LÁNYOM NÉVNAPJÁRA

 MA IMÁDKOZTAM ÉRTED

Ma imádkoztam érted, és tudom, 
hogy Isten meg kellett, hogy hallgassa. 
Éreztem a választ a szívemben, 
bár Ő nem szavakkal beszélt. 

Nem kértem gazdagságot és hírnevet,
 tudtam, hogy téged ezek nem érdekelnek. 
Sokkal tartósabb kincseket kértem Tőle. 
Azt kértem Tőle, hogy legyen melletted 
minden új nap kezdetekor. 

Hogy adjon neked egészséget, 
áldjon meg, és küldjön neked barátokat, 
akikkel együtt járhatod az utadat. 
Boldogságot kértem számodra 
a kis és nagy dolgokban egyaránt. 
De leginkább szerető 
gondoskodásáért imádkoztam.
Elisabeth Elliot
 
Forrás ~ Internet
 


 UNOKÁM SZÜLETÉSNAPJÁN

 AZT KÍVÁNOM NEKED

'Azt kívánom Neked, hogy legyen erőd akkor is szeretni, amikor úgy érzed csak Te adsz. Hogy legyen erőd akkor is mosolyogni, amikor úgy érzed a fogad törik bele. Hogy akkor is kitarts, amikor nincs kedved. Hogy ne zavarjon, ha nagyok a problémáid, hiszen erős vagy és elbírod őket, azért mert, ha erős vagy felemelhetsz embereket, ezáltal Te magad még jobban megerősödsz.

Kívánom, hogy legyen erőd félretenni a büszkeséged, ha annak a Valakinek szüksége van rád. S kívánom, hogy legyen erőd megmondani Neki, mit érzel, mert tudom, hogy ez a legnehezebb, őszintén kimondani. Kívánok Neked Türelmet! Hogy meg tudj hallgatni másokat. S hogy meg tudj bocsátani annak, aki nem tud Neked.

Hogy fáradtan is tudj szeretettel és megértően beszélni azzal, akinek szüksége van rá. Hogy tudj különbséget tenni, mikor kaptad azért az akadályt, hogy megküzdj vele és mikor azért, hogy kikerüld és más utat válassz. Hogy felismerd a mindennapok szépségét és ne tragédiák döbbentsenek rá. Hogy meglásd a szeretteid fontosságát és szükségességét az életedben.

Kívánok Neked Bölcsességet, hogy ne akarj tökéletes lenni, csak törekedj a legjobbra. Hiszen soha nem leszünk tökéletesek, csak magunkat kínozzuk a gondolattal. Ellenben a legjobbra törekvés újabb és újabb sikereket, majd célokat eredményez, s ez maga a haladás. Kívánom még Neked, hogy a szürke hétköznapokban lásd a holnapok nagyságát, és a nagy célok építőkockáit.

 Végül kívánok egy apró mosolyt magunkon, hiszen ha mindezt meg tudnánk tenni, akkor már rég az Angyalok soraiba tartoznánk, és valaki olyanokra vigyáznánk, mint mi magunk. Kívánom Neked, hogy megtapasztald: a Teremtés attól válik tökéletessé, hogy ismertek a hibáink és számolnak a tökéletlenségünkkel. S nem utolsó sorban, kívánom, hogy azokkal tölthesd a napjaidat, akik szeretnek, és zárd a szívedbe ezt a Boldogságot! Talán így lehetsz elégedett és boldog.'

Forrás ~ Internet
KÉRTEM ISTENT

Kértem Istent, vegye el a gőgömet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta, nem az Ő dolga, hogy elvegye: az én dolgom,
hogy feladjam.

Kértem Istent, tegye egészségessé béna gyermekemet,
és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: A lelke egészséges, a többi ideiglenes.

Kértem Istent, adjon nekem türelmet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: A türelem a szenvedés mellékterméke: nem adható, csak kiérdemelhető.

Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: Ő áldást adhat, a boldogság rajtam áll.

Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és közelebb hoz hozzám.

Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: növekednem egyedül kell, ő majd megnyes néha, hogy gyümölcsözőbb legyek.

Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan Ő szeret engem.
És Isten azt mondta: No végre egy jó gondolat.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=TO-j_24fC-Q

Forrás ~ Internet

 TÜKÖRKÉPEINK

'Mások pusztán éned tükörképei. Semmit sem szerethetsz vagy gyűlölhetsz valaki másban, ami ne azt tükrözné vissza, amit magadban szeretsz vagy gyűlölsz.'

Cherie Carter-Scott

Forrás ~ Internet


UNOKÁM SZÜLETÉSNAPJÁN

KÍVÁNOM NEKED

Kívánom Neked az elemek erejét.
Kívánom neked a csend szépségét, a napfény dicsőségét, a sötétség rejtelmét, 
a láng hatalmát, a víz és a föld higgadt erejét, a levegő édességét és a szeretetet, 
mely ott található minden dolgok gyökerében. 
Az élet csodáját kívánom neked.
Kívánok Neked szemeket, amelyek a mindennapok kis dolgait észreveszik, 
és más megvilágításba helyezik.
Kívánok Neked füleket, amelyek a mások beszédében
 fellelhető rezgést és mellékzöngét is felfogják.
Kívánok Neked kezeket, amelyek nem fontolgatják sokáig, hogy segítsenek-e.
Kívánom Neked a megfelelő időben a megfelelő szót.
Kívánok Neked szerető szívet, hogy ahol vagy, oda békesség költözzön.
Kívánok Neked elég munkát, hogy élesítse elmédet és erősítse testedet, 
és elegendő pihenést, hogy békét hozzon Neked.
Kívánok Neked elegendő vihart, hogy elsöpörje a régit, 
és helyet készítsen az újnak.
Kívánok Neked elegendő csillagfényt, hogy táplálja képzeleted, 
és elegendő holdfényt, hogy simogassa lelked.
Kívánom, hogy fel tudd fedezni, hogyan bogozódtak össze benned 
a félelem és a szenvedés metsző kötelékei.
Azt kívánom neked, hogy találd meg az erőt ahhoz, hogy képes legyél lágyan nézni 
és hallgatni magadat, és fel tudd fedezni, hogy akkor is értékes vagy, ha tévedsz.
Azt kívánom neked, hogy erős legyél ahhoz, hogy szembenézz a régi sebeid fájdalmával,
 melyek még mindig véreznek azért, mert nem szereted magad eléggé, 
és nem fogadod el magad olyannak, amilyen vagy.
Kívánok Neked mindenből elegendőt.

Forrás ~ Internet 


OTT PIHENSZ

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben örökké itt maradsz.


Forrás ~ Internet


EMLÉKEZÜNK

Drága Halottainkért, akik már nincsenek velünk,
de szívünkben élnek örökkön örökké!
Valaki mindig elmegy közülünk,
s magával visz egy darabot a szívünkből.

Mozdulataikat, szavaikat ismételjük újra és újra,
mintha csak így próbálnánk éltetni magunkban.
Látjuk, ahogy odafentről fénylő csillagként
ragyognak ránk.

Ajkukon eddig sohasem hallott dallamok születnek.
Dallamok, amelyek csak nekünk szólnak.
Nekünk, az itt maradottaknak.
Így értjük meg, hogy nincs értelmetlen élet,
mert egy valami értelmetlen csak: és az a halál!

Tovább őrizve szívünk mélyén, 
minden lélegzetvételünkben,
gyertyalángba lobbant emléküket.
Valaki elment közülünk.

Örökül hagyva ránk emlékképeket.
Itt hagyva egy ki nem hunyó gyertyafényt.
Mert szívünkben és életünkben
Ők a Nap, a Hold és a csillagok, a bolygók,
melyek körülöttünk forognak végtelen időkig.

Forrás ~ Internet

Radnóti Miklós ~ Apámhoz az égbe

Apám ott fenn az égbe!
Gondolsz-e néha rám?
Mert én sokszor bámulva a légbe...
Elgondolom, hogy milyen kár...
Hogy ily korán meghaltál... Apám!

Sokszor, ha az élet rögös útjain,
Abba a gyakran emlegetett
Göröngyökbe botlik meg lábam...
Elgondolom, hogy milyen kár...
Hogy nem vagy velem... Apám!

Ha az élet zajgó tengerén -
Irányító, erős kéz kellene...
Hányszor, de hányszor megcsókolnám
A te jóságos, dolgos, de sajnos már holt kezed,
Elgondolnám közben, hogy milyen kár...
Hogy árván hagytál - Apám!
 
Forrás ~ Internet
A LEGNEHEZEBB KÉRDÉS

'Legyen meg a Te akaratod!'
Ha elkerülnek a gondok, a bánatok,
Könnyű kimondani ezt a mondatot...
De, ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik s a lélek zokog?
Ha éjszakáknak tűnnek a nappalok,
Akkor nehéz eltördelni ezt a mondatot,
Hogy 'legyen meg a Te akaratod!'

Inkább sikoltanék, Atyám, óh, ezt ne! Ne!
Miért kellett ennek így történnie?
És a szívem keserű lázadásba jut,
Ha érthetetlen előtte az út
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket,
Én Istenem! Hát ez a szereteted?

Azután lassan elcsitul, 'bocsáss meg, óh, Atyám!'
Hisz Te szeretsz engem mindig igazán.
A kínban vergődő szívemmel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Akaratod ellenemre is véghez viheted,
Szívem mégsem lesz ettől csöndesebb...
Taníts meg hát Hozzád méltón imádkozni,
Hogy ne csak szájjal, de szívemből is tudhassam mondani,
'Legyen meg a Te akaratod,

Ahogy Te akarod, mégse úgy, ahogy én,
Mert a békesség csak így lesz az enyém.'
Lehet az út tövises, meredek,
Amerre Te vezetsz, arra én bátran mehetek.
Mindennapi kérésem így csupán egy marad:
Add, hogy csupán Téged kívánhassalak.
Legyen minden úgy, ahogy Te akarod,
Ha az éj temet, ha a Nap nevet.

Fogd meg hát a kezem,
Fogadd el újra a szívem.
Ha az utam célját el is takarod,
Hiszek Benned!
Legyen mindig meg a Te akaratod!

Túrmezei Erzsébet

VIDEÓ


Forrás ~ Internet

Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban