Gyökössy Endre ~ A boldogmondások margójára

'Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.' (Mt 5,8)

Boldogok, akik tudják, miért élnek, 
mert akkor azt is tudják majd, hogyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, 
mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, 
mert örömös lesz az életük.

Boldogok, aki tudják, hogy másoknak is lehet igaza, 
mert békesség lesz körülöttük.

Boldogok, aki nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, 
mert sok zavartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót 
és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is. 

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük,
 és titkok tudóivá válnak, leborulók és nem kiborulók lesznek többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, 
mert mosolyogva ébrednek föl, és örömmel indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, 
mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül,
 hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, ők az öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat 
és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, 
mert útjuk napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, 
ha naívnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, 
mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, akkor is szelíden szólnak, mert ők Jézus nyomában járnak. Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert tartalmasabb, értelmesebb lesz az életük.

Gyökössy Endre 

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=PgVYJgKVQsg

Forrás ~ Internet

Várnai Zseni ~ Szolgálj szívem

Csak kitartás! - bíztatom magam,
még futni kell, még minden messze van.
Szolgálj szívem, még egy kicsit nekem,
jaj, meg ne állj az úton hirtelen
sok a dolgunk még s nem mutathatom,
hogy a harcot már nem bírom nagyon,
és este ha ágyamba roskadok,
érzem, nagyon nagyon fáradt vagyok.

Kicsit nehéz volt, jól tudom, szívem,
elkoptunk, de ne sejtse senki sem,
higgyék csak azt: az óra jól ketyeg,
nem irgalmaznak ám az emberek,
csak hajtsd a vért, arcom piros legyen
frissen induljak minden reggelen,
csak én tudom, ha ágyba roskadok
estére már milyen fáradt vagyok.

Szemem árkos és ajkam szögletén
a két vonás már mély lett és kemény,
sokat sírtam, eső után a föld
ilyen barázdált, csapzott elgyötört...
de ha mosolygok, mint ha nap kigyul,
arcom hegy- völgye lágyan kisimul,
csak este ha ágyba roskadok,
érzem megint, nagyon fáradt vagyok.

Csak kitartás, - kipp-kopp... pontosan,
holnap sikerül megint biztosan,
a félúton, szívem jaj meg ne állj
kipp- kopp... tovább is híven kalapálj,
a hegynek föl kicsit nehéz az út,
szív kell hozzá, de aki odjut,
a csillagok közt csillagként ragyog...
csak este, este oly fáradt vagyok.

Sose pihentem, nem volt rá jogom...
Most meg- megállok s felfohászkodom;
- Ó Istenem, kicsit még el ne hagyj! 
szegény szívem, te meg szaladj, szaladj...
Csak kis kitartás, meg egy erős iram,
fussunk dalolva bátran és vígan...
de este már a dal is csak dadog;
altassatok el engem, csillagok!
 
VIDEÓ 

Dr Papp Lajos szívsebész professzor előadásában

 
Forrás 


Aranyosi Ervin ~ Az élet értelme

Zöld erdőn vezetett keresztül az utad,
nem nézted a világ mennyi csodát mutat.
Nem álltál meg látni, csak úgy átsiettél,
hidd el, sok élménnyel szegényebbé lettél!

Körülötted zajlott a nagybetűs ÉLET,
ott hol nincs gyanakvás, ott hol nincs ítélet,
csak gombák, virágok, szép levelek nőnek,
élő szemtanúi a múló időnek.

Te csak átrohantál, s nem bírtál megállni,
nem tudtál a csoda részesévé válni.
Nem lelted örömöd lomb közötti fényben,
nem találtál társra sok tündéri lényben.

A hétköznapokban az utad így járod,
nem látsz és nem hallasz, tán nincs is barátod.
Egy, csak egy a fontos, célba akarsz érni,
mert csak az a siker, úgy fognak lemérni.

Ha végig gondolod, születés a kezdet,
a végállomásra sorsod figyelmeztet.
Ha így végigrohansz, s ha célod a halál,
lelked életedben mi örömöt talál?

Hát én csak azt mondom, lassítanod kéne,
amíg nem vagy öreg apó, avagy néne,
jó lenne utadon gyakran körülnézni,
s hagyni a lét által, lelked megigézni!

Mert tudd meg, az élet, nem egy nagy feladat,
hanem egy csodás út, hol sok öröm fakad.
Hogyha odafigyelsz, s nyílt szívvel csodálod,

Forrás ~ Internet


 Várnai Zseni ~ Ha simogatni tudna szavam

Ha simogatni tudna a szavam,
Mint lágy, becéző szellemkezek:
Szavak virágát hinteném rátok,
Hogy ne szenvedjetek.

Ha gyógyítani tudna a szavam,
Mint régi, titkos, nehéz balzsamok;
Ezernyi szóból szőnék most mesét,
Hogy meggyógyuljatok.

Ezernyi szóból szőnék most mesét,
Mely elzsongítna, mint egy nyári álom,
És elkendőzné a vérző valót;
Hogy ami fáj, az ne fájjon...

VIDEÓ


Forrás ~ Internet


'Isten tenyerén'

Életem ott van Isten tenyerén, azért nem félek én.
Bármi fáj nekem: mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon, hitem fel nem adom!
Rám törhet vadul ezer baj, veszély: Isten így szól: ne félj!
Miért is, mitől is félhetnék én, az Isten tenyerén!

Forrás ~ Internet


 Wass Albert ~ Otthon

Igen, valahogy így van: otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon.

Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba. Ha tízen vagytok benne, az se baj. Ha mind a tízen egyek vagytok ebben, hogy haza tértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés: hogy ma itt élek. 

Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak.

Ez az otthon.

Minden embernek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba is lehet otthon. Egy pince is. Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit.

Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál. Egy fénykép, amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben. Egy könyv az asztalon. Egy ébresztőóra. Mit tudom én: ezer apró kacat ragad az emberhez útközben.

A fontos az, hogy érezd: jobbra és balra Tőled áll a világ, a maga szépségeivel, és a maga csúnyaságaival. Süt a nap, esik az eső, szelek járnak és felhők futnak a széllel. Vannak virágok és fák és patakok és emberek. Valahol mindezek mögött van az Isten és Ő igazítja a virágokat, a fákat, a patakokat és az emberek közül azokat, akik neki engedelmeskednek. 

És mindezeknek a közepén itt ülsz Te, egy széken, egy asztal előtt. És ez a szék és ez az asztal ma a Tied. Ma. Ez a fontos. És körülötted szép rendben a többi: a virágok, a fák, a felhők, Isten bölcsessége és az emberek kedves balgaságai, ma mind a Tieid. És jól van ez így. Mert hiszen az ember úgyis elég keveset él. És még az is jó, hogy keveset él.

Ha mindezt érezni tudod: nem vagy otthontalan a világon.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=WLkZmkXybLk&t=24s


SIESSÜNK SZERETNI

 'Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, 
akik velünk együtt utaznak ezen a ködös úton. 
Siessünk hát szeretni! Siessünk kedvesek lenni!' 

Henri-Frédéric Amiel

Forrás ~ Internet


 
Reményik Sándor ~ Mi mindig búcsúzunk 

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,

Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,

Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.

Hidegen hagy az elhagyott táj,
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindíg búcsúzunk.

VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet


KÖSZÖNÖM  TEREMTŐM

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal. Amen.

Forrás ~ Internet


 AZ ÜNNEP

'Az ünnep az az idő, amikor valaki rátekint felcseperedő gyermekeire vagy unokáira, és közben azt gondolja, milyen szép ez. Az ünnep az az idő, amikor végighordozzuk tekintetünket az otthonunkon, a vendégül látott barátainkon, a körülöttünk élő közösségen, és azt gondoljuk, milyen szép ez!'

Ferenc pápa

Forrás ~ InternetBOLDOG SZÜLETÉSNAPOT

Egyre csak peregnek a napok az évek homokóráján,
Lassan fogyó kanócként az élet égő gyertyáján.
Amit máig megéltél, majd emlékké kövülnek,
Akár jók, rosszak, keserűek, vagy szépek.

De felejtsd el mi fájt, csak a jókra emlékezzél,
Letévén a terheidet, az utadon továbblépjél!
Lásd nem hiábavaló a céltudatos, küzdő élet,
Ha minden rezdülését áthatja az igaz szeretet.

Íme, újabb mérföldkőhöz érkeztél eme mai napon,
Kívánom Neked, hogy továbbra boldog légy nagyon!
Örülj szívből mindannak, amit Isten Neked adott,
S fogadd most köszöntésem: Boldog Születésnapot!
 
Forrás ~ Internet


 BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT

Ma Teérted ragyognak a csillagok,
Veled ünnepelnek az Angyalok.
Ha meglátsz egy hullócsillagot,
Kívánj valamit, ma megkapod.

Amit én tudok adni, ki nem nyithatod,
De újra és újra elolvashatod.
Kívánok Neked csodás, vidám napot,
Tortát, ajándékot, s hullócsillagot,
De nem utolsó sorban,
Boldog Születésnapot!

Forrás ~ Internet


RÖVID LÁTOGATÁS

Az Ünnep végigsétált a tereken és az utcákon.
Benézett az ablakon, belépett az ajtókon.
Volt, ahol megpihent, volt, ahonnan gyorsan továbbsietett.
Elcsitította a szeleket, szépre festette az eget és a felhőket. 


Elsimította az aggódó ráncokat néhány arcon,
örökre lezárt néhány fáradt szempárt és megállt,
hogy gyönyörködjön kisgyermekek mosolygós álmaiban. 


Kibékített néhány veszekedőt és nem értette,
mások miért miatta vesznek össze.
Az utcán lépkedve betakart néhány fázó hontalant
és enni adott néhány éhezőnek.


Volt, aki ellépdelt mellette, észre sem vette.
Volt, aki rég nem látott ismerősként üdvözölte.
Végül bepillantott boldog és boldogtalan álmokba,
majd észrevétlenül kisétált a terekről és az utcákról.


Forrás ~ InternetÚJÉVI IMA

Atyám, ha hallasz, légy megértő!
Atyám, ha látsz, áldd meg az Embert!
Áldj meg minden órát, s minket örökké!
Adj erőt, élő kenyérrel kegyelmet!

Nincs, amit adhatnék jó szavadért,
nincs hang, nincs erő, csak a Csend.
Fogy az idő, megkopott az örökké,
csak egy marad aranyban, Neved.

Fürdess meg Minket Fényedben,
lehessünk előtted mind Fehér,
suhogó szárnyakkal örömosztók,
ártatlanok, mint az Út elején.

Lengyel Károly

ÚJÉVI IMA

Köszönöm, Istenem, hogy velünk voltál.
Köszönöm, hogy érezhettem a jelenlétedet
a mindennapi problémáim megoldódásában,
de abban is, ahogy az erőt megadtad ahhoz,
amin nem tudtam változtatni.
Bocsásd meg a sok aggódásomat.

Régi, hitetlen életem köszön vissza újra meg újra,
amikor nem úgy alakulnak a dolgok,
ahogy szeretném, erőltetném, húznám egy irányba,
de nem megy, és köszönöm, hogy nem ment.
 Hányszor kellett meglátnom, hogy még várnom kell,
hogy jó úgy, ahogy van.

Kérlek, segíts, hogy ne műkedvelő gondviselésként
avatkozzam be gyermekeim életébe,
és legyek a férjemnek igazi segítőtársa.
Szeretném jobban megérteni az akaratodat.
Néha nélküled indultam, magam feje után döntöttem,
bocsásd meg ezt is. 

Add, hogy ebben az évben jobban megismerjelek,
és sokakat hozzád vezessek.
Áldd meg ezt az Oldalt is, hogy áldás,
segítség lehessen. Jézus nevében. Amen.

Forrás ~ Internet

KÍVÁNOM NEKED ~ ÚJÉVI ÁLDÁS

Kívánom neked a megérkezés örömét; nézd és lásd mindazt, amit elértél, megéltél, s amivel több, jobb lettél egy esztendő alatt.

Kívánom neked a jól végzett munka büszkeségét, a kitartás eredményét, a tettek jutalmát és a megoldások nyugalmát. A bátorság erejét, az ölelések melegét, a kapcsolatok szépségét, a tisztaság fényességét. A döntések józanságát, a választások jóváhagyását, a szólás szabadságát és a hallgatás bölcsességét.

Kívánom neked, hogy a tegnap helyet adjon a mának, és a jövő időben megmutassa magát. Otthonod legyen a béke szigete, s ragyogása jusson el messzire.

Vezesse hozzád igaz szerelmedet, s tartson meg benneteket szeretetben, egészségben hűségben. Bővelkedj anyagi, lelki, szellemi javakban, és legyenek körülötted, akikkel mindezt megoszthatod.

Kívánom neked az ételek jóságát, a szavak finomságát, a találkozások derűjét és a meghittség mélységét. A Nap aranyát és a Hold ezüstjét, az intimitás védelmét és a szív győzelmét.

Kívánom neked az elindulás gyönyörűségét és az új esztendő békességét. Találj örömöt minden napban, és találjon rád minden nap az Öröm. Azt kívánom Neked, hogy az új évben teljességben, boldogságban élj!

Forrás ~ Internet

 
ADJON ISTEN

Adjon Isten, kinek mit vágyik,
Adjon nagyanyától unokáig,
Mindenki számára elegendő jót,
Dobbanó szíveket, emberi szót!

Adjon házatokba melegséget,
Békejobbot, ezernyi vendéget.
Ölelje meg szíveteket a szeretet,
Szőjön oda, ahol nincs, rengeteget!


Utatokon egészségetek megmaradjon,
Élelmes kamrátok ki soha ne fogyjon!
Bármerre induljatok, lépjen veletek béke,

Csendes nyugalomban évetek kísérje!

Adjon az Isten sok barátot Nektek,
Érezzétek mindig mennyien szerettek.

Szerelmet adjon az embereknek,
Magányosoknak adja, elesetteknek.


Minden élőlénynek, ki él, és éldegél,
Boldogságos új esztendőt kívánok én!


Kerner Mariann

Forrás ~ Internet


 Garai László - Újévi köszöntő

Adjon Isten egészséget,
kenyeret, bort, tehetséget,
tiszta szívet, éles elmét,
hitet adjon, jószerencsét!

Adjon Isten boldogságot,
szeretetet, bátorságot,
s elviselni a jövőt
mosolyt adjon, nagy erőt!

Adjon Isten hű családot,
ne túl sok, de jó barátot,
önzetlen és szép szerelmet
s adjon hozzá békességet!

​Forrás ~ Internet​

Népszerű bejegyzések az elmúlt 7 napban

Népszerű bejegyzések az utolsó 30 napban

Népszerű bejegyzések minden időpontban