Márai Sándor ~ Arról, hogy emberi méretekben élünk

Fáradt vagy élni? Igen, egy napon úgy érzed, túlságos feladatra vállalkoztál, mikor embernek születtél e földre. Túl sok volt az ellenállás, a kiszámíthatatlan, az ellenséges, az aljas, a reménytelen, túl sok volt a feladat, túl sok a szenvedés, a csalódás. De nem gondolod-e, nem érzed-e, hogy éppen ez a reménytelenség, ez a ,'túl' ez a ,'sok' adott rangot és értelmet életednek? Nem érzed-e, hogy feladatod volt, személyes dolgod? Nem érzed-e, hogy a természet, mely olyan esztelenül túloz és pazarol, megtisztelt azzal, hogy embernek alkotott és emberi mértékben szabta ki feladatod a földön? Mi lehetsz más, mint fáradt? Ez volt a dolgod: hogy élj és elfáradjál.

Forrás ~ Internet

UNOKÁM SZÜLETÉSNAPJÁRA

A jó Isten éltessen sokáig téged!
Kívánok néked megannyi szépet,
Boldogságot, annyit, mint csillag az égen,
Szeretetben éljél és békességben!

Jóságod ragadjon át mindenki másra,
Kedvességed szórd szét az egész világba,
Kerüljön el mindig messzire a bánat,
Szeretnénk így látni mindig csak vidámnak!

Egész életedet ragyogja be a szépség,
A baráti szeretet, a hűség és a féltés!
Kívánom, hogy ne szenvedjél semmiből sem hiányt,
Kerüljön el a betegség és legyél mindig vidám!

S ha az élet viharában a bánat mégis megtalálna,
Számíthatsz majd mindig a sok jó barátra!
Számíthatsz ránk mindig, bármi is érjen,
A jó Isten téged sokáig éltessen!

Forrás ~ Internet

Megbocsátás Ima

Atyám Hiszek Benned, hiszem, hogy segítesz megbocsátanom magamnak és mindenki másnak, akivel találkoztam ebben és az előző életeimben, minden gondolatomért, negatív élet ritmusomért,hullámzó létemért. Kérlek Mennyei Atyám, oldozz fel a kósza és balga emberi tulajdonságaimért, amiket magammal hoztam erre az életemre.

Engedd meg, hogy képes legyek megbocsátani magamnak és másoknak is, minden vétkemet, minden sértettségemet, minden sérelmemet minden szomorúságomat, minden bánatomat, minden bántalmamat és minden bosszúmat bosszúságaimat, minden haragomat, minden agresszív kifejezési módjaimat, amit ebben az életemben és az összes előző Földi életeimben önmagammal szemben, és másokkal szemben, akár szóban, akár gondolatokban, akár cselekedetekben és tettekben akarva vagy akaratlanul tettem.

Kérek Mennyei Atyám Tisztíts meg, oldozz fel és adj kegyelmet az összes karmámra, hogy végérvényesen megszabadulhassak a szenvedéseimtől, kínlódásaimtól, gyötrelmeimtől, fájdalmaimtól, önpusztításaimtól, önbüntetéseimtől, az egómtól, spirituális egómtól és minden olyan negatív dolgoktól, ami befolyásolja és blokkolja a Boldogság és a Bőség megélését a hátralevő éveimben. Áldással és mély tisztelettel Köszönöm. Mindörökké Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
ELFOGADNI TUDNI

Elfogadni tudni a boldog napokat,
de az örömteleneket is.
Sem kicsordulni, sem elsivárulni.
Sem elcsorbulni, de túl sokat sem érni.
Sem szónokolni, sem elnémulni.
Nem megtenni gyorsan, de nem is késlekedni.
Nem hivalkodni, és nem tetszelegni -
sem az éles kést, sem a díszes cserepet nem kíméli az idő.
Az előbbi elcsorbul, az utóbbi színét veszti.
Utat választani, de nem a sikerét, hanem a boldogságét.
Az úton járni, majd végigmenni,
a nagyságot az erénnyel, és nem a szerencsével mérni.
Egyszerűen boldognak lenni - dísz, ragyogás, külcsín nélkül.

Hioszi Tatiosz

Forrás ~ InternetA LÁTHATATLAN TÖRTÉNET

'A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó Hatalom így szólt:

Rádbízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj, neked, ha magadnak tartod.

Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tied!'

Hamvas Béla ~ A láthatatlan történet

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=JrDFk36t-RU

Forrás ~ Internet
 
 
A GÖMB
 
Kezdetben volt egy nagy korong
Lent a föld lapos s fent a csillagok
Alattunk lent az ördögök
Felettünk fent az angyalok

Így játszadoztak az emberek
Éltek és álmodtak, mi mást lehet
De néhány kíváncsi ezek felett
Valami újat keresgetett

Mert nem hitte el hogy nem lehet
A korong széléig merészkedett
Hátukon egy-egy nagy hátizsák
S csak gyűlt bele lassan az igazság

Mely súly alatt a korong szélei
Elkezdtek lassan gömbbé hajlani
Így hát egy helyre gyűlt a sok kíváncsi
Most együtt kell valami jót csinálni

Mert az angyalok fáztak az űrben fent
Az ördögök unták a pokolban lent
Hát összegyűltünk a felszínen
Hisz békésen elférhetnénk ennyien
 
Demjén Ferenc 
 
Sztankay István előadásában
 
VIDEÓ

 
Forrás ~ Internet


ÉDESAPÁMRA EMLÉKEZEM

 Juhász Gyula ~ Consolatio

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.
 
Forrás ~ Internet

 
 
UNOKÁM SZÜLETÉSNAPJÁRA
 
'Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,
mindig szeretni és remélni,
így érdemes a Földön élni!'

Papp Lajos költő

1899. augusztus 15. - 1959. január 27.
erdélyi költő és színműíró
 
Forrás ~ Internet AMAZING GRACE ~ CSODÁLATOS KEGYELEM

'Csodálatos kegyelem, hogy a Teremtő nekünk szánta ezt a planétát,
Csodálatos kegyelem, az életünk, hogy a Föld lehet az otthonunk,
Csodálatos kegyelem, hogy a Földanya táplál bennünket,
Csodálatos kegyelem, a természet mérhetetlen gazdagsága,
A Teremtő ránk bízta ezt a gazdagságot, hogy vigyázzunk rá 
és gyermekeinknek adjuk majd tovább.'

Andre' Rieu - Amazing Grace 

VIDEÓ
 
​Forrás ~ Internet​


'Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek.
Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.'

Pázmány Péter

Forrás ~ Internet


Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban