis a küldetés számunk páratlan, férfias önmegvalósításra utal, még amit hiszünk magunkról, az páros, tehát nehezen tudjuk a két különböző minőséget behangolni életünkben
Névszám, mely a nevünk betűinek számértékéből számolható
Vezetéknév+ keresztnév
Vezetéknév
A családi karma, családi sors, amiben beleszületünk
Keresztnév
A személyes névjegyünk, mely jellemző ránk
(fontos a becenév is)
Számok minősége a névszámunkban
Páratlan szám
az úgynevezett fej-szám,
ahogyan gondolkodunk
Páros szám
az úgynevezett szív-szám,
ahogyan érzünk
A számok jelentése
Páratlan számok
Önmaguk energiáit bontakoztatják ki
Páros számok
Segítenek mások energiáinak a kibontakoztatásában
1. A teremtő erőt jelenti, mindig a kreativitás, önálló, szuverén energia minőségeket jelenti, vezetői attitűdöt
2. Az otthon, család, közösség felé való elkötelezettséget, otthon és családcentrikusságot jelenti, de jelenti a múltat, az eredetet is!
3. A tett erőt, az aktivitás, az újrakezdés, a születés és létbelépés energiáit
Szervező, rendező, az életigenlés és a veleszületett életigenlés száma
4. A kommunikáció, kapcsolatok, utazások,
Közlekedés, kereskedelem, külföld száma
A 'rend és a munka' száma
A tanulás, a taníthatóság, az elemző, analitikus gondolkodás száma
5. Az igazságosság, felelősség, elfogadás, a megértés, valamint a másokért felelős életet jelöli (sokszor nem is a saját életüket élik)
Mindenki felé kinyújtja a kezét, megmentő
6. A szépség és harmónia, a minőségi élet száma, szintén a külföld az életünkben, harmónikus kapcsolatok, barátságok, utazások száma
7. A tudatos cselekvés, a megértés, átlátás, jövő felé való nyitottságot jelenti
A tanulás és megismerni vágyás száma, mely a dolgok szintetizálás szeretné elérni
Folyamatos tervek és jövő felé való tervezés
8. A változások száma, a sorsukban lévő megtapasztalások száma, de jelenti a másokért tevékeny, önfeláldozó életet is!
(sok leírás az anyagiakkal hozza összefüggésbe, de erről majd később)
Speciális szám a 9. Mert ugyan páratlan, de mégis az 'elfogadó szeretet' és a küldetés szám az életükben! Nevezhetjük 'isteni számnak' is!
Számok és a hívatások
1. A vezető
Cégvezető, főnök, feltaláló, nagy szabadság igénnyel és alkotóerővel járó feladatok
2. A gondoskodó
Óvónő, tanítónő, ápolónő, vendéglátós,
Családsegítő, idős gondozó, főállású anya
3. A menedzser
Szervező, irányító, sportoló, edző, színész,
Énekes, táncos, színpadi előadó
4. A rendszeres, rendszerező munka
Tanító, tanár, könyvelő, kézzel végzett munkák (asztalos), asszisztens, kereskedelem,
Vendéglátás, műszaki beállítottság, mérnők, építész, építő, kamionos, stb
5. A megmentő
 Jogász, bíró, családsegítő, pszihológus,
Pap, orvos, másokért elhívatott élet
6. A szépség és harmónia
Lakberendező, kozmetikus, fodrász,
Kereskedelem, vendéglátás, utazás,
Divatszakmák, alkotó művész (keramikus, selyemfestő), kertész
7. A tudós
Tanár, mérnök, történész, régész,
Közgazdász, kutató, politikus, elemző
8. Az önfeláldozó
 Orvos, pap, pszihológus,
Pszihiáter, mecénás, pénzember
9. Az önzetlen
 Emberszerető és segítő hivatás, vegyész, gyógyszerész, zenész, festőművész, fotó művész,
'Teréz anya.'
Pénz, anyagiak a számainkban
Pénz számok 2-4-6-8
2-örökség, vagyis a szülői támogatás, amit majd maga is tovább ad a gyerekeinek
6. örökség, társ vagyona, valamint a minőségi életre szánt pénzek
Lakás, ház, utazás, öltözködés, ékszerek
4. munkával szerzett pénz, amivel praktikusan gazdálkodik
8. a befektetések, sokszor kockázatos vállalkozások jelölője
'Ne adjon kölcsön, ne vegyen, költsön'
Egészség a számainkban
Vékony alkat: 4-7
Erős alkat:1-3-5-8
Telt alkat: 2-6-(9)
Szervi összefüggések
Diszharmónikus működések
1. szám által jelőlt szerv a szív és a gerinc
Szem, szív, gerinc problémák
2. szám által jelölt az üreges szervek (gyomor, hólyag, méh), női mell
Nőgyógyászati problémák, gyomor és emésztő rendszeri problémák, mell problémák, pszichoszomatikus problémák
3. szám által jelőlt az izomzat és az életenergia,
vér és keringés, potencia
Baleset veszély, keringési problémák (vérnyomás)
Vérképzési problémák
4. szám által jelölt a hangadás szervei (torok), illetve a felső végtag
Végtagok problémái, torok és hangadás problémái, ideg eredetű hasnyálmirigy problémák
5. szám által jelölt a máj és a feldolgozás szervei
Máj és egyéb méregtelenítési problémák, anyagcsere problémák
6. szám által jelölt anyagcsere, emésztés, pajzsmirigyműködés és a bőr
Pajzsmirigy problémák, bőr problémák, emésztési problémák, cukorbetegség és más emésztési, anyagcserezavarok, elhízásra való hajlam
7. szám által jelőlt a bőr, a csontozat, a melléküregek, a láb, depresszió
Csontok meszesedése, ritkulása, láb problémák, bőrproblémák, hangulat és kedély zavarok
8. szám által jelőlt a karmikus betegségek, operálandó betegségek, vastagbél problémák, pszihés zavarok, pánik, szexualitás
Operálandó betegségek, vastagbél problémák, pszichoszomatikus problémák, pánik rohamok
9. szám által jelőlt a hormonális problémák, a függőségek, a pszichoszomatikus problémák
Hormonális funkció zavarok, képzelt betegségek, fokozott érzékenység, függőségek

Egy kedves művész barátom által készített ábra a Numeroszkópról

A Numeroszkóp ábrázolása - A Numeroszkóp a számképlet
A születési dátumunkat ábrázoljuk (évezred, évszázad kivételével)
születési év, hónap, nap

Sorok
A sorok a különböző tudati síkokat jeleníti meg, hogy hol hoztuk a legfontosabb energiákat magukkal, melyik tudati síkon kívánunk tevékenykedni
1-2-3 fizikai sík
Az anyag, mint biztonság minőség
4-5-6 érzelmi, önismereti sík
A Lélek síkja, illetve az érzelmek és az önismeret síkja
7-8-9 a szellemi sík
A Szellem síkja, a megértése
Oszlopok
A hívatás vagy küldetés megnyilvánulás
1-4-7 a Tudós oszlop
A megismerés, rendszerezés, az rendszer elvű tudás elsajátítása és tovább adása!
2-5-8 a Gyógyító
Az ösztönös cselekvés, az másokért tevékeny élet és küldetés!
3-6-9 a Művész
A szépség és harmónia meglátása és láttatása másokkal!
Tengelyek
A sorsformálás lehetősége az életünkben
1-5-9 a kapcsolati tengely
Mennyire vagyunk a pozitív kapcsolatok kialakítására képesek (elfogadás)
3-5-7 a karrier tengely
Mennyire vagyunk képesek a céljainkat megvalósítani! (tetterő)

A névszám kiszámításához szükséges számok és betűk analógiái


A számok jelentése1.      Kreativitás, 'Én vagyok', önállóság, szuverén személyiség, vezetői attitűd. Az apa szerepe a nevelésben kimagasló vagy az édesapához érkezett lélekként.          

      Hiánya önértékelési problémákat okoz és a döntések nehézségét, gyakran nem várt gyerekként érkezett.

      Hivatása főnök, nagy szabadsággal járó életfeladat. Alkotóerő, önmegvalósítás képessége, kreativitás. Nagy szabadság igénnyel és önállóságra törekvéssel.

2.      Gondoskodó szeretet, 'Te vagy', biztonságérzet, családhoz, otthonhoz való kötődés anya szerepe a nevelésben. 

      Hiánya a kötődések kialakulásának nehézsége, érzelmek kifejezése.

      Hivatása a gondoskodó szakmák, pl. óvónő, ápolónő, tanítónő, gondozó és család-segítő.

3.      Aktivitás, tetterő, életbátorság, önálló, szuverén, céljait követő, sikerorientált személyiség, akart megszületni. Ezért nagy a siker iránti vágya. Szintén önálló és szuverén személyiség.

Hiánya a célok és megvalósítás nehézsége, alul motiváltság.

Hivatása menedzser, művész, humorista, sportoló, színész, táncos.

4.      Praktikus gondolkodó, üzleti érzék, kapcsolat, kommunikáció, nyelvérzék.

Hiánya az elmélyültség hiánya, a taníthatóság nehézsége, nehezen vállal aprólékos munkát, igénylő feladatot.

Hivatása a kereskedelem, kommunikáció, közlekedés, oktatás, nevelés, műszaki beállítottság, munkamánia.

5.      Igazság és felelősség érzet, megmentő attitűd, magas igazságérzet, biztonság, állandóság igénye.

Hiánya a felelősség vállalás nehézségei és az önismeret és a belső egyensúly hiánya.

Hivatása jogász, közéleti személyiség, felelős vezető, aki képviseli mások érdekeit.

6.      Szépség, szeretet. életörömök, kapcsolati igény, pénz és anyagi biztonság igénye, külföld, barátság.

Hiánya az életörömök nincsenek beépülve a személyiségbe, nem látja az életet Isten szemével.

Hivatása a szépségszakmák: fodrász, kozmetikus, masszőr, lakberendező, kereskedő, vendéglátó.

7.      Karrier és a jövő tudatos teremtése, komolyság, megfontoltság, tervezés.

Hiánya a célok és a jövőkép hiánya, nem látja a jövőt, nehezen fedezi fel életcélját.

Hivatása: mérnök, tanár, közgazdász, politikus, kutat, építész, régész.

8.      Önfeláldozás, előző életi karma vonzata, pénzzel való foglalkozás, túlzott kockázatvállalás, birtokló szeretet, féltékenység.

Hiánya a változások fejlődést szolgáló szerepének a felismerése, kényszertanulás.

Hivatása pap, orvos, pszihológus, pszihiáter, pénzember, mecénás, szociális munkás.

9.      Küldetés, szeretet szolgálat, állat és környezet védelem, ember szerető hivatások, gyakran függőségek, pl. kapcsolati vagy élvezeti szerek.

Hiánya az elfogadó szeretet hiánya, kapcsolati nehézségek az elfogadás hiánya miatt önmagunk és mások elfogadása miatt.

Hivatása emberszerető és segítő hivatás, vegyész, gyógyszerész, zenész, festőművész, fotó művész,”Teréz anya.”
Kívánok örömteli utazást a számok világában! 


Numeroszkóp: 'Ki vagyok én? Mi vagyok én?'                                                                                      

Név:
Pszihikai szám:                                                                                                                                         
Karma szám:
Személyes év:

                                                                                                                                                                        


7.
Tudatos cselekvés.
Értelem keresése, jövő, karrier.


              8.
Változni és változtatni
Önfeláldozás, kísértés.


9.
Magas lélek szint
Elfogadó szeretet
Küldetés tudat.
                                                


4.
Rend és munka.
Kommunikáció.
Pontos munka.


5.
Felelös-ség
Igazság és elfogadás.


6.
Minőségi élet
Szépség-szeretet életörömök.


1.
Képességek.
    Kreativitás.
        Apa

2.
Otthon, család.
Gondoskodó szeretet. Anya

3.
Életigenlés.
Tett-erő,
siker iránti vágy


 
Sorok: energetikai síkok

1-2-3 a fizikai sík
4-5-6 az érzelmi,önismereti sík
7-8-9 s szellemi,spirituális sík

Oszlopok: hivatás

1-4-7: Tudós
2-5-8: Gyógyító
3-6-9: Művész

Tengelyek: a sorsformálás lehetősé
1-5-9: Kapcsolati tengely. Érzelmi tengely
 3-5-7: Karrier tengely. Akarati tengely

 Természetes számok: 1-9-ig terjedő számok értelmében értelmezz
Páros számok: másokért élést, alkalmazkodó képességet jelent
Páratlan számok: az individuális önmegvalósítást jelentik.
9.-es a küldetés szám, az egyetemes, elfogadó szeretetet száma.

Karma szám: születési dátum összege egyszerűsítve. Életfeladat jelölője.
Pszichikai szám: születésnap egyszerűsítve. Amit hiszünk magunkról.
Személyes év: az adott év az életszakaszokban való megvalósulása.


 A Numeroszkóp alkalmas a születési dátumunk számainak ábrázoláshoz.
Az évezred és az évszázad kivételével, a születési év,hónap,nap számait bekarikázzuk.
Ha több,azonos számunk van, annyiszor karikázzuk be, ahányszor szerepel a dátumunkban.
Ezek az ismétlődő számok többszörös jelentőséget adnak annak a szám tulajdonságainak.
Nevezetesen, több 1-es szám,több képesség vagy adottság egyszerre.
Megfigyelhetjük, hogy a számok egy összeköthető rendszert alkotnak, sorra, oszlopra vagy tengelyre.
Akkor nevezhetjük integráltnak, összehangoltnak a személyiséget, ha a számaink összekapcsolhatók, 

Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban